Läs mer om vad Microsoft gör inom myndigheter


Läs hur andra företag använder Microsofts myndighetslösningar

Lösningar för myndigheter

Microsoft kan, med stöd av ett ekosystem av expertpartner, göra det möjligt för myndigheter att utöka sina tjänster genom myndighetsmolnet (G-Cloud) och ge medborgarna bättre service.


Testa eller köp en app

Kontakta en Microsoft-partner

Produkter som stöder myndigheter


Internetevenemang