Đào tạo miễn phí, cộng đồng và sự kiện cho giáo viên

Khi bạn tham gia cộng đồng giáo viên toàn cầu và dễ dàng tiếp cận các khóa đào tạo và sự kiện trực tuyến miễn phí, bạn có thể tạo nên những điều tuyệt vời.

Đào tạo trực tuyến cho giáo viên

Cộng đồng Giáo dục Microsoft cung cấp các khóa học theo yêu cầu giúp bạn tích lũy tín chỉ phát triển chuyên môn theo nhịp độ riêng của từng người. Khóa học chú trọng về cách tích hợp công nghệ vào giảng dạy, cách sử dụng các công cụ như OneNote, Sway và Office.

XEM LỊCH SỰ KIỆN

Đào tạo trực tuyến với Cộng đồng Giáo dục Microsoft

Cộng đồng Giáo dục Microsoft cung cấp các khóa học theo yêu cầu giúp bạn tích lũy tín chỉ phát triển chuyên môn theo nhịp độ riêng của từng người. Khóa học chú trọng về cách tích hợp công nghệ vào giảng dạy, cách sử dụng các công cụ như OneNote, Sway và Office.

TÌM KHÓA ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo và tài nguyên

Microsoft Imagine Academy

Microsoft Imagine Academy cung cấp chương trình đào tạo, kỹ năng và chứng chỉ công nghệ được công nhận trong ngành để trang bị cho các em vào đời thành công.

Chương trình Chứng nhận Giáo viên Microsoft

Khi trở thành một Giáo viên được Chứng nhận Microsoft (Microsoft Certified Educator - MCE), bạn được công nhận có năng lực công nghệ cần thiết để cung cấp trải nghiệm học tập phong phú và sáng tạo cho học viên.

Nhà cung cấp khóa đào tạo

Tìm Đối tác Đào tạo Microsoft Education và Nhà tư vấn Học tập có chứng nhận để tiến hành đào tạo thay mặt cho Microsoft.

Tham gia cộng đồng giáo viên sáng tạo toàn cầu

Gặp gỡ những giáo viên truyền cảm hứng, tìm khóa đào tạo và chương trình học được chứng minh chất lượng và giành các chứng chỉ chuyên môn, tất cả đều có sẵn trong cộng đồng dành cho các giáo viên như bạn.

TÌM HIỂU THÊM


Theo dõi trang này
Chia sẻ trang này