Trace Id is missing
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ασφάλεια της Microsoft

Τι είναι το SIEM;

Η λύση ασφάλειας Πληροφορίες ασφάλειας και διαχείριση συμβάντων (SIEM) βοηθάει τους οργανισμούς να εντοπίζουν τις απειλές προτού αυτές διακόψουν τη λειτουργία τους.

Ορισμός SIEM

Η λύση ασφάλειας Πληροφορίες ασφάλειας και διαχείριση συμβάντων, SIEM για συντομία, βοηθάει τους οργανισμούς να εντοπίζουν, να αναλύουν και να αποκρίνονται σε απειλές ασφάλειας προτού αυτές προκαλέσουν πρόβλημα στη λειτουργία της επιχείρησης.

Το SIEM, προφέρεται «sim», συνδυάζει τη διαχείριση πληροφοριών ασφάλειας (SIM) και τη διαχείριση συμβάντων ασφάλειας (SEM) σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας. Η τεχνολογία SIEM συλλέγει δεδομένα αρχείων καταγραφής συμβάντων από μια σειρά προελεύσεων, προσδιορίζει τη δραστηριότητα που παρεκκλίνει από την κανονική δραστηριότητα με ανάλυση σε πραγματικό χρόνο και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

Εν ολίγοις, το SIEM παρέχει στους οργανισμούς ορατότητα της δραστηριότητας εντός του δικτύου τους, ώστε να μπορούν να αποκρίνονται γρήγορα σε πιθανές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Την τελευταία δεκαετία, η τεχνολογία SIEM έχει εξελιχθεί ώστε ο εντοπισμός απειλών και η απόκριση σε περιστατικά να γίνονται πιο έξυπνα και ταχύτερα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Πώς λειτουργούν τα εργαλεία SIEM;

Πώς λειτουργούν τα εργαλεία SIEM;

Τα εργαλεία SIEM συλλέγουν, συγκεντρώνουν και αναλύουν όγκους δεδομένων από εφαρμογές, συσκευές, διακομιστές και χρήστες ενός οργανισμού σε πραγματικό χρόνο, ώστε οι ομάδες ασφάλειας να μπορούν να εντοπίζουν και να αποκλείουν επιθέσεις. Τα εργαλεία SIEM χρησιμοποιούν προκαθορισμένους κανόνες για να βοηθήσουν τις ομάδες ασφάλειας να ορίζουν απειλές και να δημιουργούν ειδοποιήσεις.

Δυνατότητες και περιπτώσεις χρήσης της λύσης SIEM

Τα συστήματα SIEM διαφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητές τους, αλλά γενικά προσφέρουν αυτές τις βασικές λειτουργίες:

 • Διαχείριση αρχείων καταγραφής: Τα συστήματα SIEM συλλέγουν τεράστιους όγκους δεδομένων σε ένα σημείο, τα οργανώνουν και, στη συνέχεια, καθορίζουν εάν εμφανίζουν σημάδια απειλής, επίθεσης ή παραβίασης.
 • Συσχέτιση συμβάντων: Στη συνέχεια, τα δεδομένα ταξινομούνται για τον προσδιορισμό σχέσεων και μοτίβων, προκειμένου ο εντοπισμός και η ανταπόκριση σε πιθανές απειλές να γίνονται γρήγορα.
 • Παρακολούθηση περιστατικών και απόκριση: Η τεχνολογία SIEM παρακολουθεί τα περιστατικά ασφάλειας σε ένα δίκτυο οργανισμού και παρέχει ειδοποιήσεις και ελέγχους για όλη τη δραστηριότητα που σχετίζεται με ένα περιστατικό.

Τα συστήματα SIEM μπορούν να μετριάσουν τον κίνδυνο στον κυβερνοχώρο με μια σειρά περιπτώσεων χρήσης, όπως ο εντοπισμός ύποπτης δραστηριότητας χρηστών, η παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών, ο περιορισμός των προσπαθειών πρόσβασης και η δημιουργία αναφορών συμμόρφωσης.

