Co si oblíbíte na systému SQL Server 2019
Vybrané prostředky systému SQL Server


Jak SQL Server 2019 umožňuje společnostem naplno využívat jejich potenciál

„SQL Server 2019 jsme nasadili hned zpočátku. Výkon a výsledky, kterých jsme dosáhli díky novým funkcím systému SQL Server, nás skutečně potěšily. Funkce inteligentního zpracování dotazů zvýšila rychlost a výpočetní výkon našich pracovních postupů.“

 

Edilson Andrade de Albuquerque, Manager of Database Team, Itaú Unibanco

„Zákazníci nám důvěřují, že ochráníme nejen jejich majetek, ale také jejich osobní údaje. Vylepšením funkce Secure Enclaves, které v SQL Server 2019 přibyly do funkce Always Encrypted, nám umožňují nastavit k nejcitlivějším údajům našich zákazníků vysoce omezený přístup založený na klientské aplikaci. Přitom ale splňujeme požadavky na zpracování a analýzu dat z reálného světa.“

 

Victoria Silversmith, Technical Design Authority – Data, Hiscox

„Díky clusterům systému SQL Server 2019 pro zpracování velkých objemů dat můžeme na vyžádání provádět pokusy s velkými objemy dat. Můžeme analyzovat data z výzkumu rakoviny, která pocházejí z desítek různých zdrojů, naplno využívat zajímavé funkce grafů a provádět analýzy v potřebném měřítku.“

 

Pieter Derdeyn, Knowledge Engineer, Systems Imagination

„Několik podniků jsme zkonsolidovali do jedné ERP platformy a tentokrát jsme použili SQL Server 2019. Zpracovávání dokumentů zvládáme s přehledem, přestože se jejich množství za posledních pět let zvýšilo o 400 %. SQL Server nám přináší mnohé – spolehlivost, škálovatelnost, integraci a flexibilitu.“

 

Ilya Tambovtsev, CIO Senior IT Operation Eastern Europe Director, Baltika Breweries, člen Carlsberg Group

„S clustery systému SQL Server 2019 pro zpracování velkých objemů dat dokážeme analyzovat relační data na jednotné datové platformě s využitím Sparku, HDFS a možností pokročilého strojového učení a přitom zachovávat shodu s předpisy. Naši analytici a odborní uživatelé mohou i nadále pracovat se základními daty pomocí nástrojů a jazyků, které jim vyhovují.“

George Bayliffe, Head of Data, Dr. Foster

Dokumenty whitepaper o referenční architektuře

Řešení šablon pro SQL Server 2019 Big Data Clusters.

Začínáme se systémem SQL Server 2019