Trace Id is missing
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Microsoft 365
ลงชื่อเข้าใช้
พนักงาน Microsoft บนเก้าอี้รถเข็นกำลังแหงนหน้าขึ้นมองและยิ้ม

ความแตกต่างภายในองค์กรช่วยทำให้องค์กรแข็งแกร่ง

การที่องค์กรจะได้รับประโยชน์จากการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลอย่างเต็มที่ เทคโนโลยีขององค์กรจะต้องเพิ่มศักยภาพให้กับทุกคนในองค์กร รวมถึงผู้ทุพพลภาพ หากผู้คนมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ พวกเขาก็จะไม่มีอุปสรรคในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และเทคโนโลยีก็สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของทุกคนที่ใช้เทคโนโลยีด้วย

องค์กรที่จ้างและสนับสนุนบุคคลที่มีประสบการณ์ทางด้านความทุพพลภาพ:

89%

อัตราการรักษาพนักงานไว้ที่สูงขึ้น*

72%

ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่เพิ่มขึ้น*

29%

ความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น*

เราต้องสร้างองค์กรและทีมที่รวมคนทุกกลุ่ม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางของเราต่อการช่วยสำหรับการเข้าถึง และสำรวจผลิตภัณฑ์ Microsoft และฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทุกๆ คน

Microsoft 365 เป็นโซลูชันที่ทำงานที่ครอบคลุม

ตอบสนองความต้องการของพนักงานผู้ทุพพลภาพ และเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานทุกคนด้วยเครื่องมือทจำเป็นสำหรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ดูวิธีที่เราฝังการช่วยสำหรับการเข้าถึงไว้ในพลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมในที่ทำงานที่พนักงานทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ ตั้งแต่ผู้จัดการไปจนถึงเจ้าหน้าที่หน้างานและพนักงานด้านข้อมูล

การแชททางวิดีโอของ Teams กำลังใช้ฟังก์ชันคำอธิบายภาพสด

การได้ยิน

ทำให้มั่นในว่าทุกคนสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ไม่ว่าจะอยู่ในห้องประชุมหรือการโทรเข้า ทำใหการประชุม Microsoft Teams รองรับผู้ใช้ได้ในวงกว้างมากขึ้นสำหรับพนักงานที่หูหนวกหรือมีปัญหาทางการได้ยินด้วย คำอธิบายภาพสด และ สำเนาบทสนทนา

ข้อความการแชทกำลังถูกอ่านผ่านโปรแกรมช่วยอ่าน

การเรียนรู้

ฟังการอ่านออกเสียงเอกสาร โพสต์และแม้แต่ข้อความแชทด้วย โปรแกรมช่วยอ่าน และดูข้อความที่ระบบไฮไลต์ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังเปลี่ยนสีแบบอักษรและหน้าเพื่อทำให้ข้อความอ่านง่ายขึ้นได้ด้วย

งานนำเสนอ PowerPoint กำลังเรียกใช้ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

การมองเห็น

สร้างที่ทำงานที่พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ ตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง ในแอปต่างๆ เช่น PowerPoint, Word และ Outlook เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ทุพพลภาพสามารถอ่านและแก่ไข้เนื้อหาได้อย่างง่ายดาย

หน้าต่าง Teams กำลังแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสวัสดิภาพและประสิทธิภาพการทำงาน

สุขภาพจิต

ช่วยให้พนักงานปรับตัวเข้ากับความเป็นไปใหม่ๆ เกี่ยวกับทำงานจากระยะไกลและแบบไฮบริด การเติมพลัง และสร้างความสัมพันธ์ภายในทีมที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงานและสวัสดิภาพใน Microsoft Teams

การแชททางวิดีโอของ Teams ที่มีผู้เข้าร่วมกำลังใช้ฟังก์ชันยกมือขึ้น

ความหลากหลายทางระบบประสาท

ใช้การควบคุมที่มีความยืดหยุ่น เช่น การยกมือ การตัดเสียงรบกวนเบื้องหลัง และโหมดโฟกัส เพื่อช่วยให้ทุกคนสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสำหรับตนเอง

เอกสาร Microsoft Word กำลังใช้การเขียนตามคำบอกเพื่อให้ผู้ใช้เขียนได้

ความคล่องตัว

ใช้เสียงในการควบคุมอุปกรณ์ของคุณและทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ จัดกำหนดการประชุมด้วย Cortana ผู้ช่วยที่สั่งการได้ด้วยเสียง รวมถึงเขียนเอกสารและอีเมลด้วย การเขียนตามคำบอก

แหล่งข้อมูล

ผู้ดูแลระบบ

รับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างที่ทำงานสำหรับทุกคน

ความช่วยเหลือ

เข้าถึงเอกสารการสนับสนุนและการฝึกอบรม