Trace Id is missing
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ασφάλεια της Microsoft

Τι είναι ένα τελικό σημείο;

Τα τελικά σημεία είναι φυσικές συσκευές που συνδέονται σε ένα σύστημα δικτύου, όπως κινητές συσκευές, επιτραπέζιοι υπολογιστές, εικονικές μηχανές, ενσωματωμένες συσκευές και διακομιστές.

Ορισμός τελικών σημείων

Τα τελικά σημεία είναι φυσικές συσκευές που συνδέονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες με ένα δίκτυο υπολογιστών. Ορισμένα παραδείγματα τελικών σημείων είναι κινητές συσκευές, επιτραπέζιοι υπολογιστές, εικονικές μηχανές, ενσωματωμένες συσκευές και διακομιστές. Οι συσκευές Internet of Things, όπως κάμερες, φωτισμός, ψυγεία, συστήματα ασφαλείας, έξυπνα ηχεία και θερμοστάτες είναι επίσης τελικά σημεία. Όταν μια συσκευή συνδέεται σε ένα δίκτυο, η ροή πληροφοριών μεταξύ, π.χ. ενός φορητού υπολογιστή και ενός δικτύου, μοιάζει πολύ με μια συνομιλία μεταξύ δύο ατόμων μέσω τηλεφώνου.

Σπουδαιότητα της ασφάλειας τελικού σημείου

Η ασφάλεια τελικού σημείου ή προστασία τελικού σημείου συμβάλλει στην προστασία τελικών σημείων από κακόβουλα άτομα και προγράμματα εκμετάλλευσης ευπαθειών.

Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου στοχεύουν τελικά σημεία, επειδή αποτελούν μια πόρτα στα εταιρικά δεδομένα και είναι από τη φύση τους ευάλωτα σε επιθέσεις. Βρίσκονται εκτός της ασφάλειας δικτύου και εξαρτάται από τους χρήστες να εφαρμόσουν μέτρα ασφαλείας, αφήνοντας περιθώριο για ανθρώπινο σφάλμα. Η προστασία τελικών σημείων από επιθέσεις έχει γίνει πιο δύσκολη καθώς το εργατικό δυναμικό γίνεται πιο κατανεμημένο, με εργαζόμενους στο γραφείο, απομακρυσμένους και υβριδικούς εργαζόμενους να χρησιμοποιούν περισσότερες συσκευές, από οπουδήποτε στον κόσμο.

Οι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους είναι ευάλωτες. Το 43% των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο αφορά μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με μια αναφορά έρευνας για την παραβίαση δεδομένων της Verizon.1 Οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν πρωτεύοντες στόχους, επειδή μπορεί να αποτελούν σημεία εισόδου για τους εγκληματίες ώστε να διεισδύσουν σε ακόμα μεγαλύτερες εταιρείες και συχνά δεν διαθέτουν μέτρα προστασίας ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Η ασφάλεια τελικού σημείου είναι απαραίτητη, επειδή οι παραβιάσεις δεδομένων προκαλούν δαπανηρά και σημαντικότατα προβλήματα για τις επιχειρήσεις. Το μέσο κόστος μιας παραβίασης δεδομένων είναι 4,24 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο και 9,05 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στην Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την ""Αναφορά κόστους μιας παραβίασης δεδομένων 2021" του Ινστιτούτου Ponemon (κατ' εντολή της IBM). Οι παραβιάσεις που αφορούν απομακρυσμένη εργασία κοστίζουν κατά μέσο όρο 1,05 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ επιπλέον. Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραβίασης - 38% - οφείλεται σε απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως απώλεια πελατών, απώλεια εσόδων λόγω του χρόνου εκτός λειτουργίας του συστήματος και το κόστος απόκτησης νέων εργασιών λόγω αμαυρωμένης φήμης.

