Image of one boy on a surface with a stylus teaching another boy and girl

Výuka a vzdělávání

Výukové a učební technologie Microsoft poskytují učitelům i studentům podnětné a komplexní možnosti a motivují je tak k dosahování ještě lepších výsledků.

Více než 72 milionů dětí po celém světě zůstává nevzdělaných. Celosvětová míra nezaměstnanosti mládeže nyní dosahuje 13 procent. To je mimořádná výzva. Stejně tak mimořádné je však i odhodlání posílit vzdělávání.

Na světě je 1,4 miliardy studentů a 65,2 milionů pedagogů. Když vezmete v úvahu tuto početnou populaci studentů a miliony pedagogů odhodlaných je učit, stává se technologie o to důležitější. Vhodná technologie se může doslova stát motorem jejich tvoření, sdílení, bádání, individualizované výuky a mnoha dalšího.

V Microsoftu vycházíme z principu, že lidé dokážou úžasné věci, pokud mají na dosah technologii. Naším posláním je umožnit každému studentovi na celé planetě dosahovat ještě lepších výsledků.

Microsoft spolu se svými partnery nabízí řešení, která vám mohou pomoci:

Tvořte a sdílejte v zájmu dlouhodobého úspěchu

  • Spolupracujte na úkolech a při tvůrčích činnostech
  • Sdílejte učení prostřednictvím interaktivních referátů a prezentací
  • Rozvíjejte gramotnost a schopnost řešit problémy, jež studenti potřebují k úspěchu

Výuka a učení na základě praktických činností a zkoumání

  • Spojte se s pedagogy po celém světě prostřednictvím hostovaných přednášek a vydejte se na virtuální exkurze
  • Poznávejte nové světy při společném řešení problémů
  • Zpestřete výuku využitím partnerských aplikací nahrazujících tužku a papír
  • Zaměřte se na výsledky pomocí bezpečných nástrojů dostupných z jakéhokoli zařízení

Přizpůsobte se individuálním vzdělávacím potřebám

  • Sledujte výkon studentů a zaměřte se na oblasti vyžadující podporu
  • Používejte pero, dotykové zařízení, hlas i klávesnici pro různé způsoby výuky
  • Pomozte studentům překonat obtíže s gramotností, jazyky a učením

Pořiďte si vhodné nástroje, kterými posílíte vzdělávání a vyřešíte současné problémy s výukou

Image of circular icons showing some of the benifits of becoming a Microsoft partner