Πλεονεκτήματα από τη χρήση της λύσης SIEM

Τα εργαλεία SIEM προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα που μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της συνολικής κατάστασης ασφάλειας ενός οργανισμού, όπως:

 • Μια κεντρική προβολή πιθανών απειλών
 • Αναγνώριση απειλών και απόκριση σε πραγματικό χρόνο
 • Προηγμένες πληροφορίες για απειλές
 • Έλεγχος και αναφορά για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς
 • Μεγαλύτερη διαφάνεια κατά την παρακολούθηση των χρηστών, των εφαρμογών και των συσκευών

Τρόπος υλοποίησης μιας λύσης SIEM

Οι οργανισμοί κάθε μεγέθους χρησιμοποιούν τις λύσεις SIEM για να μετριάσουν τους κινδύνους για την ασφάλεια από απειλές στον κυβερνοχώρο και να ικανοποιήσουν τα κανονιστικά πρότυπα συμμόρφωσης. Οι βέλτιστες πρακτικές για την υλοποίηση ενός συστήματος SIEM είναι οι εξής:

 • Ορισμός των απαιτήσεων για την ανάπτυξη SIEM
 • Εκτέλεση δοκιμής
 • Συλλογή επαρκών δεδομένων
 • Απόκτηση σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών
 • Συνεχίστε να βελτιώνετε το SIEM σας

Ο ρόλος της λύσης SIEM στις επιχειρήσεις

Το SIEM αποτελεί σημαντικό τμήμα του οικοσυστήματος ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ενός οργανισμού. Το SIEM παρέχει στις ομάδες ασφάλειας ένα κεντρικό σημείο για τη συλλογή, συγκέντρωση και ανάλυση όγκων δεδομένων σε μια επιχείρηση, απλοποιώντας αποτελεσματικά τις ροές εργασιών ασφάλειας. Παρέχει επίσης λειτουργικές δυνατότητες, όπως αναφορές συμμόρφωσης, διαχείριση περιστατικών και πίνακες εργαλείων που δίνουν προτεραιότητα στην απειλητική δραστηριότητα.

Μάθετε περισσότερα για τη λύση SIEM

Προστασία από απειλές με τα SIEM και XDR

Αποκτήστε ενοποιημένη προστασία από απειλές σε όλους τους τομείς.

Επέκταση SIEM: Βελτιστοποίηση της στοίβας ασφαλείας σας

Μάθετε πώς ο εκτεταμένος εντοπισμός και απόκριση (XDR) μπορεί να προσθέσει αξία στις λύσεις SIEM, μειώνοντας το κόστος και την πολυπλοκότητα, βελτιώνοντας παράλληλα την προστασία.

Δείτε τις τελευταίες καινοτομίες του Microsoft Sentinel

Μάθετε πώς να προστατεύετε την επιχείρησή σας από προηγμένες απειλές με έξυπνες αναλύσεις ασφαλείας, επιταχύνοντας τον εντοπισμό απειλών και την απόκριση.

Microsoft Sentinel

Κάντε τον εντοπισμό και την απόκριση σε απειλές ταχύτερα και εξυπνότερα με μια λύση SIEM εγγενή στο cloud.

Συνήθεις ερωτήσεις

 • Η λύση SIEM είναι ένα λογισμικό ασφάλειας που προσφέρει στους οργανισμούς μια συνολική εικόνα της δραστηριότητας σε όλο το δίκτυο, προκειμένου να μπορούν να αποκρίνονται πιο γρήγορα σε απειλές, προτού διακοπεί η λειτουργία τους.

  Το λογισμικό, τα εργαλεία και οι υπηρεσίες της λύσης SIEM εντοπίζουν και αποκλείουν απειλές ασφάλειας με ανάλυση σε πραγματικό χρόνο. Συλλέγουν δεδομένα από διάφορες πηγές, αναγνωρίζουν τη δραστηριότητα που παρεκκλίνει από την κανονική δραστηριότητα και πραγματοποιούν τις κατάλληλες ενέργειες.

 • Η διαχείριση πληροφοριών ασφάλειας (SIM) είναι η διαδικασία συλλογής, αποθήκευσης και παρακολούθησης αρχείων καταγραφής συμβάντων και δραστηριότητας για σκοπούς ανάλυσης. Θεωρείται μια ευρύτερη, πιο μακροπρόθεσμη διαδικασία.

  Η διαχείριση συμβάντων ασφάλειας (SEM) είναι η διαδικασία παρακολούθησης και ανάλυσης συμβάντων και ειδοποιήσεων ασφάλειας σε πραγματικό χρόνο για την αντιμετώπιση απειλών, την αναγνώριση μοτίβων και την απόκριση σε περιστατικά. Σε αντίθεση με τη SIM, εξετάζει προσεκτικά συγκεκριμένα συμβάντα που μπορεί να αποτελούν προειδοποιητικές ενδείξεις.

