Επανάληψη;


Ακυρώσατε την υπογραφή ή η υπηρεσία παροχής πληρωμών δεν ήταν δυνατό να την εγκρίνει.