Βρείτε το κατάλληλο Microsoft Teams για την επιχείρησή σας

Το Microsoft Teams έχει σχεδιαστεί για όλα τα είδη ομάδων. Ξεκινήστε δωρεάν ή αποκτήστε το Teams ως μέρος του Microsoft 365.

Βρείτε το κατάλληλο Microsoft Teams για την επιχείρησή σας
  Microsoft Teams (δωρεάν) Microsoft 365 Basic για Επιχειρήσεις Microsoft 365 Standard για Επιχειρήσεις Office 365 E3

Περιλαμβάνει το Microsoft Teams

Αποκτήστε έξι μήνες δωρεάν με ετήσια δέσμευση. Η τιμή της προσφοράς αντικατοπτρίζεται στο καλάθι.8

Περιλαμβάνει το Microsoft Teams

Περιλαμβάνει το Microsoft Teams

Δωρεάν
(χωρίς δέσμευση)
4,20 € ανά χρήστη/μήνα
(ετήσια δέσμευση)
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ.
10,50 € ανά χρήστη/μήνα
(ετήσια δέσμευση)
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ.
19,70 € ανά χρήστη/μήνα
(ετήσια δέσμευση)
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ.
Δυνατότητα προϊόντος        
Εικονίδια σημαδιών ελέγχου που δηλώνουν ότι μια δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει Εικονίδια σημαδιών ελέγχου που δηλώνουν ότι μια δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει Εικονίδια σημαδιών ελέγχου που δηλώνουν ότι μια δυνατότητα περιλαμβάνεται Εικονίδια σημαδιών ελέγχου που δηλώνουν ότι μια δυνατότητα περιλαμβάνεται

Συνομιλία και συνεργασία

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνει το Microsoft Teams

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Μέγιστος αριθμός χρηστών

500K

300

300

Απεριόριστα

Απεριόριστα μηνύματα συνομιλίας και αναζήτηση στο Teams

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Πρόσβαση επισκεπτών στο Teams

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Συνημμένα αρχεία στη συνομιλία

2 GB ανά χρήστη

1 TB ανά χρήστη1

1 TB ανά χρήστη1

Απεριόριστα1

Κοινή χρήση αρχείων εντός ομάδων και καναλιών

10 GB για όλες τις ομάδες

1 TB ανά οργανισμό συν 10 GB ανά άδεια χρήσης2

1 TB ανά οργανισμό συν 10 GB ανά άδεια χρήσης2

1 TB ανά οργανισμό συν 10 GB ανά άδεια χρήσης2

Συνεργασία σε έγγραφα του Office στο Teams

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

250+ ενσωματωμένες εφαρμογές και υπηρεσίες για το Teams

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Συσκέψεις και κλήσεις

Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει

Περιλαμβάνεται

Online κλήσεις ήχου και βίντεο

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Κοινή χρήση οθόνης

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Προσαρμοσμένα φόντα

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Προγραμματισμένες συσκέψεις

  

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Εγγραφή συσκέψεων

  

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Φιλοξενία ηλεκτρονικών συσκέψεων και διασκέψεων με βίντεο για έως 250 άτομα5 και online εκδηλώσεων για έως 10.000

  

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Διασκέψεις ήχου9

  

  

  

Διατίθεται ως πρόσθετο

Σύστημα τηλεφώνου και κλήσεις PSTN9

  

  

  

Διατίθεται ως πρόσθετο

Εφαρμογές και υπηρεσίες παραγωγικότητας

Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Εκδόσεις web των Word, Excel και PowerPoint

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Φιλοξενία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Exchange με διεύθυνση προσαρμοσμένου τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Προσωπική αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με το OneDrive

  

1 TB ανά χρήστη

1 TB ανά χρήστη

Απεριόριστος προσωπικός χώρος αποθήκευσης στο cloud3

Πρόσθετες υπηρεσίες του Microsoft 365, όπως τα SharePoint Online, Yammer, Planner και Stream

  

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Εκδόσεις υπολογιστή των Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access και Publisher4

  

  

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Επιχειρησιακές εφαρμογές, όπως Bookings, Invoicing και MileIQ10

  

  

Περιλαμβάνεται

Το Bookings διατίθεται ως πρόσθετο

Ασφάλεια και συμμόρφωση

 

Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει

Περιλαμβάνεται

Κρυπτογράφηση των δεδομένων του Microsoft Teams σε αδράνεια και κατά τη μεταφορά

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Καθολική σύνδεση σε όλες τις εφαρμογές και υπηρεσίες του Microsoft 365

  

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Επιβολή ελέγχου ταυτότητας πολλών παραγόντων

  

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Προηγμένος έλεγχος και αναφορές

  

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

eDiscovery με άμεση αναζήτηση, διατήρηση αρχικής έκδοσης και εξαγωγή

  

  

  

Περιλαμβάνεται

Διαχείριση

  

Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει

Περιλαμβάνεται

Εργαλεία διαχείρισης για τη διαχείριση χρηστών και εφαρμογών

  

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Αναφορά χρήσης για τις υπηρεσίες του Microsoft 365

  

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Ρυθμίσεις και πολιτικές χρήστη με δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων

  

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Πρόσβαση σε ισοδύναμους διακομιστές εσωτερικής εγκατάστασης (Exchange, SharePoint, Skype για επιχειρήσεις)

