AudioConferencing

Audiokonferencije

Pridružujte se sastancima na servisu Microsoft Teams dok ste u pokretu, bez potrebe za internetskom vezom.

Pomoću globalnog broja za uključivanje biranjem možete se uključiti u sastanak s gotovo bilo kojeg mobilnog uređaja ili pak biranjem omogućiti drugima da se uključe u sastanak.


Značajke

Uključivanje biranjem

Biranjem telefonskog broja uz naplatu ili bez naplate poziva i unosom PIN-a možete se pridružiti zvučnom dijelu sastanaka.

Uključivanje drugih biranjem

Biranjem putem aplikacije Microsoft Teams možete povezati druge sa zvučnim dijelom sastanka.​

Nabavite audio konferencije besplatno

Besplatno dodajte audio konferencije u tarifu Office 365 E1 ili E3 na ograničeno vrijeme.1 Nakon isteka ponude možete plaćati mjesečno po korisniku ili iskoristiti mogućnost plaćanja po minuti korištenja. Obuhvaćeno tarifama Office 365 E5 i Microsoft 365 E5.

A person utilizing audio conferencing on a headset.

Dodavanje proširenog uključivanja drugih biranjem u tarifu za audio konferencije

Pobrinite se da za sastanke uvijek imate dovoljno minuta uključivanja drugih biranjem. Omogućite korisnicima gotovo neograničen broj minuta za uključivanje drugih biranjem brojeva u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi.2

Cijene za audio konferencije

Pogledajte detaljan popis cijena standardnih pretplata i cijena za plaćanje po minuti za svoj ugovor po državi ili regiji i valuti. Cijene kredita za komunikaciju odnose se na troškove koji nisu obuhvaćeni vašom pretplatničkom tarifom.3

Odaberite državu ili regiju za adresu za naplatu svoje tvrtke ili ustanove 

Jeste li spremni za početak rada?


Podrška i resursi za audio konferencije

Postavljanje audio konferencija

Saznajte kako postaviti audio konferencije ako namjeravate zakazivati ili voditi sastanke.

Resursi za audio konferencije

Potražite detaljne odgovore na mnoga uobičajena pitanja o audio konferencijama.

Uključivanje drugih biranjem iz sastanka na servisu Microsoft Teams

Saznajte kako uključiti druge biranjem iz aplikacije Microsoft Teams da biste im omogućili da telefonski sudjeluju u sastanku.

Podrška za sastanke na servisu Microsoft Teams

Pročitajte upute za česte scenarije sastanka na servisu Microsoft Teams.

|

Krediti za komunikaciju model su plaćanja po potrošnji koji korisnicima servisa Microsoft Teams omogućuje plaćanje usluga izvan ponude pretplata koje koriste. Osim toga, krediti za komunikaciju štite korisnika od potencijalnog prekida usluge ako prekorači mjesečno ograničenje minuta obuhvaćenih pretplatom koju koristi. Saznajte više.

Obje su usluge dodaci za korisnike tarifa Office 365 E1, Microsoft 365 E3 i Office 365 E3. Audio konferencija je mjesečna pretplata koja korisnicima omogućuje uslugu audio konferencija putem servisa Microsoft Teams. Audio konferencija uz plaćanje po minuti omogućuje korisniku da postavi konferencije putem servisa Microsoft Teams. Da bi koristio uslugu konferencija, korisnik mora imati račun za kredite za komunikaciju te mu se ulazne i izlazne minute za konferencije naplaćuju po minuti.

Za potrebe pružanja usluga audio konferencija razlikuju se dvije vrste država. Države koje spadaju u vrstu "zona A / obuhvaćeno uključivanje drugih biranjem" u sklopu svoje tarife za usluge imat će, objedinjeno na razini klijenta, 60 minuta uključivanja drugih biranjem po korisniku mjesečno. Saznajte više.

 

Za korisnike u državama vrste "uključivanje drugih biranjem koje se plaća po potrošnji" uključivanje drugih biranjem neće biti obuhvaćeno tarifama za usluge. Korisnici iz država "uključivanje drugih biranjem koje se plaća po potrošnji" moraju otvoriti račun za kredite za komunikaciju i plaćati po minuti svako korištenje konferencija s uključivanjem drugih biranjem. Saznajte više.

Sastanke mora organizirati korisnik s licencom za audio konferencije. Administratori mogu dodavati korisnike u centru za administratore. Saznajte više.

Jeste li spremni za početak korištenja audio konferencija?

1. Koristite besplatne audiokonferencije 12 mjeseci. Dostupno samo za nove licence za audiokonferencije (a to su licence koje su dodane uz sve postojeće licence od 1. kolovoza 2020.) za davatelje usluga u oblaku ili korisnike izravne prodaje na webu s plaćenim pretplatama koje obuhvaćaju Teams. Dostupno od sada do 31. prosinca 2021. Dostupno u cijelom svijetu, osim u Kini i Indiji. Na ponudu se primjenjuju dodatne odredbe i uvjeti.
2. Microsoft pridržava pravo ograničavanja ili prekida upotrebe mogućnosti u slučaju njezina nenormalnog korištenja ili sumnje u njezino korištenje radi prijevare. Saznajte više.
3. Navedene cijene (za klijente u Sjedinjenim Američkim Državama) ne uključuju porez. Međunarodne cijene za uključivanje drugih biranjem mogu se mijenjati jednom mjesečno, a pojedine cijene nisu fiksne tijekom ugovornog razdoblja. Da bi se izbjegli poremećaji, promjene koje su neophodne da bi se zadržala konkurentnost u odnosu na cijene i uvjete na lokalnom tržištu bit će minimalne kad god je moguće.
4. Preuzmite cijene za standardne pretplate ili plaćanje po minuti. Naplata za standardne pretplate obuhvaća uključivanje biranjem besplatnih brojeva te uključivanje drugih biranjem. Naplata u slučaju plaćanja po minuti obuhvaća uključivanje biranjem brojeva koji se naplaćuju, uključivanje biranjem besplatnih brojeva te pozive za uključivanje drugih biranjem.