Six separate people smiling and the raised hand emoticon from Teams. Six separate people smiling and the raised hand emoticon from Teams. Six separate people smiling and the raised hand emoticon from Teams.

Videokonferencije

Putem servisa Microsoft Teams sigurno održavajte sastanke, surađujte i radite s bilo kojeg mjesta.

Omogućite fleksibilan rad s hibridnim sastancima

Radite s bilo kojeg mjesta i surađujte prateći tijek rada uz videokonferencije u aplikaciji Teams.

Samouvjereno izlažite

Okupite zaposlenike koji su fizički prisutni i one koji su na mreži i omogućite im rad i suradnju uz videokonferencije u aplikaciji Teams.

Razmjenjujte ideje i vizualno surađujte

Sastajte se bilo kada uz videokonferencije, bez obzira na to radi li se o pozivu jedan-na-jedan ili neformalnom sastanku o stanju u firmi.

Upravljajte sastancima i imajte kontrolu nad njima

Održavajte sigurne videokonferencije pozive – utišavajte buku, uklanjajte nepozvane sudionike i određujte izlagače.

Održavajte virtualne događaje

Održavajte interaktivne sastanke za do 1000 sudionika te webinare i emitiranja za do 10 000 sudionika.*

Izrazite više uz videokonferencije

Održavajte zanimljivije i smislenije sastanke uz videokonferencijske pozive te potaknite timski rad i produktivnost u trenutku.

Pregled
Guided Tour

Početna stranica vođenog obilaska

Značajke videokonferencija

Pogledajte samo neke od korisnih značajki videokonferencija u aplikaciji Teams.

Snimke

Snimajte sastanke pomoću aplikacije za videokonferencije Teams za buduće pregledavanje i podijelite ih sa sudionicima.

Čavrljanje

Čavrljajte sa sudionicima prije, tijekom i nakon web-konferencije.

Titlovi uživo

Uključite titlove tijekom videokonferecijskog poziva radi dodatne jasnoće prilikom praćenja u stvarnom vremenu.

Prilagođene pozadine

Odaberite pozadinu, prenesite vlastitu ili zamaglite pozadinu da biste smanjili ometanja tijekom videokonferencije.

Podignite ruku

Upotrijebite gumb za podizanje ruke da biste govorili ili postavljali pitanja tijekom videokonferencijskog poziva bez ometanja.

Instruktor za govor

Instruktor za govor pomaže vam da govorite s više samopouzdanja na sastancima, privatno vam pomaže u pogledu vašeg tempa, obavještava vas ako nekog prekinete i podsjeća vas da obraćate publici.

Popis sudionika

Pregledajte i preuzmite popis sudionika bilo kojeg sastanka kako biste s njima mogli popratno komunicirati.

Prednosti videokonferencija

Otkrijte neke od glavnih prednosti videokonferencija u aplikaciji Teams.

Bolji angažman

Videokonferencije omogućuju zaposlenicima da se angažiraju na dublji, osobni način.

Bolja suradnja

Surađujte u stvarnom vremenu s bilo kojeg mjesta uz videokonferencijske pozive.

Veća produktivnost

Vizualna narav videokonferencija omogućuje zaposlenicima da više toga iskomuniciraju u kraćem vremenu.

Bolje iskustvo za zaposlenike

Razgovor licem u lice putem videokonferencija daje zaposlenicima koji rade na daljinu osjećaj pripadnosti.

Sloboda i fleksibilnost

Omogućite korisnicima veću kontrolu i smanjite ograničenja uzrokovana lokacijom – povezujte se bilo kada i bilo gdje uz videokonferencije.

Brža komunikacija od e-pošte

Održite videokonferencijski poziv i podijelite svoj zaslon umjesto slanja e-pošte i čekanja na odgovore.

Više o videokonferencijama

Saznajte više o videokonferencijama, od načina na koji funkcioniraju do onoga što podržavaju.

Kako funkcioniraju videokonferencije

Korištenjem kamere, mikrofona i aplikacije za videokonferencije kao što je Teams, osobe na dvije ili više lokacija istodobno se mogu vidjeti i čuti.

Videokonferencije u aplikaciji Teams

Održavajte sastanke jedan-na-jedan ili velike virtualne događaje u aplikaciji Teams. Komunicirajte i surađujte bilo kad i bilo gdje na projektima s grupama gotovo bilo koje veličine.

