Připojte se k Microsoftu a zúčastněte se naší virtuální konverzace se zákazníky

Jak reagovat na nová rizika a zajišťovat dodržování předpisů ve světě po pandemii COVID-19.

Řízení rizik v době pandemie COVID-19

V důsledku pandemie COVID-19 museli manažeři zabývající se řízením rizik po celém světě rychle reagovat na měnící se potřeby zákazníků a zaměstnanců. Jak se rychle zorientovat a zareagovat na tuto přelomovou událost, která s sebou přináší zásadní změny, jak se vyrovnávat s nově vznikajícími riziky a novou realitou? Firmy musí věnovat pozornost měnícímu se prostředí a přizpůsobovat procesy a kontrolní mechanismy novým rizikům a zároveň zajišťovat dodržování předpisů. Co všechny tyto změny znamenají pro budoucnost programu řízení rizik?

V této panelové diskusi budeme mluvit o tom, jak tato pandemie změnila způsob řízení rizik pro velké organizace.

Připojte se k nám a získáte informace o následujících tématech:

• Jak reagovat na nová rizika, když vaši zákazníci čelí ve svém podnikání bezprecendentním výzvám.
• Jak se mění způsoby práce zaměstnanců během pandemie a jak mohou manažeři řízení rizik pomáhat zaměstnancům pracovat zdravě a produktivně a zároveň zajišťovat dodržování předpisů.
• Poznatky o rozhodování během pandemie a možnostech, které mohou manažeři řízení rizik využívat k vyvažování ochoty riskovat, rychlosti a dodržování přepisů
• Jak tato pandemie navždy změnila způsoby práce manažerů řízení rizik.
• Osvědčené postupy, které vám pomohou nově koncipovat řízení rizik do budoucna.

18. května 2020 11:00 až 11:50 ET

Další informace