Domov > O licenciách > Windows 7

Informácie o licenciách

Windows 7

Teraz je ten správny čas inovovať vo firme na operačný systém Windows 7. Pozrite si časť „Čo je nové“, ktorá sa týka systému Windows 7 a jeho licencovania. V časti „Spôsob nákupu“ získate informácie o tom, ako kúpiť správnu verziu systému Windows 7 pre vašu organizáciu. Získate tiež podrobné informácie o oprávňujúcich operačných systémoch pre multilicencie.

Dôvody na inováciu vo firme

Systém Windows 7 prináša výkonnejší, jednoduchšie použiteľný a lepšie zabezpečený systém vďaka nasledujúcim výhodám:

 1. Zjednodušenie každodenných úloh vďaka vylepšenej navigácii na ploche.

 2. Rýchle a jednoduché spúšťanie programov a hľadanie dokumentov, ktoré používate najčastejšie.

 3. Jednoduchšie a bezpečnejšie pripojenie k sieťam spoločnosti vďaka funkcii pripojenia k doméne.

 4. Automatické odosielanie dokumentov na správnu tlačiareň, či už v práci alebo doma, vďaka funkcii tlače podľa umiestnenia.

 5. Plánovanie pravidelného zálohovania s cieľom uloženia celého systému do umiestnenia v sieti alebo na lokálny disk.

 6. Jednoduchšie obnovenie údajov pomocou automatického zálohovania v domácej alebo podnikovej sieti.

 7. Ochrana údajov v počítači a na prenosných ukladacích zariadeniach pred stratou alebo odcudzením pomocou šifrovania jednotiek BitLocker.

Vylepšenia licencovania pre systém Windows 7

Rozšírené práva na používanie a minimálne zmeny uľahčujú organizáciám nasadenie systému Windows 7:

 • Kodek na prehrávanie diskov DVD a aplikácia Media Center sú súčasťou systému Windows 7 Enterprise aj systému Windows 7 Professional.

 • Na ľubovoľnom zariadení so systémom Windows, na ktoré sa vzťahuje program Software Assurance, možno spustiť štyri lokálne virtuálne počítače.

 • Režim Windows XP Mode poskytuje právo na jeden vopred nakonfigurovaný virtuálny počítač so systémom Windows XP Professional s cieľom dosiahnutia kompatibility s aplikáciami pre malé podniky.

 • Zákazníci s multilicenciami môžu prejsť na ľubovoľnú staršiu verziu systému Windows Professional.

 • Licenčné podmienky pre softvér spoločnosti Microsoft pre výrobcov OEM (Original Equipment Manufacturer) zahŕňajú právo na prechod na staršiu verziu systému Window XP Professional, Tablet PC alebo Professional x64.

 • Využívajte výhody centralizovanej správy stolných počítačov so systémom Windows pomocou programu Windows Software Assurance a lepšieho roamingového prístupu k virtuálnym počítačom so systémom Windows prostredníctvom prístupu k virtuálnym klientskym počítačom (Windows VDA).

 • Balík MDOP (Microsoft Desktop Optimization Pack) dostupný v nových balíkoch Professional Desktop with MDOP a Enterprise Desktop with MDOP programu Enterprise Agreement.

Pre malé až stredne veľké organizácie

Zabezpečte optimálnu prevádzku spoločnosti vďaka systému Windows 7 Professional

Systém Windows 7 Professional navrhnutý pre malé až stredne veľké organizácie poskytuje počítačové prostredie, na ktoré sa môžete spoľahnúť, a pomôže vám zvládať väčšie objemy práce a zabezpečiť ju. Je to tiež základné vydanie systému Windows pre multilicenčné riešenia spoločnosti Microsoft, ktoré vám pomôže získať väčšiu hodnotu pre vašu spoločnosť.

Pre stredne veľké organizácie až veľké podniky

Využívajte hodnotu systému Windows 7 Enterprise

Systém Windows 7 Enterprise pomáha používateľom pracovať produktívne bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú, pričom ponúka vyššiu úroveň zabezpečenia a ovládania a zefektívňuje správu počítačov. Systém Windows 7 Enterprise je k dispozícii výhradne ako výhoda programu Microsoft Software Assurance prostredníctvom multilicenčných programov, ako sú napríklad programy Select Plus, Enterprise Agreement a Enterprise Subscription Agreement.

Windows 7 Professional

Ak v spoločnosti nastal čas na nahradenie existujúcich počítačov, jednoducho pri objednávaní nových počítačov od výrobcu OEM alebo iného autorizovaného predajcu spoločnosti Microsoft získajte systém Windows 7 Professional. Zakúpenie nových počítačov s predinštalovaným systémom Windows 7 Professional predstavuje finančne najefektívnejší spôsob inovácie.

