SQL Server 2017 – versioner

Tillgängliga SQL Server 2017-versioner

SQL Server 2017 Enterprise Edition

Enterprise

Använd verksamhetskritisk kapacitet för att uppnå oöverträffad skala, säkerhet, hög tillgänglighet och ledande prestanda för nivå 1-databaser, business intelligence och avancerade analyslaster.

SQL Server 2017 Enterprise Edition

Använd verksamhetskritisk kapacitet för att uppnå oöverträffad skala, säkerhet, hög tillgänglighet och ledande prestanda för nivå 1-databaser, business intelligence och avancerade analyslaster.

SQL Server 2017 Standard Edition

Standard

Här finns goda möjligheter att programmera, säkerhetsnyheter och snabbare prestanda för appar och dataförråd på mellannivå. Uppgradera enkelt till Enterprise utan att ändra någon kod.

SQL Server 2017 Standard Edition

Här finns goda möjligheter att programmera, säkerhetsnyheter och snabbare prestanda för appar och dataförråd på mellannivå. Uppgradera enkelt till Enterprise utan att ändra någon kod.

SQL Server 2017 Express Edition

Express

Bygg små, datadrivna webb- och mobilappar i upp till 10 GB storlek med denna databas på ingångsnivå. Tillgänglig kostnadsfritt.

SQL Server 2017 Express Edition

Bygg små, datadrivna webb- och mobilappar i upp till 10 GB storlek med denna databas på ingångsnivå. Tillgänglig kostnadsfritt.

SQL Server 2017 Developer Edition

Developer

Skapa, testa och demonstrera appar i andra miljöer än produktionsmiljöer med denna kompletta version av SQL Server 2017.

SQL Server 2017 Developer Edition

Skapa, testa och demonstrera appar i andra miljöer än produktionsmiljöer med denna kompletta version av SQL Server 2017.

Jämför olika versioner av SQL Server 2017

Visa den omfattande funktionsjämförelsen för olika versioner av SQL Server 2017 om du vill ha information om funktioner och begränsningar.

Funktionens tillgänglighet
  • Funktionen stöds ej Stöds ej   
  • Funktionen stöds Fullt stöd   

Funktioner

Jämförelse av skalningsfunktionen i olika versioner av SQL Server
Funktioner SQL Server 2017 Enterprise SQL Server 2017 Standard SQL Server 2017 ExpressSQL Server 2017 Developer
Maximalt antal kärnor Obegränsat24 kärnor4 kärnorObegränsat
Minne: Maximal buffertpoolstorlek per instansMax för operativsystemet128 GB1 410 MB Max för operativsystemet
Minne: Maximalt Columnstore-segmentcacheminne per instansMax för operativsystemet32 GB352 MBMax för operativsystemet
Minne: Maximala minnesoptimerade data per databasMax för operativsystemet32 GB352 MBMax för operativsystemet
Maximal databasstorlek524 PB524 PB10 GB524 PB
ProduktionsanvändningsrättigheterFunktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 Developer
Obegränsad virtualisering (en Software Assurance-förmån)Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 Developer
Jämförelse av programmerbarhetsfunktionen i olika versioner av SQL Server
Funktioner SQL Server 2017 Enterprise SQL Server 2017 Standard SQL Server 2017 ExpressSQL Server 2017 Developer
Programmerbarhet och utvecklingsverktyg: T-SQL, SQL CLR, Service Broker, JSON, XML, stöd för diagramdataFunktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Jämförelse av OLTP-prestandafunktionen i olika versioner av SQL Server
Funktioner SQL Server 2017 Enterprise SQL Server 2017 Standard SQL Server 2017 ExpressSQL Server 2017 Developer
Avancerad OLTP: In Memory OLTP, driftanalys[1]Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Hanterbarhet: Management Studio, policybaserad hanteringFunktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som ingår i SQL Server ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Grundläggande hög tillgänglighet: enskild databasredundans med två noder, icke läsbar sekundärserverFunktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Avancerad hög tillgänglighet: Always On-tillgänglighetsgrupper, redundans för flera databaser, läsbara sekundärservrar Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Jämförelse av säkerhetsfunktionen i olika versioner av SQL Server
Funktioner SQL Server 2017 Enterprise SQL Server 2017 Standard SQL Server 2017 ExpressSQL Server 2017 Developer
Avancerad säkerhet: Always Encrypted, säkerhet på radnivå, datamaskering Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Efterlevnadsrapportering med SQL Server-granskningFunktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Transparent datakrypteringFunktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Jämförelse av dataintegreringsfunktionen i olika versioner av SQL Server
Funktioner SQL Server 2017 Enterprise SQL Server 2017 Standard SQL Server 2017 ExpressSQL Server 2017 Developer
Avancerad dataintegration: fuzzy-gruppering och fuzzy-uppslagFunktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Jämförelse av datalagerfunktionen i olika versioner av SQL Server
Funktioner SQL Server 2017 Enterprise SQL Server 2017 Standard SQL Server 2017 ExpressSQL Server 2017 Developer
Dataarkiv och datalager: partitionering, komprimering av data, registrering av ändrade data, ögonblicksbild av databaser Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
In Memory Columnstore[1]Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Adaptiv frågebearbetning[4]Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
PolyBase[2],[3]Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Datahantering för stora företag: Master Data Services, Data Quality Services[3]Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Jämförelse av Business intelligence-funktionen i olika versioner av SQL Server
Funktioner SQL Server 2017 Enterprise SQL Server 2017 Standard SQL Server 2017 ExpressSQL Server 2017 Developer
Maximalt minne utnyttjat per instans av Analysis Services[3]Max för operativsystemet