Videokonferencije su više od videozapisa

Budite produktivniji na sastancima. Zajednički koristite zaslone i datoteke, pratite titlove, čavrljajte, snimajte i mijenjajte svoju pozadinu uz softver za videokonferencije Teams.

Uređaji osmišljeni za videokonferencije

Održavajte sastanke i radite gdje god i kako god želite uz uređaje osmišljene samo za videokonferencije u aplikaciji Teams – od naglavnih uređaja do zvučnika, od kamera do zaslona.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Snimke.","id":"recordings","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH8wp?ver=9cf0","imageAlt":"A Teams video call being recorded.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":2,"name":"Snimke","videoHref":"","content":"<p>Snimajte sastanke pomoću aplikacije za videokonferencije Teams za buduće pregledavanje i podijelite ih sa sudionicima.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Snimke"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Čavrljanje.","id":"chat","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGSTf?ver=66e4","imageAlt":"A presentation being reviewed over a Teams call while some participants have a conversation in chat.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":3,"name":"Čavrljanje","videoHref":"","content":"<p>Čavrljajte sa sudionicima prije, tijekom i nakon web-konferencije.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Čavrljanje"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Titlovi uživo.","id":"live-captions","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWKXp8?ver=aeaf","imageAlt":"Live captions being used during a Teams video call.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":4,"name":"Titlovi uživo","videoHref":"","content":"<p>Uključite titlove tijekom videokonferecijskog poziva radi dodatne jasnoće prilikom praćenja u stvarnom vremenu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Titlovi uživo"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Prilagođene pozadine.","id":"customized-backgrounds","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGVzS?ver=f0ff","imageAlt":"Participants in a Teams video call using custom backgrounds.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":5,"name":"Prilagođene pozadine","videoHref":"","content":"<p>Odaberite pozadinu, prenesite vlastitu ili zamaglite pozadinu da biste smanjili ometanja tijekom videokonferencije.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Prilagođene pozadine"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Podignite ruku.","id":"raise-your-hand","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGSTu?ver=49b4","imageAlt":"A presentation being displayed in Teams and a participant using the raise hand button.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":6,"name":"Podignite ruku","videoHref":"","content":"<p>Upotrijebite gumb za podizanje ruke da biste govorili ili postavljali pitanja tijekom videokonferencijskog poziva bez ometanja.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Podignite ruku"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Instruktor za govor.","id":"speaker-coach","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWWlAm?ver=142d","imageAlt":"A Sales Analysis Review presentation being given over a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Instruktor za govor","videoHref":"","content":"<p>Instruktor za govor pomaže vam da govorite s više samopouzdanja na sastancima, privatno vam pomaže u pogledu vašeg tempa, obavještava vas ako nekog prekinete i podsjeća vas da obraćate publici.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Saznajte više o instruktoru za govor u aplikaciji Microsoft Teams.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2189113&clcid=0x41a&culture=hr-hr&country=HR","openInNewTab":true,"title":"Saznajte više","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Instruktor za govor"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Popis sudionika.","id":"participant-list","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGVzV?ver=28fc","imageAlt":"A participant list for a Design Review meeting in Teams that is displaying name, duration, join time, leave time and role for each participant.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":8,"name":"Popis sudionika","videoHref":"","content":"<p>Pregledajte i preuzmite popis sudionika bilo kojeg sastanka kako biste s njima mogli popratno komunicirati.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Popis sudionika"}],"arialabel":"Značajke za videokonferencije.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH0EH?ver=3f8e","imageAlt":"A Teams video call where the participants are collaborating and working on a presentation together in real time.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":1,"name":"Značajke videokonferencija","videoHref":"","content":"<p>Pogledajte samo neke od korisnih značajki videokonferencija u aplikaciji Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Značajke videokonferencija"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Bolji angažman.","id":"empower-engagement","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGY9F?ver=282d","imageAlt":"A Teams video conference where the speaker is being highlighted while they are giving a presentation.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":10,"name":"Bolji angažman","videoHref":"","content":"<p>Videokonferencije omogućuju zaposlenicima da se angažiraju na dublji, osobni način.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bolji angažman"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Bolja suradnja.","id":"foster-collaboration","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWHb7a?ver=d65c","imageAlt":"A Teams call where participants are collaborating on a presentation, conversing in the chat and using the raise hand function.