  Οι λύσεις SIEM συνδυάζουν αυτές τις δύο προσεγγίσεις σε μία λύση.

 • Οι λύσεις SIEM έχουν προσαρμοστεί έτσι ώστε να συμβαδίζουν με τις διαρκώς εξελισσόμενες απειλές στον κυβερνοχώρο. Όταν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά πριν από περισσότερα από 15 χρόνια, τα εργαλεία SIEM χρησιμοποιήθηκαν για να βοηθήσουν τους οργανισμούς να συμμορφώνονται με διάφορους κανονισμούς, όπως τα Πρότυπα ασφάλειας δεδομένων του κλάδου καρτών πληρωμών (PCI DSS). Σήμερα, οι αποτελεσματικές λύσεις SIEM βασίζονται στο cloud και αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να επιταχύνουν τον εντοπισμό απειλών, τις έρευνες και την απόκριση.

 • Οι τεχνολογίες SIEM και SOAR παίζουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια από απειλές στον κυβερνοχώρο.

  Με απλά λόγια, το SIEM βοηθά τους οργανισμούς να κατανοήσουν τα δεδομένα που συλλέγονται από εφαρμογές, συσκευές, δίκτυα και διακομιστές μέσα από την αναγνώριση, την κατηγοριοποίηση και την ανάλυση περιστατικών και συμβάντων.

  Το SOAR είναι τα αρχικά του όρου Security Orchestration, Automation and Response (Ενορχήστρωση ασφαλείας, Αυτοματισμός και Απόκριση) και περιγράφει το λογισμικό που αναλαμβάνει τη διαχείριση απειλών και ευπαθειών, την απόκριση σε περιστατικά ασφάλειας και τον αυτοματισμό των λειτουργιών ασφάλειας (SecOps).

  Το SOAR βοηθάει τις ομάδες ασφάλειας να ιεραρχούν τις απειλές και τις ειδοποιήσεις που δημιουργεί το SIEM μέσα από την αυτοματοποίηση των ροών εργασίας για την απόκριση σε περιστατικά. Επίσης, βοηθά στην ταχύτερη εύρεση και επίλυση κρίσιμων απειλών με εκτεταμένο αυτοματισμό μεταξύ τομέων. Το SOAR εντοπίζει πραγματικές απειλές από τεράστιους όγκους δεδομένων και αντιμετωπίζει τα περιστατικά πιο γρήγορα.

 • Ο Εκτεταμένος εντοπισμός και απόκριση ή XDR για συντομία, είναι μια αναπτυσσόμενη προσέγγιση στην ασφάλεια από απειλές στον κυβερνοχώρο που έχει ως στόχο τη βελτίωση του εντοπισμού απειλών και της απόκρισης με λεπτομερές περιβάλλον σε συγκεκριμένους πόρους.

  Οι πλατφόρμες XDR βοηθούν:

  • Στη διερεύνηση επιθέσεων με κατανόηση για συγκεκριμένους πόρους, σε όλες τις πλατφόρμες και τα cloud, ενοποιημένη μεταξύ τελικών σημείων, χρηστών, εφαρμογών, IoT και φόρτων εργασίας cloud.

  Στην προστασία πόρων και τη θωράκιση της κατάστασης ασφάλειας για προστασία ενάντια σε διάφορες απειλές, όπως ransomware και ηλεκτρονικό "ψάρεμα". Στην ταχύτερη απόκριση σε απειλές με τη χρήση αυτόματης αποκατάστασης. Οι λύσεις SIEM παρέχουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία εντολών και ελέγχου SecOps σε ολόκληρη την επιχείρηση.

  Οι πλατφόρμες SIEM βοηθούν:

  • Στη διαχείριση των λειτουργιών ασφάλειας μέσω της συνολικής προβολής του περιβάλλοντος.
  • Στη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων από ολόκληρο τον οργανισμό με στόχο τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την απόκριση σε περιστατικά μεταξύ των σιλό.
  • Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών SecOps με προσαρμοσμένο εντοπισμό, ανάλυση και ενσωματωμένο αυτοματισμό

  Μια στρατηγική που περιλαμβάνει τόσο την ευρεία ορατότητα σε όλο το ψηφιακό περιβάλλον όσο και τη βαθιά γνώση συγκεκριμένων απειλών, με τον συνδυασμό των λύσεων SIEM και XDR, βοηθάει τις ομάδες SecOps να ξεπερνούν τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Ακολουθήστε τη Microsoft