Trace Id is missing
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ασφάλεια της Microsoft

Τι είναι ο εκτεταμένος εντοπισμός και απόκριση (XDR);

Μάθετε πώς οι λύσεις εκτεταμένου εντοπισμού και απόκρισης (XDR) παρέχουν αποτροπή απειλών και μειώνουν τον χρόνο απόκρισης σε όλους τους φόρτους εργασίας.

Ορισμός εκτεταμένου εντοπισμού και απόκρισης (XDR)

Ο εκτεταμένος εντοπισμός και απόκριση, που συχνά βλέπουμε ως συντομογραφία (XDR), είναι ένα εργαλείο λογισμικού ως υπηρεσίας (software as a service - SaaS) που προσφέρει ολιστική, βελτιστοποιημένη ασφάλεια, ενσωματώνοντας προϊόντα ασφάλειας και δεδομένα σε απλοποιημένες λύσεις. Καθώς οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο ένα εξελισσόμενο τοπίο απειλών και σύνθετες προκλήσεις ασφαλείας με το εργατικό δυναμικό σε υβριδικά περιβάλλοντα πολλαπλού cloud, η ασφάλεια XDR παρουσιάζει μια πιο αποτελεσματική, προληπτική λύση. Σε αντίθεση με συστήματα όπως ο εντοπισμός και η απόκριση τελικού σημείου (EDR), το XDR διευρύνει το εύρος της ασφάλειας. Το λογισμικό XDR ενσωματώνει την προστασία σε ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των τελικών σημείων ενός οργανισμού, των διακομιστών, των εφαρμογών cloud, των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων. Από εκεί, το XDR συνδυάζει την αποτροπή, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την απόκριση, παρέχοντας ορατότητα, ανάλυση, συσχετισμένες ειδοποιήσεις περιστατικών και αυτοματοποιημένες αποκρίσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας δεδομένων και την καταπολέμηση των απειλών.

Βασικές δυνατότητες του XDR

Τα συστήματα XDR προσφέρουν πολλές δυνατότητες που διευρύνουν την ασφάλεια μιας επιχείρησης, από απειλές και τις δυνατότητες αποκατάστασης εύρυθμης λειτουργίας.

Συσχετισμένα περιστατικά
Το XDR συλλέγει και συσχετίζει ειδοποιήσεις, δημιουργώντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα ενός περιστατικού ή μιας επίθεσης ασφαλείας και επιτρέποντας στους αναλυτές να επενδύουν χρόνο σε πιο εστιασμένη έρευνα.

Ανάλυση
Επειδή τα συστήματα XDR εξετάζουν μεγάλες ομάδες δεδομένων που προέρχονται από πολλαπλέ προελεύσεων—ταυτότητες, τελικά σημεία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δεδομένα, δίκτυα, χώρο αποθήκευσης, Internet of Things και εφαρμογές—οι ισχυρές αναλύσεις είναι απαραίτητες για την κατανόηση της δραστηριότητας των απειλών. Οι ισχυρές αναλύσεις του XDR επιτρέπουν την ορατότητα του χρονοδιαγράμματος απειλών και βοηθούν τους αναλυτές να βρίσκουν πιο εύκολα απειλές που διαφορετικά δεν εντοπίζονται.

Αυτοματοποιημένος εντοπισμός και απόκριση
Το XDR προσδιορίζει, αξιολογεί και επιδιορθώνει αυτόματα γνωστές απειλές σε πραγματικό χρόνο, και μπορεί να μειώσει και να απλοποιήσει τον φόρτο εργασίας ενός οργανισμού καθώς και να εντοπίσει απειλές που είναι δύσκολο να εντοπιστούν.

Τεχνητή νοημοσύνη και εκμάθηση μηχανής
Η εφαρμογή του AI και της εκμάθησης μηχανής στο XDR το καθιστά κλιμακούμενο και αποτελεσματικό. Από την ανίχνευση συμπεριφοράς και τις ειδοποιήσεις μέχρι τη διερεύνηση και την αποκατάσταση εύρυθμης λειτουργίας, το XDR χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να παρακολουθεί την απειλητική συμπεριφορά και να ανταποκρίνεται αυτόματα και να αμβλύνει πιθανές επιθέσεις. Με την εκμάθηση μηχανής, το XDR μπορεί να δημιουργήσει προφίλ ύποπτης συμπεριφοράς, επισημαίνοντας τα για αναθεώρηση από τον αναλυτή.

