Microsoft bezbednost je lider u četiri Gartner® Magic Quadrant™ izveštaja

Microsoft nastavlja da bude lider u četiri Magic Quadrant izveštaja preduzeća Gartner.1

Lider u Magic Quadrant izveštajima preduzeća Gartner

Saznajte zašto Gartner definiše Microsoft kao lidera u ovim oblastima bezbednosti.

Ključne oblasti liderstva

Upravljanje identitetima i pristupom

Zaštitite pristup resursima uz Microsoft Azure Active Directory, kompletno rešenje za identitet koje se široko integriše.

Microsoft usaglašenost

Zaštitite podatke, umanjite rizike i ispoštujte propise u vezi sa usaglašenošću uz Microsoft 365 paket za usaglašenost.

Alatke za objedinjeno upravljanje krajnjim tačkama

Obezbedite i postavite sve korisnike, aplikacije i uređaje i upravljajte njima uz pomoć objedinjenog rešenja Microsoft Endpoint Manager.

Platforma za zaštitu krajnjih tačaka

Dobijte zaštitu krajnjih tačaka koja je ugrađena u operativni sistem i otvorena za heterogena okruženja.

Microsoft rešenja za bezbednost

Saznajte više o našim rešenjima za inteligentnu bezbednost.

* Ovu grafiku je objavio Gartner, Inc. u sklopu većeg istraživačkog dokumenta i trebalo bi je proceniti u kontekstu celog dokumenta. Gartner dokument je dostupan na zahtev od korporacije Microsoft.
1. Gartner ne podržava nijednog prodavca, proizvod ili uslugu koji su prikazani u njegovim publikacijama o istraživanju i ne preporučuje korisnicima tehnologije da biraju samo one dobavljače sa najvišim ocenama ili nekom drugom oznakom. Publikacije o istraživanju preduzeća Gartner sastoje se od mišljenja Gartner organizacije za istraživanje i ne treba ih smatrati tvrdnjama činjenica. Gartner se odriče svih garancija, izričitih ili impliciranih, u vezi sa ovim istraživanjem, uključujući i bilo koje garancije o mogućnostima prodaje ili prikladnosti za određenu namenu.
GARTNER i Magic Quadrant predstavljaju registrovane žigove i oznake usluga preduzeća Gartner, Inc. i/ili njegovih podružnica u SAD i drugim zemljama i ovde se koriste uz dozvolu. Sva prava zadržana.
2. Gartner Magic Quadrant o upravljanju pristupom, Majkl Keli | Abjudej Data | Enrik Teišeira, 17. novembar 2021.
3. Gartner, Magic Quadrant za alatke za objedinjeno upravljanje krajnjim tačkama, Dan Vilson | Kris Silva | Tom Čipola | 16. avgust 2021.
4. Gartner Magic Quadrant o arhiviranju poslovnih informacija, Majkl Hof | Džef Vogel, 24. januar 2022.
5. Gartner Magic Quadrant o platformama za zaštitu krajnjih tačaka, Piter Ferstbruk | Dionisio Zumerle | Pratek Bhajanka | Lorens Pingri | Pol Veber, 05. maj 2021.