Tabellformat: 16 GB

MOLAP: 64 GB
Funktion som inte ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 Developer
Maximalt minne utnyttjat per instans av Reporting Services[3]Max för operativsystemet64 GBExpress med Advanced Services: 4 GBFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 Developer
Grundläggande rapporter och analyser[3]Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Grundläggande dataintegrering: SQL Server Integration Services, inbyggda dataanslutningarFunktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Grundläggande Business intelligence för företag: enkla flerdimensionella modeller, enkla tabellmodeller, In Memory-lagringsläge[3]Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Mobilrapporter och nyckeltal[3]Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Avancerad Business intelligence för företag: avancerade flerdimensionella modeller, avancerade tabellmodeller, DirectQuery-lagringsläge, avancerad datautvinning[3]Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Tillgång till Power BI-rapportserver (en Software Assurance-förmån)Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 Developer
Jämförelse av funktionen för avancerad analys i olika versioner av SQL Server
Funktioner SQL Server 2017 Enterprise SQL Server 2017 Standard SQL Server 2017 ExpressSQL Server 2017 Developer
Grundläggande integrering av Machine Learning: anslutning till Python och R (med öppen källkod), begränsad parallellitet[3]Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Avancerad Machine Learning-integrering: fullständig parallellitet med R- och Python-analys och möjlighet att köra på grafikprocessorer[3]Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Machine Learning för Hadoop/Spark och Machine Learning för Linux (en Software Assurance-förmån) Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 Developer
Jämförelse av hybridmolnsfunktionen i olika versioner av SQL Server
Funktioner SQL Server 2017 Enterprise SQL Server 2017 Standard SQL Server 2017 ExpressSQL Server 2017 Developer
Stretch Database[3]Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som inte ingår i SQL Server 2017 Developer
Funktioner SQL Server 2017 Enterprise SQL Server 2017 Standard SQL Server 2017 ExpressSQL Server 2017 Developer

[1] In Memory OLTP och In Memory Columnstore är begränsade till den mängd minne som anges för respektive version i avsnittet Skalanpassningsgränser. Columnstore och driftanalys i realtid är också begränsade till två grader av parallellism (två kärnor/fråga) i SQL Server Standard och en grad av parallellitet (en kärna/fråga) i SQL Server Web och Express.

[2] Utskalning av frågor med PolyBase kräver SQL Server SP1 Enterprise edition som huvudnod.

[3] Vissa funktioner, till exempel SQL Server Reporting Services, SQL Server Analysis Services, Machine Learning Services, PolyBase och Stretch Database, är inte tillgängliga i SQL Server 2017 på Linux.

[4] Interfolierad körning är tillgängligt i alla versioner.

Andra SQL Server 2017-versioner

SQL Server Web edition

Använd en säkrad, kostnadseffektiv och mycket skalbar dataplattform för offentliga webbplatser som endast är tillgänglig för externa hosttjänsteleverantörer.

Läs mer

SQL Server Compact edition

Skapa ASP.NET-webbplatser och Windows-appar med en kostnadsfri, inbäddad databasapp.

Ladda ned appen

Back To Top