Två militärer som blickar ut mot horisonten från ett berg.

Stärk försvarsmakten. Förbättra operationerna. Skydda den nationella säkerheten.

Kom fram mot målet att främja stabilitet och säkerhet för människor, länder och multinationella allianser.

Förbättra dina uppdrag på ett säkrare sätt

Optimera verksamheten och effektivisera dina uppdrag genom att använda säker underrättelseteknik och regelefterlevande verktyg.


Läs om hur myndigheter som din bidrar till en säkrare och tryggare värld

Snabba upp innovationsarbetet med Azure Cognitive Services

Tillgodose varierande och strikta säkerhetsbehov och samtidigt stödja militärflygplan.

Underlätta och snabba upp digitaliseringsstrategin

Växlingen till molnet ger försvarsdepartementet möjlighet att snabbt börja använda de senaste innovationerna och utnyttja den taktiska fördelen för att göra uppdragen mer framgångsrika.

Få realtidsinsikter i komplexa operationer

DefenseReady ger försvarsmakten möjlighet att skapa tåligare förband och familjer med hjälp av en helhetssyn som förbättrar beredskapen, ökar moralen och minskar personalomsättningen.

Skala om, skydda och optimera appar sömlöst i molnet

USA:s flygvapen snabbar upp molnanvändningen för att öka säkerheten och prestandan samtidigt som man minskar sina risker.

Lär dig hur du optimerar din verksamhet och ökar effektiviteten i dina uppdrag