Tillgängliga SQL Server 2017-versioner

SQL Server 2017 Enterprise Edition

Enterprise

Använd verksamhetskritisk kapacitet för att uppnå oöverträffad skala, säkerhet, hög tillgänglighet och ledande prestanda för nivå 1-databaser, business intelligence och avancerade analyslaster.

SQL Server 2017 Enterprise Edition

Enterprise

Använd verksamhetskritisk kapacitet för att uppnå oöverträffad skala, säkerhet, hög tillgänglighet och ledande prestanda för nivå 1-databaser, business intelligence och avancerade analyslaster.

SQL Server 2017 Standard Edition

Standard

Här finns goda möjligheter att programmera, säkerhetsnyheter och snabbare prestanda för appar och dataförråd på mellannivå. Uppgradera enkelt till Enterprise utan att ändra någon kod.

SQL Server 2017 Standard Edition

Standard

Här finns goda möjligheter att programmera, säkerhetsnyheter och snabbare prestanda för appar och dataförråd på mellannivå. Uppgradera enkelt till Enterprise utan att ändra någon kod.

SQL Server 2017 Express Edition

Express

Bygg små, datadrivna webb- och mobilappar i upp till 10 GB storlek med denna databas på ingångsnivå. Tillgänglig kostnadsfritt.

SQL Server 2017 Express Edition

Express

Bygg små, datadrivna webb- och mobilappar i upp till 10 GB storlek med denna databas på ingångsnivå. Tillgänglig kostnadsfritt.

SQL Server 2017 Developer Edition

Developer

Skapa, testa och demonstrera appar i andra miljöer än produktionsmiljöer med denna kompletta version av SQL Server 2017.

SQL Server 2017 Developer Edition

Developer

Skapa, testa och demonstrera appar i andra miljöer än produktionsmiljöer med denna kompletta version av SQL Server 2017.

Jämför olika versioner av SQL Server 2017

Visa den omfattande jämförelsen av funktioner i olika SQL Server 2017-versioner om du vill ha information om funktioner och begränsningar.

Jämför olika versioner av SQL Server 2017
Funktioner

SQL Server 2017

Enterprise

SQL Server 2017

Standard

SQL Server 2017

Express

SQL Server 2017

Developer
Skala
Skala
Maximalt antal kärnor Obegränsat24 kärnor4 kärnorObegränsat
Minne: Maximal buffertpoolstorlek per instansMax för operativsystem128 GB1 410 MB Max för operativsystem
Minne: Maximalt Columnstore-segmentcacheminne per instansMax för operativsystem32 GB352 MBMax för operativsystem
Minne: Maximala minnesoptimerade data per databasMax för operativsystem32 GB352 MBMax för operativsystem
Maximal databasstorlek524 PB524 PB10 GB524 PB
ProduktionsanvändningsrättigheterFunktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som ingår i SQL Server 2017 Express
Obegränsad virtualisering (en Software Assurance-förmån)Funktion som ingår i SQL Server 2017 Enterprise
Programmerbarhet
Programmerbarhet
Programmerbarhet och utvecklingsverktyg: T-SQL, SQL CLR, Service Broker, JSON, XML, stöd för diagramdataFunktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
OLTP-prestanda
OLTP-prestanda
Avancerad OLTP: In Memory OLTP, driftanalys1Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Hanterbarhet: Management Studio, policybaserad hanteringFunktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Grundläggande hög tillgänglighet: enskild databasredundans med två noder, icke läsbar sekundärserverFunktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Avancerad hög tillgänglighet: Always On-tillgänglighetsgrupper, redundans för flera databaser, läsbara sekundärservrar Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Säkerhet
Säkerhet
Avancerad säkerhet: Always Encrypted, säkerhet på radnivå, datamaskering, fine-grained auditingFunktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Transparent datakrypteringFunktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Efterlevnadsrapportering med SQL Server-granskningFunktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Dataintegration
Dataintegration
Avancerad dataintegration: fuzzy-gruppering och fuzzy-uppslagFunktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Datalagerhantering
Datalagerhantering
Dataarkiv och datalager: partitionering, komprimering av data, registrering av ändrade data, ögonblicksbild av databaser Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
In Memory Columnstore1Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Adaptiv frågebearbetning4Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
PolyBase2, 3Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Datahantering för stora företag: Master Data Services, Data Quality Services3Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Business intelligence
Business intelligence
Maximalt minne utnyttjat per instans av Analysis Services3Max för operativsystem

Tabellformat: 16 GB

MOLAP: 64 GB
Maximalt minne utnyttjat per instans av Reporting Services3Max för operativsystem64 GBExpress med Advanced Services: 4 GB
Grundläggande rapporter och analyser3Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Grundläggande dataintegrering: SQL Server Integration Services, inbyggda dataanslutningarFunktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Grundläggande business intelligence för företag: enkla flerdimensionella modeller, enkla tabellmodeller, In Memory-lagringsläge3Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Mobilrapporter och nyckeltal3Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Avancerad business intelligence för företag: avancerade flerdimensionella modeller, avancerade tabellmodeller, DirectQuery-lagringsläge, avancerad datautvinning3Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Tillgång till Power BI-rapportserver (en Software Assurance-förmån)Funktion som ingår i SQL Server 2017 Enterprise
Avancerade analyser
Avancerade analyser
Grundläggande Machine Learning-integrering: anslutning till Python och R (öppen källkod), begränsad parallellitet3Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 StandardFunktion som ingår i SQL Server 2017 ExpressFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Avancerad Machine Learning-integrering: fullständig parallellitet med R- och Python-analys och möjlighet att köra på grafikprocessorer3Funktion som ingår i SQL Server 2017 EnterpriseFunktion som ingår i SQL Server 2017 Developer
Machine Learning för Hadoop/Spark och Machine Learning för Linux (en Software Assurance-förmån) Funktion som ingår i SQL Server 2017 Enterprise
Hybridmoln
Hybridmoln
Stretch Database3Funktion som ingår i SQL Server 2017 Enterprise

1In Memory OLTP och In Memory Columnstore är begränsade till den mängd minne som anges för respektive version i avsnittet Skalanpassningsgränser. Columnstore och driftanalys i realtid är också begränsade till två grader av parallellism (två kärnor/fråga) i SQL Server Standard edition och en grad av parallellitet (en kärna/fråga) i SQL Server Web och Express.

2Utskalning av frågor med PolyBase kräver SQL Server Enterprise edition som huvudnod.

3Vissa funktioner, till exempel SQL Server Reporting Services, SQL Server Analysis Services, Machine Learning Services, PolyBase och Stretch Database, är inte tillgängliga i SQL Server 2017 på Linux.

4Interfolierad körning är tillgängligt i alla versioner.

Andra SQL Server 2017-versioner

Webb

Använd en säkrad, kostnadseffektiv och mycket skalbar dataplattform för offentliga webbplatser som endast är tillgänglig för externa hosttjänsteleverantörer.

Läs mer

Compact

Skapa ASP.NET-webbplatser och Windows-appar med en kostnadsfri, inbäddad databasapp.

Ladda ned appen

Back To Top