Používejte SQL Server na své oblíbené platformě

Nejdůležitější je mít možnost volby. Teď můžete získat špičkový výkon a bezkonkurenční zabezpečení systému SQL Server 2017 na platformách Windows a Linux a v kontejnerech Docker. 

Co si oblíbíte na systému SQL Server 2017Jak SQL Server a Azure umožňují společnostem naplno využívat jejich potenciál


Širší pohled na data


Novinky týkající se systému SQL Server

Představení systému SQL Server 2019

Jednotná datová platforma umožňuje transformovat vaši firmu. SQL Server 2019 přichází s integrovaným řešením Spark a systémem souborů HDFS (Hadoop Distributed File System), aby zajistil inteligenci pro všechna vaše data.

Hodnocení Magický kvadrant od společnosti Gartner zaměřené na systémy správy provozní databáze

Přečtěte si, jak společnost Gartner hodnotí situaci v oblasti systémů ODBMS, a seznamte se se strategií Microsoftu, která staví cloud na první místo.

Azure SQL Data Warehouse

Analýza v Azure je až 14krát rychlejší a stojí o 94 procent méně než u jiných cloudových poskytovatelů. Proč jít jinam?

Začínáme se systémem SQL Server 2019

[1] Podle institutu National Institute of Standards and Technology měl SQL Server nejnižší počet chyb zabezpečení za posledních sedm let ve srovnání s jinými hlavními dodavateli databází.


SQL Server 2017: více než jen databáze

Seznamte se s funkcemi a výhodami, které nabízí SQL Server 2017.

Porovnání verzí systému Microsoft SQL Server

Feature availability
  • Not supported
  • Fully supported
Table with images and check

Funkce

SQL Server 2017

SQL Server 2016

SQL Server 2014

SQL Server 2012

SQL Server 2008 R2

Výkon

OLTP v paměti

Ukládání indexu columnstore v paměti

Operační analýza v reálném čase

Rozšíření fondu vyrovnávacích pamětí na disky SSD

Adaptivní zpracování dotazů [2]

Dostupnost

Nepřetržitá dostupnost [2]

Základní skupiny dostupnosti

Zabezpečení

Transparentní šifrování dat [2]

Podpora šifrování zálohy

Šifrování uložených a přenášených dat

Dynamické maskování dat a zabezpečení na úrovni řádků

Rozdělení povinností

Připravenost pro cloud

Zálohování do systému Azure

Zotavení po havárii do systému Microsoft Azure

Optimalizované bitové kopie virtuálních počítačů v galerii systému Azure

Stretch Database

Správa a programovatelnost

Možnost používání na platformě Linux a v kontejnerech Docker

Dočasné tabulky

Podpora JSON

Podpora dat grafů

BI a analytické nástroje

Integrační služby spravované jako server

Technologie PolyBase pro dotazování T-SQL v rámci řešení Hadoop

Tabulkový sémantický model BI [2]

Master Data Services [2]

Data Quality Services [2]

Pokročilá analýza v databázi

Komplexní mobilní řešení BI na jakémkoli zařízení

[2] Pouze edice SQL Server Enterprise

Vyzkoušejte nejnovější edici


Nové funkce systému SQL Server 2017

Funkce systému SQL 2017

|

Jednička na poli ceny a výkonu – s masivním škálováním

 

SQL Server konzistentně dosahuje nejlepších výsledků při srovnávacích testech TPC-E pro úlohy OLTP, srovnávacích testech TPC-H pro úlohy datového skladu a srovnávacích testech výkonu pro běžně používané aplikace. Neváhejte a získejte rekordní výkon na platformách Windows a Linux.

 

Datové sklady s nejvyšším výkonem

 

Podpora malých datových tržišť i největších podnikových datových skladů a zároveň snížení požadavků na ukládání zásluhou nové vylepšené komprese dat. Škálujte až petabajty dat pro sklady relačních dat podnikové třídy a integrujte je se zdroji nerelačních dat, jako je Hadoop.

