Přeskočit na hlavní obsah

Představujeme SQL Operations Studio

SQL Operations Studio je bezplatný nenáročný nástroj pro moderní vývoj a provoz databází, který můžete používat v systémech Windows, Linux a macOS spolu se systémem SQL Server provozovaným na jakékoli platformě nebo se službami Azure SQL Database a Azure SQL Data Warehouse.

Rozšíření SQL pro Visual Studio Code

Propojte váš oblíbený editor kódu pro Windows, Linux nebo macOS s T-SQL. Můžete se připojit k databázi SQL provozované v systému Windows nebo Linux, v místním prostředí nebo v jakémkoli cloudu. Získáte přístup k funkcím pro úpravy kódu, jako je technologie doplňování klíčových slov IntelliSense, které zvýší vaši efektivitu při psaní kódu T-SQL, spouštění dotazů, prohlížení výsledků a ukládání do formátů CSV nebo JSON.

Další informace

SQL Server Data Tools

Můžete snadno vytvářet, ladit, spravovat a refaktorovat databáze v aplikaci Visual Studio. SQL Server Data Tools (SSDT) představuje deklarativní model, který pokrývá všechny fáze vývoje databáze a umožňuje průběžnou integraci a nasazování vašich databází. Pracujte s databázovým projektem nebo přímo s připojenou instancí databáze ve službě Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse a systému SQL Server – provozované v systému Windows nebo Linux, v místním nebo libovolném cloudovém prostředí.

SQL Server Management Studio

Aplikaci SQL Server Management Studio (SSMS) můžete používat pro přístup, konfiguraci, monitorování a správu služeb Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse a systému SQL Server – provozovaných na platformě Windows nebo Linux, v místním nebo libovolném cloudovém prostředí. Tento grafický nástroj nabízí podobné vývojové prostředí jako sada Visual Studio a pracuje se všemi komponentami systému SQL Server, jako jsou například služby SQL Server Reporting Services nebo SQL Server Integration Services.

Rozhraní příkazového řádku a nástroje pro správu

Automatizujte celou řadu úkolů při vývoji databáze v systému Windows nebo Linux pomocí příkazového řádku nebo skriptů – včetně používání nástrojů SqlPackage a SQLCMD ke spouštění příkazů T-SQL nebo vytváření souboru snímků databáze .DACPAC ze systému SQL Server nebo služby Azure SQL Database bez přerušení provozu.

Další informace

Načítání a migrace dat

Pomocí nástroje příkazového řádku Bulk Copy Program můžete snadno kopírovat data mezi instancí systému SQL Server a datovým souborem ve formátu určeném uživatelem, importovat velký počet nových řádků do tabulek systému SQL Server nebo exportovat data z tabulek do datových souborů.

Další informace

Prostřednictvím nástroje SQL Server Migration Assistant můžete zjednodušit migraci do systému SQL Server a služby Azure SQL Database z produktů Microsoft Access, IBM DB2, MySQL, Oracle a Sybase ASE.

Další informace

Služba SQL Server Integration Services (SSIS) umožňuje vytvářet podniková řešení pro extrakci, transformaci a načítání (ETL) s bohatou sadou integrovaných úkolů a transformací, které podporují celou řadu zdrojů a cílů dat. Můžete snadno čistit a dolovat data, reagovat na události, aktualizovat datové sklady a spravovat objekty a data systému SQL Server.

Další informace

Nástroje a služby pro datové vědy

V aplikaci Visual Studio můžete prostřednictvím nástrojů Python Tools, R Tools nebo F# snadno vytvářet své prediktivní modely a spouštět je jako webovou službu Azure nebo pomocí služby SQL Server R Services.

Vizualizace dat ve službě Power BI

Pomocí služby Power BI můžete proměnit podniková data na bohaté interaktivní přehledy. Tato sada podnikových analytických nástrojů pomáhá analyzovat data a sdílet informace v rámci celé organizace.

Další informace

Business intelligence v systému SQL Server

Zjistěte, jak zpracovat složitá data a proměnit je na obchodní informace pomocí komplexní podnikové platformy pro business intelligence (BI).

Další informace

Back To Top