Microsoft Hrvatska d.o.o.

Horvatova 82/6
HR - 10010 Zagreb
Croatia

Telefon:+385 1 4802 500
Faks:+385 1 6606 766