Zabezpečení a dodržování předpisů

 

Chraňte svá uložená a přenášená data pomocí databáze, která se podle databáze slabých míst spravované organizací NIST (National Institute of Standards and Technology, National Vulnerability Database, 17. ledna 2017) již šest let po sobě pyšní nejmenším množstvím slabých míst ze všech hlavních platforem. Inovace zabezpečení v systému SQL Server 2017 pomáhají zabezpečit data úloh nezbytných pro chod podniku prostřednictvím přístupu k zabezpečení, který využívá několik vrstev ochrany a nově zahrnuje také technologii Always Encrypted spolu se zabezpečením na úrovni řádků, dynamickým maskováním dat, transparentním šifrováním dat (TDE) a hloubkovým auditováním.

Vysoká dostupnost a zotavení po havárii

 

Získejte maximální dostupnost pro nepostradatelné aplikace, rychlé převzetí služeb při selhání, snadné nastavení a vyrovnávání zatížení čitelných sekundárních instancí zásluhou vylepšené technologie Always On v systému SQL Server 2017 – jednotném řešení pro vysokou dostupnost a zotavení po havárii pro platformy Linux a Windows. Navíc budete mít možnost vytvářet asynchronní repliky ve službě Azure Virtual Machine pro dosažení hybridní vysoké dostupnosti.

Podniková řešení business intelligence

 

Škálujte své modely business intelligence (BI), rozšiřte svá data a zajistěte kvalitu a přesnost pomocí uceleného řešení BI. Služba SQL Server Analysis Services vám pomáhá vytvářet složitá podniková analytická řešení, která umožňují využívat výhod bleskového výkonu technologie uchování dat v paměti integrované do tabulkového modelu. Přímé dotazování v tabulkových a multidimenzionálních modelech umožňuje zkrátit dobu potřebnou k získání poznatků.

 

Komplexní mobilní řešení BI na libovolném zařízení

 

Získejte nové informace a proměňte své podnikání pomocí moderních stránkovaných sestav a bohatých vizualizací. Pomocí služby SQL Server Reporting Services můžete publikovat sestavy do libovolného mobilního zařízení, včetně zařízení se systémy Windows, Android a iOS, a získat přístup k sestavám v režimu online nebo offline.

 

Zjednodušení dat, velkých i malých

 

Kombinujte relační data a velká data pomocí technologie PolyBase, která umožňuje provádět dotazy v řešení Hadoop pomocí jednoduchých příkazů T-SQL. Podpora JSON umožňuje analyzovat a ukládat dokumenty JSON a výstupní relační data do souborů JSON. V systému SQL Server 2017 teď můžete spravovat data grafů v relační databázi a dotazovat se na ně.

Pokročilá analýza v databázi

 

Vytvářejte inteligentní aplikace pomocí služby SQL Server Machine Learning Services s využitím jazyků R a Python. Přejděte z reaktivní analýzy k prediktivní a preskriptivní analýze zásluhou pokročilých analytických nástrojů obsažených přímo v databázi. Multithreading a architektura MPP (Massive Parallel Processing) vám umožní získat poznatky rychleji, než kdybyste používali jen samotná opensourcová řešení R a Python.

 

Hybridní zpracování transakcí/analýz v reálném čase

 

Provádějte operační analýzy v reálném čase zásluhou kombinace funkcí pro ukládání indexů columnstore a rowstore v paměti, které jsou dostupné v systému SQL Server 2017 – výsledkem je rychlé zpracování analýz přímo na datech transakcí. Můžete otevřít nové scénáře, jako je rozpoznávání podvodů v reálném čase, aniž by došlo k ovlivnění transakčního výkonu.

Teď na platformách Windows, Linux a Docker

 

Vyviňte jednou a nasaďte kdekoli v konzistentním prostředí od místního nasazení až po cloud. Teď s podporou platforem Windows a Linux a také kontejnerů Docker.

 

Konzistentní datová platforma od místního nasazení až po cloud

 

Získejte stejné uživatelské možnosti v rámci místního i cloudového prostředí – můžete vytvářet a nasazovat hybridní řešení pro správu vašich datových investic. Flexibilita při spouštění úloh systému SQL Server ve službě Azure Virtual Machines přináší řadu výhod, zatímco služba Azure SQL Database nabízí škálování a další zjednodušení správy databází.

