Skapa ett säkert lösenord

En stor del av de tjänster som vi dagligen använder på internet kräver att man loggar in med ett användarnamn och lösenord. För att vara säker på nätet och för att undvika att någon obehörig kommer åt din information är det viktigt att du har ett säkert lösenord. Med ett säkert lösenord gör du det svårt för någon obehörig att lista ut vad du använder som lösenord. Vi har satt samman en guide till hur du skapar ett säkert lösenord.

Nyckeln till ett säkert lösenord: längd och komplexitet

Ett idealiskt lösenord är både långt och komplext. Det bör innehålla siffror, bokstäver, skiljetecken och specialtecken.

 • Använd helst ett lösenord som består av åtta eller fler tecken.

 • Använd inte samma lösenord överallt. Om någon obehörig kommer åt ditt användarnamn och lösenord i en databas med låg säkerhet, kan de då inte använda lösenordet för att komma åt din information på andra, säkrare webbplatser.

 • Byt ditt lösenord ofta. Ställ in en påminnelse till dig själv att byta lösenord för exempelvis din epost var tredje månad.

 • Ju större variation av tecken desto bättre. Blanda därför stora och små bokstäver, siffror, skiljetecken och specialtecken

 • Använd hela tangentbordet. Använd inte bara de bokstäver och tecken som är vanligast.

Skapa ett säkert lösenord som du kan komma ihåg.

Ett säkert lösenord är inte till mycket nytta om du inte kan komma ihåg det. Det finns många sätt att skapa ett säkert lösenord, men här följer ett exempel på hur du kan skapa ett säkert lösenord som du kan komma ihåg.

 • Börja med en mening som du har lätt för att komma ihåg.
  Exempel: Komplexa lösenord är säkra

 • Ta bort mellanrummen mellan orden och gör första bokstaven på varje ord till stor bokstav.
  Exempel: KomplexaLösenordÄrSäkra

 • Förkorta ord eller felstava ord med mening.
  Exempel: KompleksaLösenodESäkra.

 • Lägg till eller byt ut bokstäver mot siffror och specialtecken.
  Exempel: Kompl3xaLösenodE$äkra.

 • Du kan göra versioner av ditt lösenord för olika webbplatser och tjänster.
  Exempel:
  Kompl3xaLösenodE$äkra.H0tmejl, Kompl3xaLösenodE$äkra.Fäjsb00k

Vissa webbplatser och tjänster har en maxgräns för hur många tecken lösenordet tillåter. Försök skapa ett lösenord så nära maxgränsen som möjligt.

Håll ditt lösenord borta från obehöriga

Det lättaste sättet att komma ihåg ett lösenord är att skriva ner det. Det är okej att skriva ner lösenord, men behandla det som en värdehandling och förvara det på en säker plats.

Vanliga lösenord och misstag att undvika

Kriminella som sysslar med lösenordsstöld använder ofta sofistikerade metoder och programvaror för att dechiffrera lösenord.

Undvik lösenord som innehåller

 • personlig information. Exempelvis ditt personnummer, namn på släktingar, husdjur, telefonnumer, adress etc.

 • ord som finns med i ordlistor.

 • upprepade tecken eller tecken i en logisk följd (123455, 1111111, abcdef, asdfg)

Testa lösenord

Testa om du kan skapa ett säkert lösenord i Post- och telestyrelsens test.
Till testet

Back To Top
close-button