Αυτόματη επιδιόρθωση των στοιχείων που επηρεάζονται
Το XDR επιστρέφει τους επηρεαζόμενους πόρους σε ασφαλή κατάσταση εφαρμόζοντας ενέργειες επιδιόρθωσης, όπως ο τερματισμός κακόβουλων διεργασιών, η κατάργηση κανόνων κακόβουλης προώθησης και ο προσδιορισμός χρηστών που έχουν παραβιαστεί στον κατάλογο ενός οργανισμού.

Πώς λειτουργεί το XDR;

Το XDR χρησιμοποιεί την αυτοματοποίηση για να παρέχει ευρύτερη ορατότητα από μια ενιαία οπτική γωνία, επιτρέποντας την κατανόηση των απειλών βάσει περιεχομένου.

Συλλογή και ενοποίηση δεδομένων
Το XDR παρακολουθεί τα δεδομένα στο τεχνολογικό περιβάλλον μιας επιχείρησης, από τις συσκευές τελικού σημείου και τα τείχη προστασίας έως το cloud και ορισμένες εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών. Το XDR εντοπίζει περιστατικά και απειλές σε όλο το περιβάλλον και συγκεντρώνει συναφή περιστατικά, βελτιστοποιώντας τον αριθμό των ειδοποιήσεων ασφαλείας και επιτρέποντας στις ομάδες ασφαλείας να κατανοήσουν μια επίθεση στον κυβερνοχώρο με μεγαλύτερη σαφήνεια.

Ενοποιημένη ανάλυση
Το XDR αυτοματοποιεί την ανάλυση συσχετισμένων περιστατικών, διευκολύνοντας τη γρήγορη και αποτελεσματική απόκριση και αποκατάσταση εύρυθμης λειτουργίας. Οι δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και εκμάθησης μηχανής μπορούν να αναλύουν εκτεταμένα σημεία δεδομένων και να εντοπίζουν επιθέσεις και κακόβουλη συμπεριφορά σε πραγματικό χρόνο, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι οι ομάδες ασφαλείας που επιχειρούν να συσχετίσουν με μη αυτόματο τρόπο περιστατικά και να αποκαταστήσουν απειλές.

Διαχείριση περιστατικών
Το XDR επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται αυτόματα ή μη αυτόματα σε περιστατικά απειλών. Το XDR μπορεί να χρησιμοποιήσει τις προκαθορισμένες συνθήκες για να θέσει συσκευές σε καραντίνα και να αποκαταστήσει απειλές, αποκλείοντας διευθύνσεις IP ή τομείς διακομιστή αλληλογραφίας. Οι αναλυτές ασφαλείας μπορούν επίσης να εξετάζουν αναφορές περιστατικών και προτεινόμενες λύσεις και να ενεργούν ανάλογα.

Κορυφαίες περιπτώσεις χρήσης XDR

 • Εντοπισμός ευπαθειών συσκευών τελικού σημείου
 • Εντοπισμός απειλών σε πολλούς τομείς
 • Διερεύνηση συμβάντων ασφαλείας
 • Εκτέλεση ελέγχων εύρυθμης λειτουργίας τελικού σημείου
 • Πρόβλεψη μελλοντικών επιθέσεων
 • Ιεράρχηση και συσχέτιση ειδοποιήσεων

Βασικά πλεονεκτήματα του XDR

Το XDR προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων ασφαλείας που παρέχουν στις επιχειρήσεις ολιστική, ευέλικτη και αποτελεσματική προστασία από απειλές.

Αυξημένη ορατότητα
Το XDR διευρύνει την εικόνα μιας επιχείρησης, προσφέροντας μια πληρέστερη κατανόηση του τοπίου ασφαλείας της. Με την ενσωμάτωση δεδομένων τηλεμετρίας σε πολλά τελικά σημεία, δίκτυα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφαρμογές και πολλά άλλα, το XDR φωτίζει τις σχέσεις μεταξύ ειδοποιήσεων και περιστατικών, δημιουργώντας ευρύτερη ορατότητα απειλών και αποδεσμεύοντας χρόνο και πόρους αναλυτή.

Διαχείριση ειδοποιήσεων
Το XDR μειώνει τον χρόνο που αφιερώνουν οι αναλυτές στη μη αυτόματη διερεύνηση απειλών. Οι συσχετισμένες ειδοποιήσεις απλοποιούν τις ειδοποιήσεις και μειώνουν τον θόρυβο στα εισερχόμενα των αναλυτών. Με τη συγκέντρωση των σχετικών ειδοποιήσεων, ένα σύστημα XDR αυξάνει την αποτελεσματικότητα και παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του περιστατικού.

