Trace Id is missing
Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft Security

Hiện đại hóa hạ tầng danh tính của bạn

Tăng cường bảo mật, đơn giản hóa quyền truy nhập và giảm chi phí bằng cách di chuyển tính năng quản lý danh tính sang Microsoft Entra ID.

Một người đang đứng trước bản trình bày trên một thiết bị và trò chuyện.

Khám phá lợi ích của quy trình hiện đại hóa danh tính và quyền truy nhập

Cải thiện trải nghiệm người dùng

Sử dụng các tính năng Microsoft Entra ID chuyên dụng để duy trì mức bảo mật cao và tác động tối thiểu đến trải nghiệm người dùng. Đơn giản hóa việc xác thực bằng tính năng đăng nhập một lần và điều hướng dễ dàng giữa các ứng dụng trong cổng thông tin Ứng dụng của tôi.

Bảo mật nâng cao

Bảo vệ quyền truy nhập vào tài nguyên của bạn và quản lý tập trung tất cả danh tính. Dễ dàng triển khai xác thực đa yếu tố hoặc chuyển sang chế độ không cần mật khẩu với các tính năng Microsoft Entra ID tích hợp sẵn.

Tính khả dụng ở quy mô lớn

Yên tâm khi biết rằng Microsoft Entra ID liên tục đáp ứng hoặc vượt quá 99,99% tính khả dụng toàn cầu và có nhiều cấp độ về độ dôi nội bộ. Microsoft Entra ID được thiết kế bằng cách sử dụng kiến trúc đám mây gốc, có khả năng mở rộng quy mô lớn, nhiều đối tượng thuê.

So sánh ADFS với Microsoft Entra ID

Khám phá nhiều khả năng quản lý quyền truy nhập và danh tính mà Microsoft Entra ID giúp bạn hiện thực hóa.

Bắt đầu hành trình tới đám mây

Chuyển sang đám mây để cung cấp cho người dùng quyền truy nhập liền mạch và bảo mật vào các ứng dụng và môi trường.

Thiết lập dấu chân Microsoft Entra ID

Chuẩn bị cho quy trình di chuyển của bạn bằng cách thiết lập đồng bộ hóa danh tính kết hợp, chọn phương pháp xác thực và bảo mật hạ tầng danh tính kết hợp.

Triển khai phương pháp ưu tiên đám mây

Áp dụng các chính sách và quy trình để giới hạn các thành phần phụ thuộc mới đối với ADFS và ưu tiên việc di chuyển tính năng quản lý quyền truy nhập và danh tính lên đám mây.

Bắt đầu chuyển đổi khối lượng công việc sang đám mây

Khám phá các phương pháp di chuyển tốt nhất và tùy chỉnh luồng công việc của bạn để phù hợp với các ưu tiên và tài nguyên của tổ chức.

Lắng nghe từ những người đã di chuyển

Khám phá dòng sản phẩm Microsoft Entra

Bảo vệ khả năng kết nối giữa mọi người, ứng dụng, tài nguyên và thiết bị với các sản phẩm truy nhập mạng và danh tính đa đám mây.

Quản lý quyền truy nhập và danh tính

 • Microsoft Entra ID (trước đây là Azure Active Directory)

  Quản lý và bảo vệ người dùng, ứng dụng, khối lượng công việc và thiết bị.

 • Quản trị Microsoft Entra ID

  Bảo vệ, giám sát và kiểm tra quyền truy nhập vào các tài sản quan trọng.

 • Danh tính bên ngoài Microsoft Entra

  Cung cấp cho khách hàng và đối tác quyền truy nhập an toàn vào mọi ứng dụng.

Danh mục danh tính mới

 • ID Xác minh của Microsoft Entra

  Cung cấp và xác minh thông tin xác thực danh tính dựa trên các tiêu chuẩn mở.

 • Giải pháp Quản lý quyền của Microsoft Entra

  Quản lý quyền danh tính trên hạ tầng đa đám mây của bạn.

 • Microsoft Entra Workload ID

  Giúp các ứng dụng và dịch vụ truy nhập an toàn vào các tài nguyên đám mây.

Quyền truy nhập mạng

 • Microsoft Entra Truy nhập Internet

  Truy nhập an toàn vào internet, phần mềm dưới dạng dịch vụ và ứng dụng Microsoft 365.

 • Microsoft Entra Truy nhập Riêng tư

  Giúp người dùng kết nối an toàn với các ứng dụng riêng tư từ mọi nơi.


 •  

Bắt đầu

Bạn cần hướng dẫn di chuyển? Microsoft có thể trợ giúp.

Theo dõi Microsoft