Πώς η Microsoft κατηγοριοποιεί τα δεδομένα για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την παροχή ηλεκτρονικών και επαγγελματικών υπηρεσιών

Άλλοι ορισμοί δεδομένων της Microsoft

Δεδομένα διαχειριστή

Τα δεδομένα διαχειριστή είναι οι πληροφορίες σχετικά με τους διαχειριστές που παρέχονται κατά την εγγραφή, την αγορά ή τη διαχείριση των υπηρεσιών της Microsoft, όπως ονόματα, αριθμοί τηλεφώνου και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Περιλαμβάνουν επίσης συγκεντρωτικές πληροφορίες χρήσης και δεδομένα που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας, όπως τα στοιχεία ελέγχου που επιλέγετε. Χρησιμοποιούμε δεδομένα διαχειριστή για την παροχή υπηρεσιών, την ολοκλήρωση συναλλαγών, την εξυπηρέτηση του λογαριασμού και τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης.

Δεδομένα πληρωμών

Τα δεδομένα πληρωμών είναι οι πληροφορίες που παρέχετε όταν αγοράζετε κάτι online από τη Microsoft. Μπορεί να περιλαμβάνουν αριθμό και κωδικό ασφαλείας πιστωτικής κάρτας, όνομα, διεύθυνση χρέωσης και άλλα οικονομικά στοιχεία. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα πληρωμών για την ολοκλήρωση συναλλαγών, καθώς και για τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης.