Použijte inteligenci na všechna svá data se systémem SQL Server 2019

Ať již jsou vaše data strukturovaná, či nestrukturovaná, dotazujte se na ně a analyzujte je pomocí datové platformy se špičkovým výkonem a zabezpečením.

Nové funkce systému SQL Server 2019

Funkce systému SQL Server 2019


|

Odstraňte bariéry mezi daty

 

Získávejte informace ze všech svých dat zadáváním dotazů v rámci celého datového prostředí (SQL Server, Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Azure Cosmos DB, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Oracle, Teradata, HDFS a dalších systémů), aniž byste data přemisťovali nebo replikovali.

 

Spravujte strukturovaná i nestrukturovaná data

 

Vytvořte sdílené datové jezero zkombinováním strukturovaných a nestrukturovaných dat v systému SQL Server. K datům můžete přistupovat prostřednictvím technologie T-SQL nebo Spark.

 

Umělá inteligence pro všechna vaše data

 

Clustery pro zpracování velkých objemů dat poskytují všechny nástroje a systémy pro příjem, uložení a přípravu dat pro analýzu a rovněž pro učení, uložení a zprovoznění modelů strojového učení.

Provozujte systém SQL Server kdekoli

 

Používejte systém SQL Server s kontejnery Windows nebo Linux a zároveň provádějte a spravujte nasazení pomocí platformy Kubernetes.

Prvotřídní výkon

 

Získejte rekordní výkon na platformách Windows a Linux. SQL Server konzistentně dosahuje nejlepších výsledků ve srovnávacích testech TPC-E pro úlohy OLTP, ve srovnávacích testech TPC-H pro úlohy datového skladu a ve srovnávacích testech výkonu pro běžně používané aplikace.[1]

 

Možnosti inteligentní databáze

 

Aktualizujte a modernizujte databázi systému SQL Server v místním prostředí, v cloudu nebo na hranicích sítě. Certifikace kompatibility databáze odstraňuje riziko nekompatibilních aplikací. Pro zvýšení výkonu při klíčových úlohách využijte možnosti databází v paměti, mezi něž patří třeba trvalá podpora paměti nebo paměťově optimalizovaná databáze tempdb.

Nejméně slabých míst během posledních devíti let

 

Chraňte data v rámci organizace i mimo ni pomocí databáze, která se podle žebříčku zranitelných databází NIST (National Institute of Standards and Technology) již devět let po sobě pyšní nejmenším počtem slabých míst ze všech hlavních platforem.[2]

 

Integrované nástroje pro zabezpečení a dodržování předpisů

 

Použijte integrované funkce pro kategorizaci a ochranu dat, monitorování a výstrahy. SQL Server 2019 provádí monitorování a identifikaci a upozorňuje na podezřelé aktivity, přičemž identifikuje a odstraňuje také nedostatky v zabezpečení a chybné konfigurace.

 

Datové enklávy Always Encrypted

 

Šifrujte citlivá data a provádějte na šifrovaných datech rozsáhlé výpočty. Rovněž můžete povolit přístup k datům na základě rolí s komplexním filtrováním řádků.

Maximální dostupnost

 

Získejte klíčovou provozuschopnost, rychlé převzetí služeb při selhání a nižší celkové náklady na vlastnictví. Zároveň můžete využívat obnovy po havárii pomocí cloudových replik a skupiny dostupnosti AlwaysOn.

 

Zrychlená obnova databáze

 

Značně zvyšuje dostupnost databáze díky možnosti její rychlé a konzistentní obnovy bez ohledu na počet nebo rozsah probíhajících transakcí.

Samoobslužné řešení BI na kterémkoli zařízení

 

Server sestav Power BI umožňuje vizuální prohlížení dat a rychlé odhalování vzorců, díky kterým se budete rozhodovat lépe a rychleji. Na tento server se vztahuje licence SQL Server Software Assurance.

 

Propojte všechna data

 

Když využijete rozsáhlou knihovnu konektorů a nové transformace v tabulkových modelech SSAS, můžete kombinovat data téměř ze všech zdrojů.

 

Vizuální prohlížení dat

 

Díky vizuálnímu prohlížení dat a interaktivní analýze datových jezer pomocí nástrojů SQL Server BI zjistíte, co se za daty skrývá.

Vysoce škálovatelné cloudové služby

 

Vytvářejte vysoce škálovatelné cloudové služby v Azure a využijte jednotnou platformu SQL založenou na špičkovém výkonu systému SQL Server. Získáte tak neomezenou škálovatelnost, inteligentní výkon a integrované zabezpečení. Migrujte do prostředí Azure a zvýšíte tak výkon stávajících aplikací, aniž byste je museli přetvářet.

[1] Všechna tvrzení TPC k 21. říjnu 2019.

TCP-E:

http://www.tpc.org/4081

TCP-H:

http://www.tpc.org/3331

http://www.tpc.org/3336

http://www.tpc.org/3337

[2] National Institute of Standards and Technology, National Vulnerability Database, 10. října 2019.

 


Začínáme se systémem SQL Server 2019