 

Snadno použitelné nástroje a konektory

 

Využívejte stávající dovednosti a důvěrně známé nástroje, jako jsou Azure Active Directory a SQL Server Management Studio, ke správě databázové infrastruktury v místních systémech SQL Server i v prostředí Microsoft Azure. Používejte standardní rozhraní API na všech různých platformách a stahujte aktualizované vývojářské nástroje integrované do sady Visual Studio, aby bylo možné vytvářet weby nové generace, podnikové a mobilní aplikace a aplikace business intelligence.

Dostupné edice systému SQL Server 2017

Porovnání edicí systému SQL Server 2017

Zobrazit komplexní porovnání funkcí edice SQL Server 2017 pro podrobnosti a omezení funkcí.

Feature availability
  • Not supported
  • Fully supported
Table with images and check

Funkce

SQL Server 2017 Enterprise

SQL Server 2017 Standard

SQL Server 2017 Express

SQL Server 2017 Developer

Škálování

Maximální počet jader

Neomezeno

24 jader

4 jádra

Neomezeno

Paměť: maximální velikost fondu vyrovnávací paměti na instanci

Max. v rámci operačního systémua

128 GB

1410 MB

Max. v rámci operačního systémua

Paměť: maximální mezipaměť segmentu pro ukládání sloupců v paměti na instanci

Max. v rámci operačního systémua

32 GB

352 MB

Max. v rámci operačního systémua

Paměť: maximum paměťově optimalizovaných dat na databázi

Max. v rámci operačního systémua

32 GB

352 MB

Max. v rámci operačního systémua

Maximální velikost databáze

524 PB

524 PB

10 GB

524 PB

Práva pro produkční použití

Neomezená virtualizace jako výhoda programu Software Assurance

Programovatelnost

Programovatelnost a nástroje pro vývojáře: T-SQL, SQL CLR, Service Broker, JSON, XML, podpora dat grafů

Výkon OLTP

Pokročilé OLTP: OLTP v paměti, operační analýza [3]

Možnosti správy: Management Studio, správa na základě zásad

Základní vysoká dostupnost: převzetí služeb jedné databáze při selhání využívající dva uzly, sekundární databáze bez možnosti čtení

Pokročilá vysoká dostupnost: skupiny dostupnosti Always On, převzetí služeb několika databází při selhání, sekundární databáze, které umožňují čtení

Zabezpečení

Pokročilé zabezpečení: zabezpečení technologií Always Encrypted na úrovni řádků, maskování dat

Vytváření sestav pro oblast dodržování předpisů pomocí funkce SQL Server Audit

Transparentní šifrování dat

Integrace dat

Pokročilá integrace dat: přibližné seskupování a vyhledávání

Datové sklady

Datová tržiště a datové sklady: dělení, komprese dat, zachycení změny dat, snímek databáze

Ukládání indexu columnstore v paměti [3]

Adaptivní zpracování dotazů [6]

PolyBase [4], [5]

Správa podnikových dat: Master Data Services, Data Quality Services [5]

Business intelligence

Maximální využití paměti na instanci služby Analysis Services [5]

Max. v rámci operačního systémua

Tabulkový režim: 16 GB

MOLAP: 64 GB

Max. v rámci operačního systémua

Maximální využití paměti na instanci služby Reporting Services [5]

Max. v rámci operačního systémua

64 GB

Edice Express s pokročilými službami: 4 GB

Max. v rámci operačního systémua

Základní vytváření sestav a analýz [5]

Základní integrace dat: SQL Server Integration Services, integrované konektory

Základní podnikové řešení business intelligence: základní multidimenzionální modely, základní tabulkový model, režim úložiště v paměti [5]

Mobilní sestavy a ukazatele KPI [5]

Pokročilé podnikové řešení business intelligence: pokročilé multidimenzionální modely, pokročilý tabulkový model, režim úložiště DirectQuery, pokročilé dolování dat [5]

Přístup k serveru sestav Power BI jako výhoda programu Software Assurance

Pokročilá analýza

Základní integrace služby Machine Learning: propojení s opensourcovými jazyky Python a R, omezený paralelismus [5]

Pokročilá integrace služby Machine Learning: plný paralelismus analytických řešení R a Python a možnost spouštění na GPU [5]

Služba Machine Learning pro Hadoop/Spark a služba Machine Learning pro Linux jako výhoda programu Software Assurance

Hybridní cloud

Stretch Database [5]

[3] Pro OLTP v paměti a ukládání indexu columnstore v paměti platí omezení množství paměti podle edice uvedená v části Limity škálování. Technologie columnstore a operační analýza v reálném čase jsou také omezeny na dva stupně paralelismu (dvě jádra na dotaz) u edice SQL Server Standard a jeden stupeň paralelismu (jedno jádro na dotaz) u edicí SQL Server Web a Express.