Ιεράρχηση περιστατικών
Το XDR αξιολογεί περιστατικά και παρέχει σταθμισμένες αξιολογήσεις για την ιεράρχηση της αποκατάστασης εύρυθμης λειτουργίας και την σύσταση ενεργειών που ευθυγραμμίζονται με βασικά βιομηχανικά ή ρυθμιστικά πρότυπα ή τις προσαρμοσμένες απαιτήσεις μιας επιχείρησης.

Αυτοματοποιημένες εργασίες
Το XDR προσφέρει εργαλεία που αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες και μειώνουν την εργασία των αναλυτών.

Αυξημένη αποδοτικότητα
Τα εργαλεία κεντρικής διαχείρισης του XDR αυξάνουν την ακρίβεια των ειδοποιήσεων και απλοποιούν τον αριθμό των λύσεων στις οποίες πρέπει να έχουν πρόσβαση οι αναλυτές για την αξιολόγηση απειλών.

Εντοπισμός απειλών σε πραγματικό χρόνο
Το XDR εντοπίζει απειλές σε πραγματικό χρόνο και αναπτύσσει αυτοματοποιημένες αποκαταστάσεις εύρυθμης λειτουργίας, εξαλείφοντας την πρόσβαση ή μειώνοντας το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένας εισβολέας έχει πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα και συστήματα.

Ενσωματωμένη απόκριση σε πολλά εργαλεία ασφαλείας
Το XDR αποκαθιστά τις απειλές σε όλα τα προϊόντα εταιρικής ασφάλειας και παρέχει κεντρική ανάλυση, απόκριση και αποκατάσταση εύρυθμης λειτουργίας.

Τρόπος υλοποίησης του XDR

Προσδιορισμός αναγκών αποθήκευσης δεδομένων
Οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ένα σύστημα XDR θα πρέπει να προσδιορίζουν τις ανάγκες τους για δεδομένα καταγραφής και τηλεμετρίας πριν από την εφαρμογή, ώστε να έχουν σαφή αίσθηση των απαιτήσεων αποθηκευτικού χώρου του XDR.

Σχεδιασμός σταδιακής παράδοσης
Ξεκινήστε την ενσωμάτωση του συστήματος XDR με μια επιλογή υπηρεσιών προτού το επεκτείνετε σε ολόκληρο το τεχνολογικό περιβάλλον.

Αξιολόγηση δεδομένων γραμμής βάσης
Φροντίστε να προβλεφθεί χρόνος για την πλήρη αξιολόγηση του συστήματος XDR και των βασικών δεδομένων του, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια.

Στοιχεία ενός συστήματος XDR

Προσκήνιο
Τα τυπικά συστήματα XDR περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις λύσεις προσκηνίου που εστιάζουν στον εντοπισμό απειλών και την απόκριση. Αυτές οι λύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν, εντοπισμό και απόκριση τελικού σημείου (EDR), εντοπισμό δικτύου και απόκριση (NDR), άκρο υπηρεσιών ασφαλείας (SSE), ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εντοπισμό απειλών κινητών συσκευών.

Παρασκήνιο
Στο παρασκήνιο, τα συστήματα XDR θα προσφέρουν δυνατότητες ενοποίησης API, Data Lake Storage, ισχυρή ανάλυση, αυτοματοποιημένες αποκρίσεις και συσχετισμένες ειδοποιήσεις.

Πώς λειτουργεί το XDR με το SIEM;

Το XDR συμπληρώνει τα υπάρχοντα επιχειρησιακά συστήματα διαχείρισης πληροφοριών και συμβάντων ασφαλείας (SIEM). Τα SIEM, που είναι πρωτίστως εργαλεία εντοπισμού, συγκεντρώνουν μεγάλες ποσότητες ρηχών δεδομένων και εντοπίζουν απειλές ασφαλείας και ανώμαλη συμπεριφορά, αλλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε απειλές ή να πραγματοποιήσουν αποκατάσταση και συνήθως απαιτούν μη αυτόματες αποκρίσεις. Το XDR προσφέρει αυτήν τη δυνατότητα απόκρισης και λειτουργεί παράλληλα με τα SIEM ως μέρος ενός χαρτοφυλακίου ασφάλειας οργανισμού, αξιοποιώντας τα ευρεία δεδομένα που διατίθενται από τα SIEMS.

