Kodex chování na digitálních akcích společnosti Microsoft​

Posláním společnosti Microsoft je umožnit každému člověku a každé organizaci na světě, aby dokázali víc. To se týká také všech akcí a shromáždění společnosti Microsoft, včetně těch na digitálních platformách, kde se snažíme vytvářet uctivé, přátelské, zábavné a inkluzivní prostředí pro všechny účastníky.​

 ​

Očekáváme, že všichni účastníci digitálních akcí budou dodržovat pravidla tohoto kodexu chování, který se věnuje hlavní digitální akci a všem souvisejícím činnostem. Netolerujeme rušivé a neuctivé chování, zprávy, obrázky a projevy ze strany žádného účastníka jakékoli strany, v jakékoli podobě a v jakékoli souvislosti s programem včetně obchodních a společenských činností, ať už se konají kdekoli.​

 ​

Microsoft nebude tolerovat obtěžování nebo diskriminaci na základě věku, původu, barvy pleti, genderové identity nebo genderového vyjádření, národního původu, fyzického nebo mentálního postižení, náboženského vyznání, sexuální orientace nebo kterýchkoli jiných charakteristik chráněných platnými místními právními předpisy nebo nařízeními.​

 ​

Chtěli bychom všechny vyzvat, aby se aktivně podíleli na vytváření vstřícného a bezpečného prostředí. Oznamte prosím jakékoli znepokojení, obtěžující chování nebo podezřelou či rušivou činnost organizátorům akce, hostiteli nebo majiteli prostor, případně nejbližšímu pracovníkovi pořadatele akce. Zaměstnancům také doporučujeme obrátit se na manažera společnosti Microsoft nebo na naši linku pro obchodní chování (1 877 320 MSFT nebo e-mail buscond@microsoft.com), kdykoli budou mít pocit, že jednání porušuje naše zásady nebo je neslučitelné s kulturou společnosti Microsoft. Mimo Spojené státy volejte na linku 1 720 904 6844. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo odmítnout vstup nebo vyloučit jakoukoli osobu ze své akce, a to kdykoli a podle svého výhradního uvážení.​