Ak už máte multilicenčnú zmluvu so spoločnosťou Microsoft, licencie na inováciu sú k dispozícii prostredníctvom multilicenčných programov spoločnosti Microsoft pre malé až stredne veľké organizácie, ako sú napríklad programy Open License, Open Value, Open Value Subscription a Select Plus.

Pridajte program Microsoft Software Assurance do svojej multilicenčnej zmluvy a prejdite na systém Windows 7 Enterprise. Software Assurance je finančne efektívny program, ktorý poskytuje nové verzie produktov a exkluzívne technológie vrátane vydania Windows 7 Enterprise a balíka MDOP (Microsoft Desktop Optimization Pack)*. Program Software Assurance vám tiež pomôže využívať informačné technológie spôsobom, ktorý maximalizuje produktivitu prostredníctvom výhod plánovania nasadenia, školení a podpory.

Windows 7 Enterprise

Systém Windows 7 Enterprise je k dispozícii výhradne ako výhoda programu Microsoft Software Assurance prostredníctvom multilicenčných programov, ako sú napríklad programy Select Plus, Enterprise Agreement a Enterprise Subscription Agreement.

Vaši odborníci IT môžu systém Windows 7 Enterprise prevziať z lokality Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) (v angličtine) a nasadiť ho do počítačov v organizácii.

Multilicenčné riešenia systému Windows

Správne licencované operačné systémy spoločnosti Microsoft (napríklad systém Windows 7, Windows Vista alebo Windows XP) majú buď úplnú licenciu operačného systému alebo využívajú kombináciu licencie na inováciu operačného systému a už existujúcej úplnej licencie na operačný systém.

Len pri niektorých vydaniach operačného systému Windows vzniká nárok na inováciu v rámci multilicenčných zmlúv. Informácie o vydaniach systému Windows, pri ktorých vzniká nárok na inováciu v rámci jednotlivých multilicenčných programov, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Ak máte operačný systém, pri ktorom máte nárok na inováciu, môžete si zakúpiť ďalšiu licenciu – licenciu na inováciu systému Windows 7 Professional – v rámci svojej multilicenčnej zmluvy. Je dôležité pochopiť, že licencie na systém Windows, ktoré sú dostupné prostredníctvom multilicenčných programov, sú licencie iba na inováciu a možno ich získať len ako doplnok úplnej licencie na operačný systém. Tieto licencie nenahrádzajú už existujúcu úplnú licenciu na operačný systém.

Aby mohol na licencovanom počítači vzniknúť nárok na inováciu v rámci multilicenčného programu, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

 • Na zariadení, ku ktorému bude priradená licencia na inovácia v rámci multilicenčného programu, už musí byť nainštalovaný operačný systém Windows, ktorý oprávňuje na túto inováciu. Základné licencie na operačný systém (vrátane predinštalovaných verzií OEM), pri ktorých vzniká nárok na inováciu, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

 • Ak chcete nasadiť licenciu na inováciu v rámci multilicenčného programu, musíte zo zariadenia odstrániť existujúci oprávňujúci operačný systém (pokiaľ sa na počítač nevzťahuje program Microsoft Software Assurance).

 • Zákazníci, ktorí chcú nainštalovať alebo používať viaceré licencované operačné systémy naraz (vrátane oprávňujúceho operačného systému), môžu vykonať jeden z nasledujúcich krokov:

  • získať pre svoju licenciu na inováciu v rámci multilicenčného riešenia program Software Assurance,

  • samostatne zakúpiť úplné licencie na systém Windows 7.

Získajte riešenia pre legalizáciu na pravý operačný systém

Na zariadení, ku ktorému bude priradená licencia na inováciu v rámci multilicenčného programu, už musí byť nainštalovaný oprávňujúci operačný systém Windows s úplnou licenciou. Najlepším a finančne najefektívnejším spôsobom získania úplnej licencie na systém Windows je získanie predinštalovaného softvéru v novom počítači. Ak však zistíte, že máte v počítačoch nainštalovaný nepravý alebo kradnutý softvér, prípadne operačný systém, ktorý vás neoprávňuje na inováciu (čo by mohlo znamenať, že nebudete spĺňať podmienky licencie), máte k dispozícii pomoc. Portfólio riešení spoločnosti Microsoft na legalizáciu vám môže pomôcť vyriešiť problémy s platnosťou licencie, aby ste mohli využívať výhody, ktoré ponúka pravý operačný systém so správnou licenciou.

Ďalšie informácie získate na webovej lokalite riešení legalizácie (v angličtine)