Πώς λειτουργεί η ασφάλεια τελικού σημείου

Η ασφάλεια τελικού σημείου χρησιμοποιεί μια σειρά διαδικασιών, υπηρεσιών και λύσεων για την προστασία τελικών σημείων από απειλές στον κυβερνοχώρο. Τα πρώτα εργαλεία ασφαλείας τελικού σημείου ήταν το παραδοσιακό λογισμικό προστασίας από ιούς και λογισμικό προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας που είχε σχεδιαστεί για να εμποδίσει τους εγκληματίες να βλάψουν συσκευές, δίκτυα και υπηρεσίες. Από τότε, η ασφάλεια τελικού σημείου έχει εξελιχθεί ώστε να περιλαμβάνει πιο προηγμένες λύσεις που υποστηρίζονται από το cloud και ολοκληρωμένες λύσεις που βοηθούν στον εντοπισμό απειλών, τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση απειλών και τη διαχείριση εφαρμογών, συσκευών και χρηστών.

Κοινοί κίνδυνοι ασφαλείας τελικού σημείου

Οι οργανισμοί γίνονται όλο και πιο ευάλωτοι σε απειλές ασφαλείας τελικού σημείου, καθώς όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται απομακρυσμένα. Ορισμένοι από τους πιο συνηθισμένους κινδύνους ασφαλείας τελικού σημείου είναι οι εξής:

 1. Ηλεκτρονικό "ψάρεμα", ένας τύπος επίθεσης κοινωνικής μηχανικής που χειραγωγεί στόχους ώστε να κοινοποιήσουν ευαίσθητες πληροφορίες.
 2. Ransomware, ένα λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας που παρακρατά τις πληροφορίες του θύματος μέχρι να καταβληθεί ένα χρηματικό ποσό.
 3. Απώλεια συσκευής, μία από τις κύριες αιτίες παραβιάσεων δεδομένων για οργανισμούς. Οι συσκευές που έχουν χαθεί ή κλαπεί μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε δαπανηρά ρυθμιστικά μέτρα.
 4. Οι παρωχημένες ενημερώσεις κώδικα, οι οποίες εκθέτουν ευπάθειες στα συστήματα, δημιουργούν ευκαιρίες για τα κακόβουλα άτομα να εκμεταλλευτούν συστήματα και να υποκλέψουν δεδομένα.
 5. Διαφημίσεις με λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας  ή malvertising, χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές διαφημίσεις για να διαδώσουν λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας και να παραβιάσουν συστήματα.
 6. Παραπλανητικές λήψεις λογισμικού, η αυτοματοποιημένη λήψη λογισμικού σε μια συσκευή χωρίς να το γνωρίζει ο χρήστης.

Βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας τελικού σημείου

Η προστασία τελικών σημείων μπορεί να συντελέσει στη διατήρηση της ασφάλειας των εταιρικών δεδομένων. Ακολουθήστε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές για να προστατευτείτε από απειλές στον κυβερνοχώρο.

Εκπαίδευση χρηστών

Οι υπάλληλοι είναι η πρώτη γραμμή άμυνας στην ασφάλεια τελικού σημείου. Διατηρήστε τους ενημερωμένους με τακτική εκπαίδευση ασφάλειας και συμμόρφωσης, καθώς και με ειδοποιήσεις.

Παρακολούθηση συσκευών

Παρακολουθήστε όλες τις συσκευές που συνδέονται στο δίκτυό σας. Ενημερώνετε συχνά τις συσκευές σας. Βεβαιωθείτε ότι τα τελικά σημεία έχουν τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού και ενημερώσεις κώδικα.

Υιοθέτηση μηδενικής εμπιστοσύνης

Υποστηρίξτε ένα μοντέλο ασφαλείας μηδενικής εμπιστοσύνης. Διαχειριστείτε και εκχωρήστε πρόσβαση με συνεχή επαλήθευση ταυτοτήτων, συσκευών και υπηρεσιών.