Ο ρόλος του XDR για επιχειρήσεις

Σε ένα ολοένα και πιο σύνθετο τοπίο απειλών, τα συστήματα XDR είναι ευέλικτα και αποτελεσματικά εργαλεία για την επιβολή και την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας και της ασφάλειας. Για επιχειρήσεις που επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν τον χρόνο και τον φόρτο εργασίας του αναλυτή ασφαλείας, τα συστήματα XDR μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα και μειώνουν τον χρόνο παραμονής ενός κακόβουλου χρήστη σε ένα εταιρικό δίκτυο. Το XDR ενσωματώνεται καλά στο υπάρχον οικοσύστημα μιας επιχείρησης, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο εισαγωγής και μεγιστοποιώντας την αποδοτικότητα.

Μάθετε περισσότερα για την Ασφάλεια της Microsoft

SIEM και XDR

Αποκτήστε ενσωματωμένη προστασία από απειλές σε όλο το τεχνολογικό σας περιβάλλον.

Microsoft 365 Defender

Αναχαιτίστε τις επιθέσεις μεταξύ τομέων, με την εκτεταμένη ορατότητα και την ασυναγώνιστη τεχνητή νοημοσύνη μιας ενοποιημένης λύσης XDR.

Microsoft Defender για Cloud

Ασφαλίστε την υποδομή πολλαπλού cloud.

Microsoft Sentinel

Αποκτήστε ορατότητα σε ολόκληρο τον οργανισμό σας.

Συνήθεις ερωτήσεις

 • Η πλατφόρμα XDR είναι ένα εργαλείο ασφαλείας που βασίζεται σε SaaS και βασίζεται στα υπάρχοντα εργαλεία ασφαλείας μιας επιχείρησης, ενσωματώνοντάς τα σε ένα κεντρικό σύστημα ασφαλείας. Ένα XDR αντλεί ανεπεξέργαστα δεδομένα τηλεμετρίας από πολλά εργαλεία, όπως εφαρμογές cloud, ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταυτότητα και διαχείριση πρόσβασης. Χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και εκμάθηση μηχανής, το XDR εκτελεί, στη συνέχεια, αυτόματη ανάλυση, διερεύνηση και απόκριση σε πραγματικό χρόνο. Το XDR συσχετίζει επίσης τις ειδοποιήσεις ασφαλείας σε μεγαλύτερα περιστατικά, επιτρέποντας στις ομάδες ασφαλείας μεγαλύτερη ορατότητα στις επιθέσεις και παρέχει ιεράρχηση των περιστατικών, βοηθώντας τους αναλυτές να κατανοήσουν το επίπεδο κινδύνου της απειλής.

 • Το XDR είναι μια φυσική εξέλιξη από τον εντοπισμό και την απόκριση τελικού σημείου (EDR), η οποία εστιάζει κυρίως στην  ασφάλεια τελικού σημείου. Το XDR διευρύνει την εμβέλεια του EDR, προσφέροντας ενσωματωμένη ασφάλεια σε ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων, από δίκτυα και διακομιστές έως εφαρμογές και τελικά σημεία που βασίζονται στο cloud. Το XDR προσφέρει ευελιξία και ενσωμάτωση σε όλο το φάσμα των υφιστάμενων εργαλείων και προϊόντων ασφαλείας μιας επιχείρησης.

 • Τα εγγενή συστήματα XDR ενοποιούνται με ένα υπάρχον χαρτοφυλάκιο εργαλείων ασφαλείας μιας επιχείρησης, ενώ το υβριδικό XDR χρησιμοποιεί επίσης ενοποιήσεις τρίτων κατασκευαστών για τη συλλογή δεδομένων τηλεμετρίας.

 • Το XDR προσφέρει μια σειρά ενοποιήσεων, συμπεριλαμβανομένων των υπαρχόντων συστημάτων SOAR και SIEM μιας επιχείρησης, τελικών σημείων, περιβαλλόντων cloud και συστημάτων εσωτερικής εγκατάστασης.

 • Ο διαχειριζόμενος εντοπισμός και απόκριση (MDR) είναι μια υπηρεσία παροχής ασφαλείας με διαχείριση από τον χρήστη. Συχνά, οι MDR χρησιμοποιούν συστήματα XDR για την κάλυψη των αναγκών ασφαλείας μιας επιχείρησης.

Ακολουθήστε τη Microsoft