  

  

  

Περιλαμβάνεται

Υποστήριξη

  

Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει

Περιλαμβάνεται

Εγγυημένος χρόνος λειτουργίας 99,9% με οικονομική υποστήριξη6

  

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Τηλεφωνική υποστήριξη και υποστήριξη μέσω web όλο το εικοσιτετράωρο

  

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Υποστήριξη ανάπτυξης FastTrack7

  

  

  

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνει το Microsoft Teams

Αποκτήστε έξι μήνες δωρεάν με ετήσια δέσμευση. Η τιμή της προσφοράς αντικατοπτρίζεται στο καλάθι.8

Περιλαμβάνει το Microsoft Teams

Περιλαμβάνει το Microsoft Teams

Δωρεάν
(χωρίς δέσμευση)
4,20 € ανά χρήστη/μήνα
(ετήσια δέσμευση)
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ.
10,50 € ανά χρήστη/μήνα
(ετήσια δέσμευση)
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ.
19,70 € ανά χρήστη/μήνα
(ετήσια δέσμευση)
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ.

1. Για την κοινή χρήση αρχείων στη συνομιλία χρησιμοποιείται ο χώρος αποθήκευσης του OneDrive, επομένως ισχύουν τα όρια χώρου αποθήκευσης στο OneDrive. Απεριόριστος προσωπικός χώρος αποθήκευσης στο cloud για προγράμματα που πληρούν τις προϋποθέσεις για συνδρομές πέντε ή περισσότερων χρηστών, διαφορετικά 1 TB ανά χρήστη. Η Microsoft θα προσφέρει αρχικά χώρο αποθήκευσης στο OneDrive για επιχειρήσεις 1 TB ανά χρήστη, τον οποίο οι διαχειριστές μπορούν να αυξήσουν στα 5 TB ανά χρήστη. Μπορείτε να ζητήσετε επιπλέον χώρο αποθήκευσης επικοινωνώντας με την υποστήριξη της Microsoft. Στο OneDrive για επιχειρήσεις παρέχεται χώρος αποθήκευσης έως 25 TB ανά χρήστη. Πέρα από τα 25 TB, παρέχεται χώρος αποθήκευσης ως 25 TB τοποθεσιών ομάδας SharePoint σε μεμονωμένους χρήστες.
2. Επειδή το Teams εκτελείται σε ένα παρασκήνιο του SharePoint Online για κοινή χρήση αρχείων, ισχύουν τα όρια χώρου αποθήκευσης του SharePoint για την ενότητα "Αρχεία" σε μια ομάδα. Ανατρέξτε στο θέμα "Όρια και προδιαγραφές χώρου αποθήκευσης για το Microsoft Teams" για περισσότερες λεπτομέρειες.
3. Απεριόριστος προσωπικός χώρος αποθήκευσης στο cloud για προγράμματα που πληρούν τις προϋποθέσεις για συνδρομές πέντε ή περισσότερων χρηστών, διαφορετικά 1 TB ανά χρήστη. Η Microsoft θα προσφέρει αρχικά χώρο αποθήκευσης στο OneDrive για επιχειρήσεις 1 TB ανά χρήστη, τον οποίο οι διαχειριστές μπορούν να αυξήσουν στα 5 TB ανά χρήστη. Μπορείτε να ζητήσετε επιπλέον χώρο αποθήκευσης επικοινωνώντας με την υποστήριξη της Microsoft. Στο OneDrive για επιχειρήσεις παρέχεται χώρος αποθήκευσης έως 25 TB ανά χρήστη. Πέρα από τα 25 TB, παρέχεται χώρος αποθήκευσης ως 25 TB τοποθεσιών ομάδας SharePoint σε μεμονωμένους χρήστες.
4. Οι εφαρμογές Publisher και Access είναι διαθέσιμες μόνο για PC.
5. Για κλήσεις HD, απαιτείται συμβατό υλικό HD και σύνδεση ευρείας ζώνης με ελάχιστη ταχύτητα 4 Mbps.
6. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Microsoft Online Services.
7. Με αγορά 150+ αδειών χρήσης.
8. Η προσφορά είναι διαθέσιμη για νέους εταιρικούς πελάτες του Microsoft 365 Basic για Επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, από τις 7 Απριλίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020, και στις υπόλοιπες αγορές από τις 10 Απριλίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020 και ισχύει μόνο για τον πρώτο χρόνο. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή για να αποφύγετε μελλοντικές χρεώσεις. Μέγιστος αριθμός θέσεων 300. Η έκπτωση της προσφοράς λαμβάνεται με την αγορά ετήσιας συνδρομής. Απαιτείται μηνιαία χρέωση μέσω της μεθόδου πληρωμής. Η τιμή της προσφοράς αντικατοπτρίζεται στο καλάθι. Οι μηνιαίες χρεώσεις θα ξεκινήσουν τον έβδομο μήνα του πρώτου χρόνου της ετήσιας συνδρομής.
9. Η διαθεσιμότητα της Διάσκεψης ήχου και των Προγραμμάτων κλήσεων διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Δείτε τις χώρες και περιοχές που υποστηρίζονται για περισσότερες πληροφορίες.
10. Η διαθεσιμότητα των Επιχειρησιακών εφαρμογών ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.