Sve je spremno?


Ako ste završili sa postavljanjem računa, vratite se u Microsoft Store ili aplikaciju da dovršite kupovinu.