A person using a touchscreen computer.

Hiện đại hóa việc quản lý danh tính và quyền truy nhập

Nâng cấp hạ tầng danh tính tại chỗ của bạn lên phương pháp tiếp cận trên nền điện toán đám mây một cách bảo mật và hiệu quả.

Quản lý danh tính và quyền truy nhập hiện đại là gì?

Danh tính hiện đại yêu cầu phương pháp tiếp cận ưu tiên đám mây. Với các giải pháp danh tính trên nền điện toán đám mây, bạn có thể ngừng sử dụng hạ tầng cũ và cung cấp quyền truy nhập an toàn trên các môi trường đám mây, tại chỗ hoặc kết hợp của mình.

Duy trì tính bảo mật và liên tục

Giúp bảo vệ quyền truy nhập vào các tài nguyên bằng các chính sách truy nhập thông minh dựa trên rủi ro và duy trì tính liên tục cho doanh nghiệp.

Cải thiện năng suất lao động

Cung cấp cho lực lượng lao động của bạn quyền truy nhập liền mạch vào tất cả các ứng dụng họ cần dù họ đang ở đâu.

Giảm chi phí và tăng hiệu quả CNTT

Tiết kiệm tiền bằng cách ngừng sử dụng hạ tầng cũ và tập trung hóa việc quản lý danh tính trên một mặt phẳng kiểm soát duy nhất.

Tại sao danh tính hiện đại lại quan trọng?

Một phương pháp tiếp cận hiện đại để quản lý danh tính và quyền truy nhập có thể giúp bảo vệ quyền truy nhập vào các tài nguyên của công ty và hỗ trợ lực lượng lao động làm việc từ xa một cách an toàn.

Hiện đại hóa việc quản lý danh tính và quyền truy nhập với Azure AD

Azure AD mang đến cho nhân viên và đối tác của bạn trải nghiệm truy nhập liền mạch, an toàn hơn vào các ứng dụng họ cần bằng một danh tính duy nhất dù họ đang ở đâu. Bắt đầu hành trình của bạn từ hạ tầng tại chỗ lên đám mây.

Azure AD Connect

Mở rộng Active Directory tại chỗ thành Azure AD để có danh tính người dùng và quyền truy nhập chung vào tất cả các tài nguyên, bất kể vị trí.

Azure AD Connect Health

Giám sát và có được thông tin chuyên sâu về hạ tầng danh tính tại chỗ của bạn và xem bạn đã sẵn sàng nâng cấp từ AD FS lên Azure AD chưa.

Báo cáo hoạt động ứng dụng AD FS

Khám phá các ứng dụng AD FS trong tổ chức của bạn và mức độ sẵn sàng nâng cấp lên Azure AD của các ứng dụng đó.

Triển khai sang xác thực đám mây theo giai đoạn

Di chuyển hoạt động xác thực người dùng từ liên kết sang xác thực đám mây theo giai đoạn và có kiểm soát.

Tìm hiểu chuyên sâu về Azure AD

Các tài nguyên khác

Nâng cấp từ AD FS lên Azure AD

Tìm hiểu lý do tại sao bạn nên nâng cấp từ AD FS để bảo mật tất cả các ứng dụng của bạn trực tiếp từ đám mây và giảm sự phụ thuộc của bạn vào hệ thống danh tính tại chỗ.

Khám phá các ứng dụng để nâng cấp

Tìm hiểu cách khám phá và ưu tiên các ứng dụng xác thực tại chỗ để nâng cấp lên Azure AD bằng cách sử dụng Azure AD Connect Health và báo cáo hoạt động AD FS.

Nâng cấp hoạt động xác thực ứng dụng của bạn

Tìm hiểu cách nâng cấp xác thực ứng dụng của bạn từ AD FS lên Azure AD với bản demo từng bước.