Επανάληψη;


Ακυρώσατε την πληρωμή ή η υπηρεσία παροχής πληρωμών δεν ήταν δυνατό να την εγκρίνει.