Защитете всичко. Не ограничавайте нищо. Бъдете безстрашни.

Превърнете възможността в реалност с най-всеобхватния подход към защитата в света.

Three different working environments where coworkers are collaborating.

Докъде ще стигнете, когато сте готови за това, което предстои?

Когато имате цялостна защита, имате свободата да разширите предприятието си така, че да съответства на вашата визия. Цялостната защита е не само покритие, но и най-добрата по рода си защита, вградена интелигентност и опростено управление.

Siemens.

На планетата няма твърде много доставчици, които могат да създадат решение, способно да предостави консолидирани прозрения в големи, сложни среди като нашата. Ето защо избрахме Microsoft.

– Томас Мюлер-Линч, глобален директор за цифрови самоличности и ръководител за програмата Zero Trust

Решения за защита за цялото ви пътуване към Zero Trust

Открийте как решенията на Microsoft могат да гарантират 92 процента възвращаемост на инвестициите.

Научете повече

Разберете къде се намирате в пътуването си към Zero Trust

Пълната, опростена защита, управлявана от ИИ, помага на вашата организация да бъде готова за това, което предстои. Вижте къде се намирате в подхода си към безстрашната защита във всичките шест възможности на Zero Trust.

1. GARTNER и Magic Quadrant са регистрирани търговски марки и марки на услуга на Gartner, Inc. и/или нейните клонове в САЩ и в чужбина и се използват тук с разрешение. Всички права запазени.
Gartner не е поръчител на нито един доставчик, продукт или услуга, засегнати в неговите публикации за прочувания, и не препоръчва на потребителите на технологиите да избират само тези доставчици с най-високи оценки или друго определение. Публикациите от изследванията на Gartner се състоят от становищата на изследователската организация на Gartner и не трябва да се тълкуват като изложения на факти. Gartner отхвърля всякакви изрични или косвени гаранции във връзка с това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.
Gartner Magic Quadrant за управление на достъпа, 1 ноември 2021 г., Енрике Тейксейра, Абхюдей Дейта, Майкъл Кели
Gartner Magic Quadrant за инструменти за унифицирано управление на крайни точки, 16 август 2021 г., Дан Уилсън, Крис Силва, Том Сипола
Gartner Magic Quadrant за архивиране на корпоративна информация, 28 октомври 2020 г., Майкъл Хоеф, Джеф Фогел
Gartner Magic Quadrant за платформи за защита на крайни точки, 5 май 2021 г., Пол Уебър, Питър Фърстбрук, Роб Смит, Марк Харис, Пратек Бхаянка

2. © 2021 The MITRE Corporation. Тази работа се възпроизвежда и разпространява с разрешението на MITRE Corporation.
ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
MITRE не претендира, че ATT&CK изброява всички възможности за типовете действия и поведения, документирани като част от неговия модел и рамка от техники срещу противника. Използването на информацията, съдържаща се в ATT&CK за справяне или обхващане на всички категории техники, няма да гарантира пълно покритие на защитата, тъй като може да има неразкрити техники или вариации на съществуващи техники, които не са документирани от ATT&CK.
ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ТЯХ, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БАЗА „КАКТО Е“, А СЪТРУДНИКЪТ, ОРГАНИЗАЦИЯТА, КОЯТО ТОЙ/ТЯ ПРЕДСТАВЛЯВА ИЛИ КОЯТО ГО/Я СПОНСОРИРА (АКО ИМА ТАКАВА), MITRE CORPORATION, НЕЙНИЯТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, РЪКОВОДЕН СЪСТАВ, АГЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ, ОТКАЗВА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА В НЕГО НЯМА ДА НАРУШИ КАКВИТО И ДА Е ПРАВА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

3. Azure Sentinel разкрива реалните заплахи, скрити сред милиарди сигнали с ниска точност (microsoft.com)