Osallistu Microsoftin virtuaalisiin keskusteluihin asiakkaiden kanssa

Reagoimme uusiin riskeihin ja ylläpidämme yhteensopivuutta COVID-19-pandemian jälkeisessä maailmassa.

Riskienhallinta COVID-19-pandemian aikana

Riskienhallinnasta vastaavien henkilöiden on pitänyt reagoida nopeasti asiakkaiden ja työntekijöiden muuttuviin tarpeisiin COVID-19-pandemian vuoksi. Miten he pystyvät tekemään nopeat arvioinnit ja reagoimaan tähän mustaan joutseneen, uusiin riskeihin ja uusiin realiteetteihin? Yritysten on huomioitava muuttuva ympäristö ja muokattava prosesseja ja toimintoja uusien riskien hallitsemiseksi ja yhteensopivuuden säilyttämiseksi. Mitä nämä kaikki muutokset merkitsevät riskienhallintaohjelmien tulevaisuuden kannalta?

Tässä paneelikeskustelussa keskustellaan siitä, miten tämä pandemia on muuttanut yritysten riskienhallintatapoja.

Liity seuraamme kuulemaan seuraavista aiheista:

• Uusiin riskeihin reagointi asiakkaiden kohdatessa ennennäkemättömiä liiketoiminnan haasteita.
• Miten työntekijöiden työskentely on muuttunut pandemian aikana ja miten riskienhallinnasta vastaavat henkilöt voivat auttaa työntekijöitä pysymään terveinä ja tuottavina yhteensopivuudesta tinkimättä.
• Mitä on opittu päätöksenteosta pandemian aikana ja riskienhallinnasta vastaavien henkilöiden valinnoista heidän tasapainotellessaan riskinsiedon, nopeuden ja yhteensopivuuden välillä.
• Miten pandemia on muuttanut pysyvästi riskienhallinnasta vastaavien henkilöiden työtä.
• Parhaat käytännöt riskienhallinnan käytäntöjen uudistamiseen tulevaisuutta ajatellen.

18. toukokuuta 2020, klo 11.00–11.50 (ET)

Lisätietoja