 

Κρυπτογράφηση τελικών σημείων

Ενισχύστε την ασφάλεια με κρυπτογράφηση, η οποία προσθέτει ένα ακόμα επίπεδο προστασίας σε συσκευές και δεδομένα.

Επιβολή ισχυρών κωδικών πρόσβασης

Καθορίστε απαίτηση για σύνθετους κωδικούς πρόσβασης, τακτικές ενημερώσεις κωδικών πρόσβασης, καθώς και να μην επιτρέπεται η χρήση παλιών κωδικών πρόσβασης.

Διατηρήστε ενημερωμένα τα συστήματα, το λογισμικό και τις ενημερώσεις κώδικα

Πραγματοποιήστε συχνές ενημερώσεις σε λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές και λογισμικό ασφαλείας.

 

 

Λύσεις ασφαλείας τελικού σημείου

Η προστασία τελικών σημείων είναι κρίσιμη καθώς το απομακρυσμένο εργατικό δυναμικό συνεχίζει να αυξάνεται. Οι οργανισμοί μπορούν να προστατεύουν τα τελικά σημεία τους με ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας τελικού σημείου που υποστηρίζουν ένα ποικίλο οικοσύστημα χρήσης προσωπικών συσκευών (bring-your-own-devices - BYOD), να ακολουθούν μια προσέγγιση ασφαλείας μηδενικής εμπιστοσύνης και να διαχειρίζονται συσκευές χωρίς να διακόπτουν τις λειτουργίες.

Μάθετε περισσότερα για την Ασφάλεια της Microsoft

Ολοκληρωμένη ασφάλεια τελικού σημείου

Ανακαλύψτε πώς να ασφαλίσετε συσκευές Windows, macOS, Linux, Android, iOS και δικτύου από τις απειλές με το Microsoft Defender για τελικό σημείο.

Ευέλικτη διαχείριση τελικών σημείων

Αποκτήστε ασφάλεια τελικού σημείου και διαχείριση συσκευών σε μια ενοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης, με το Microsoft Intune.

Ασφάλεια τελικού σημείου για μικρές επιχειρήσεις

Αποκτήστε ασφάλεια τελικού σημείου εταιρικού επιπέδου που είναι οικονομικά αποδοτική και εύχρηστη, με το Microsoft Defender για επιχειρήσεις.

Παραγωγική υβριδική εργασία

Ενισχύστε τους υπαλλήλους και ενισχύστε την ασφάλεια στον υβριδικό χώρο εργασίας σας με τη σωστή στρατηγική εκσυγχρονισμού των τελικών σημείων.

Ασφαλής απομακρυσμένη εργασία

Επεκτείνετε την προστασία σε συσκευές που χρησιμοποιούν λύσεις της Microsoft, ώστε οι απομακρυσμένοι υπάλληλοι να παραμένουν ασφαλείς.

Microsoft Defender XDR

Αναχαιτίστε τις επιθέσεις μεταξύ τομέων, με την εκτεταμένη ορατότητα και την ασυναγώνιστη τεχνητή νοημοσύνη μιας ενοποιημένης λύσης XDR.

Συνήθεις ερωτήσεις

 • Τα τελικά σημεία είναι συσκευές που συνδέονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες με ένα δίκτυο υπολογιστών. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα τελικών σημείων:

  • Smartphone
  • Tablet
  • Επιτραπέζιοι υπολογιστές
  • Φορητοί υπολογιστές
  • Σταθμοί εργασίας
  • Διακομιστές
  • Συσκευές Internet of Things, όπως κάμερες, φωτισμός, ψυγεία, συστήματα ασφαλείας, έξυπνα ηχεία και θερμοστάτες είναι επίσης τελικά σημεία
 • Οι συσκευές στις οποίες εκτελείται ένα δίκτυο δεν είναι τελικά σημεία - αποτελούν εξοπλισμό εσωτερικής εγκατάστασης πελάτη (CPE). Ακολουθούν παραδείγματα CPE που δεν είναι τελικά σημεία:

  • τείχη προστασίας
  • εξισορροπητές φορτίου
  • πύλες δικτύου
  • δρομολογητές
  • διακόπτες
 • Η ασφάλεια τελικού σημείου καλύπτει μια σειρά υπηρεσιών, στρατηγικών και λύσεων, όπως:

  • Ανάλυση
  • Προστασία από ιούς και προστασία από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας
  • Στοιχείο ελέγχου συσκευής
  • Εντοπισμός τελικού σημείου και απόκριση (EDR)
  • Πλατφόρμες προστασίας τελικών σημείων
  • Προστασία από εκμετάλλευση ευπαθειών
  • Extended detection and response (XDR) (Εκτεταμένος εντοπισμός και απόκριση)
  • Εργαλεία ασφαλείας δικτύου
  • Ανάλυση κυκλοφορίας δικτύου
  • SIEM
  • Φιλτράρισμα Web
 • Η προστασία τελικού σημείου συμβάλλει στην προστασία συσκευών τελικών σημείων, όπως φορητών υπολογιστών και smartphone που συνδέονται σε ένα δίκτυο - από κακόβουλα άτομα και προγράμματα εκμετάλλευσης ευπαθειών.

  Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου στοχεύουν τελικά σημεία, επειδή μπορούν να βοηθήσουν τους εισβολείς να αποκτήσουν πρόσβαση σε εταιρικά δίκτυα. Οι οργανισμοί κάθε μεγέθους είναι ευάλωτοι, επειδή οι εισβολείς αναπτύσσουν συνεχώς νέους τρόπους για να υποκλέψουν τα πολύτιμα δεδομένα τους.

  Η προστασία τελικού σημείου συμβάλλει στη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων πελατών, των υπαλλήλων, των κρίσιμων συστημάτων και της πνευματικής ιδιοκτησίας από εγκληματίες του κυβερνοχώρου.

 • Μια διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών, ή API, είναι μια σύνδεση που επιτρέπει σε υπολογιστές ή προγράμματα υπολογιστών να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Τα API μάς επιτρέπουν να μοιραζόμαστε σημαντικά δεδομένα μεταξύ εφαρμογών, συσκευών και ατόμων. Μπορείτε να θεωρήσετε τα API ως έναν σερβιτόρο σε ένα εστιατόριο. Ένας σερβιτόρος παίρνει μια παραγγελία πελάτη, τη δίνει στον μάγειρα και φέρνει το γεύμα στον πελάτη. Παρομοίως, ένα API λαμβάνει μια αίτηση από μια εφαρμογή, αλληλεπιδρά με έναν διακομιστή ή μια προέλευση δεδομένων για την επεξεργασία μιας απόκρισης και, στη συνέχεια, παρέχει αυτή την απόκριση στην εφαρμογή.

  Ακολουθούν μερικά παραδείγματα κοινών API που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή:

  • Οι εφαρμογές καιρού χρησιμοποιούν API για τη λήψη μετεωρολογικών πληροφοριών από τρίτους
  • Η πληρωμή με PayPal χρησιμοποιεί API, ώστε όσοι κάνουν αγορές online να μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους χωρίς να συνδέονται απευθείας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή να εκθέτουν ευαίσθητες πληροφορίες
  • Οι ταξιδιωτικές τοποθεσίες χρησιμοποιούν API για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις πτήσεις και την κοινοποίηση επιλογών χαμηλότερης τιμής


  Ένα τελικό σημείο είναι μια συσκευή όπως ένα smartphone ή ένας φορητός υπολογιστής που συνδέεται σε ένα δίκτυο.

  Ένα τελικό σημείο API είναι η διεύθυνση URL ενός διακομιστή ή μιας υπηρεσίας.

Ακολουθήστε τη Microsoft