ความแตกต่างภายในองค์กรช่วยทำให้องค์กรแข็งแกร่ง

การที่องค์กรจะได้รับประโยชน์จากการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลอย่างเต็มที่ เทคโนโลยีขององค์กรจะต้องเพิ่มศักยภาพให้กับทุกคนในองค์กร รวมถึงผู้ทุพพลภาพ หากผู้คนมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ พวกเขาก็จะไม่มีอุปสรรคในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และเทคโนโลยีก็สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของทุกคนที่ใช้เทคโนโลยีด้วย


องค์กรที่จ้างและสนับสนุนบุคคลที่มีประสบการณ์ทางด้านความทุพพลภาพ:

89%

อัตราการเก็บข้อมูลพนักงานที่สูงขึ้น*

72%

ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่เพิ่มขึ้น*

29%

ความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น*

Microsoft 365 เป็นโซลูชันที่ทำงานที่ครอบคลุม

ตอบสนองความต้องการของพนักงานผู้ทุพพลภาพ และเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานทุกคนด้วยเครื่องมือทจำเป็นสำหรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ดูวิธีที่เราฝังการช่วยสำหรับการเข้าถึงไว้ในพลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมในที่ทำงานที่พนักงานทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ ตั้งแต่ผู้จัดการไปจนถึงเจ้าหน้าที่หน้างานและพนักงานด้านข้อมูล

ทรัพยากร

ผู้ดูแลระบบ

รับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างที่ทำงานสำหรับทุกคน

ความช่วยเหลือ

เข้าถึงเอกสารการสนับสนุนและการฝึกอบรม