Open Value Subscription – Education Solutions (OVS-ES)

OVS-ES je předplatný licenční program, který vychází z podmínek oblíbeného programu Open Value Subscription a je navržen pro menší akademické instituce (především základní a střední školy). Jako School Agreement umožňuje institucím s omezeným finančním rozpočtem využívat nejnovější technologie a snadno spravovat svou IT infrastrukturu.

Výhody programu OVS-ES

  • Jednoduché podmínky. V rámci smlouvy jsou zahrnuti všichni zaměstnanci, což zaručuje vždy 100% licenční pokrytí. Nezáleží na počtu počítačů, které škola vlastní, protože v rámci OVS-ES má nárok instalovat produkty na všechny počítače ve škole.
  • Nízká administrativa. Díky jednoduchému stylu objednávek (jednou ročně) a celkovému přehledu na VLSC stránkách jsou veškeré potřebné informace na jednom místě a rychle po ruce.
  • Nejnovější technologie. Zákazník je oprávněn instalovat a používat nejaktuálnější verze všech produktů a po celou dobu smlouvy má automaticky k dispozici instalační média a produktové klíče.
  • Vysoká hodnota. Díky sjednocení softwarových produktů na stejné verze klesají problémy s kompatabilitou a snižují se náklady na vlastnictví softwaru. Přístupu k nejnovějším technologiím navíc zaručuje i zvýšenou produktivitu práce s nimi.
    Díky automatické Software Assurance jsou k dispozici i další výhody!
  • Software zdarma pro studenty. V rámci benefitu Student Advantage (neboli Office 365 Pro Plus) mohou zákazníci, kteří mají pokryté své zaměstnance licencí Office v rámci licenční smlouvy EES nebo OVS-ES, bezplatně poskytnout všem svým studentům po dobu jejich studia nejnovější sadu kancelářských aplikací Office pro jejich vlastní zařízení. Jedná se o plnohodnotné desktopové Office ve verzi Professional Plus a Office Mobile pro Android a iPhone. Kromě aktivní smlouvy o pronájmu licencí je podmínkou také registrace služeb školy ke službám Office 365, které jsou pro školy k dispozici zdarma – registrace na www.office365proskoly.cz

Pravidla programu OVS-ES:

Program je možné uzavřít na jeden nebo tři roky s automatickou možností prodloužení na další období.

V rámci smlouvy je nutné nejprve spočítat všechny zaměstnance organizace/ školy a poté objednat min. jeden platformový produkt:

  • Windows Professional Upgrade
  • Office Professional Plus nebo Office for Mac
  • CORE CAL Suite nebo Enterprise CAL Suite

v počtu odpovídajícímu celkovému počtu zaměstnanců. Celkový počet zaměstnanců odpovídá:

Ilustrace: Celkový počet uživatelů

Do smlouvy je třeba zahrnout všechny učitele a zaměstantce, kteří pracují s PC (min. 5). Další produkty (např. servery) je poté možné objednávat v jednotkách kusů.