[4] Škálování dotazů pomocí funkce PolyBase vyžaduje použití edice SQL Server Enterprise jako hlavního uzlu.

[5] Určité funkce, včetně SQL Server Reporting Services, SQL Server Analysis Services, Machine Learning Services, PolyBase a Stretch Database, nejsou dostupné v systému SQL Server 2017 na platformě Linux.

[6] Funkce Interleaved Execution je dostupná ve všech edicích.

Jak licencovat SQL Server

Licencování systému SQL Server je navrženo tak, že výběr správné edice je snadný a cenově výhodný. Na rozdíl od jiných hlavních dodavatelů není při provozování nejnáročnějších aplikací nutné platit za drahé doplňky, protože všechny funkce a schopnosti jsou už integrovány.

V otázkách prodeje kontaktujte zástupce společnosti Microsoft na čísle (800) 426-9400 v USA nebo na čísle (877) 568-2495 v Kanadě.

Ceny systému SQL Server

Edice systému SQL Server 2017

Ideální pro...

Model licencování

Způsob distribuce

Cena licence Open No Level (USD)

Enterprise

Kompletní výkon potřebný pro náročnou databázi a požadavky řešení business intelligence. Nabízí nejvyšší úrovně služeb a výkonnosti pro nejdůležitější podnikové úlohy. [7]

Licence vázaná na jádro [8]

Multilicenční program, hostování

$14,256 [9]

Standard – licence vázaná na jádro

Základní funkce správy dat a business intelligence pro nekritické úlohy s využitím minima prostředků IT.

Licence vázaná na jádro [8]

Multilicenční program, hostování

$3,717 [9]

Standard – Server + CAL

Základní funkce správy dat a business intelligence pro nekritické úlohy s využitím minima prostředků IT.

Server + CAL [10]

Multilicenční program, hostování, maloobchodní FPP

$931 [9]

Vývojář

Verze softwaru SQL Server s kompletní sadou funkcí, která umožňuje vývojářům za rozumnou cenu vyvíjet, testovat a předvádět aplikace založené na softwaru SQL Server.

Licence vázaná na uživatele

Bezplatné stažení

Zdarma

Web

Bezpečná, cenově výhodná a vysoce rozšiřitelná datová platforma pro veřejné weby. K dispozici pouze pro poskytovatele softwarových služeb.

Nevztahuje se

Pouze hostování

Ceny zjistíte od svého partnera pro hostování.

Express

Bezplatná základní databáze, která je ideální pro výuku a také pro vytváření klientských a malých serverových datových aplikací do 10 GB.

Nevztahuje se

Bezplatné stažení

Zdarma

[7] Zákazníci, kteří vyžadují technologii MPP (Massively Parallel Processing) pro datový sklad, nyní mají přístup k řešení PDW (Parallel Data Warehouse) prostřednictvím základních licencí Enterprise Edition s programem Software Assurance. Parallel Data Warehouse je součástí Microsoft Analytics Platform System.

[8] Edice prodávané v modelu licencování Základní část se prodávají jako balíčky o 2 základech.

[9] Cena představuje odhadovanou maloobchodní cenu pro licenci Open No Level (NL). Informace o konkrétních cenách získáte od prodejce společnosti Microsoft.

[10] Licence CAL (Client Access License) jsou nezbytné pro všechny uživatele nebo zařízení přistupující k serveru v modelu licencování Server + CAL. Viz práva pro použití produktu ohledně podrobností.

Nápověda k systému SQL Server

Vyhledání podpory pro SQL Server

Vyzkoušejte nejnovější edici