จัดการ Microsoft 365 จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เพิ่มผู้ใช้ รีเซ็ตรหัสผ่าน จัดการอุปกรณ์ สร้างคำขอรับการสนับสนุน และรับข้อความแจ้งเตือนที่สำคัญได้ในขณะเดินทางด้วยแอปการจัดการ Microsoft 365

Photograph of a mobile device displaying the Microsoft 365 Admin app screen
Photograph of a person in the backseat of a car looking at a mobile device

ได้รับข้อมูลอยู่เสมอ

รับข้อความแจ้งเตือนที่สำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์สถานภาพของบริการ การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่กำลังจะมาถึง และการแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงินที่ส่งตรงถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

จัดการผู้ใช้ อุปกรณ์ และกลุ่ม

เข้าถึงงานทั่วไปในขณะเดินทางเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เพิ่มและยกเลิกการบล็อกผู้ใช้ รีเซ็ตรหัสผ่าน ลบข้อมูลบริษัทออก จัดการกลุ่ม ให้สิทธิการใช้งานผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมาย

Photograph of a mobile device displaying the Users screen
Photograph of a person interacting with their mobile device

รับการสนับสนุน

ติดตามคำขอรับบริการ Microsoft 365 สร้างคำขอใหม่ และรับการสนับสนุนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

การจัดการดูแล Microsoft 365

จัดการแอปพลิเคชัน บริการ ข้อมูล อุปกรณ์ และผู้ใช้ในการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ของคุณ

iTunes, iPhone และ iPad เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.