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":11,"name":"Bolja suradnja","videoHref":"","content":"<p>Surađujte u stvarnom vremenu s bilo kojeg mjesta uz videokonferencijske pozive.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bolja suradnja"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Veća produktivnost.","id":"increase-productivity","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWI9xk?ver=a056","imageAlt":"A Teams video call and a live Transcript from the call being displayed.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":12,"name":"Veća produktivnost","videoHref":"","content":"<p>Vizualna narav videokonferencija omogućuje zaposlenicima da više toga iskomuniciraju u kraćem vremenu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Veća produktivnost"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Bolje iskustvo za zaposlenike.","id":"improve-the-employee-experience","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGSUK?ver=7d37","imageAlt":"A Teams video call with many participants in Together mode.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":13,"name":"Bolje iskustvo za zaposlenike","videoHref":"","content":"<p>Razgovor licem u lice putem videokonferencija daje zaposlenicima koji rade na daljinu osjećaj pripadnosti.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bolje iskustvo za zaposlenike"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Sloboda i fleksibilnost.","id":"provide-freedom-and-flexibility","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH5Xo?ver=4b13","imageAlt":"A mobile view of a Teams video call.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":14,"name":"Sloboda i fleksibilnost","videoHref":"","content":"<p>Omogućite korisnicima veću kontrolu i smanjite ograničenja uzrokovana lokacijom – povezujte se bilo kada i bilo gdje uz videokonferencije.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sloboda i fleksibilnost"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Brža komunikacija od e-pošte.","id":"communicate-faster-than-email","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH5Xs?ver=9893","imageAlt":"A mobile view of a meeting chat in Teams.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":15,"name":"Brža komunikacija od e-pošte","videoHref":"","content":"<p>Održite videokonferencijski poziv i podijelite svoj zaslon umjesto slanja e-pošte i čekanja na odgovore.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Brža komunikacija od e-pošte"}],"arialabel":"Prednosti videokonferencija.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWI4pd?ver=794a","imageAlt":"A Teams video call in Together mode.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":9,"name":"Prednosti videokonferencija","videoHref":"","content":"<p>Otkrijte neke od glavnih prednosti videokonferencija u aplikaciji Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Prednosti videokonferencija"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kako funkcioniraju videokonferencije.","id":"how-video-conferencing-works","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGYau?ver=65e1","imageAlt":"A Teams video call with 6 participants that is being recorded.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":17,"name":"Kako funkcioniraju videokonferencije","videoHref":"","content":"<p>Korištenjem kamere, mikrofona i aplikacije za videokonferencije kao što je Teams, osobe na dvije ili više lokacija istodobno se mogu vidjeti i čuti.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kako funkcioniraju videokonferencije"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Videokonferencije u aplikaciji Teams.","id":"video-conferencing-in-teams","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGVBP?ver=5177","imageAlt":"A Teams video call with many participants.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":18,"name":"Videokonferencije u aplikaciji Teams","videoHref":"","content":"<p>Održavajte sastanke jedan-na-jedan ili velike virtualne događaje u aplikaciji Teams. Komunicirajte i surađujte bilo kad i bilo gdje na projektima s grupama gotovo bilo koje veličine.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Videokonferencije u aplikaciji Teams"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Videokonferencije su više od videozapisa.","id":"video-conferencing-more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGVBR?ver=8c3b","imageAlt":"A Teams video call where a presentation is being given and participants are using reactions.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":19,"name":"Videokonferencije su više od videozapisa","videoHref":"","content":"<p>Budite produktivniji na sastancima. Zajednički koristite zaslone i datoteke, pratite titlove, čavrljajte, snimajte i mijenjajte svoju pozadinu uz softver za videokonferencije Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Videokonferencije su više od videozapisa"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Uređaji osmišljeni za videokonferencije.","id":"devices-designed-for-video-conferencing","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH8y9?ver=4b33","imageAlt":"A Teams video call between people in a conference room and people joining from home.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":20,"name":"Uređaji osmišljeni za videokonferencije","videoHref":"","content":"<p>Održavajte sastanke i radite gdje god i kako god želite uz uređaje osmišljene samo za videokonferencije u aplikaciji Teams – od naglavnih uređaja do zvučnika, od kamera do zaslona.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uređaji osmišljeni za videokonferencije"}],"arialabel":"Više o videokonferencijama.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH8wh?ver=420d","imageAlt":"A Teams video call.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":16,"name":"Više o videokonferencijama","videoHref":"","content":"<p>Saznajte više o videokonferencijama, od načina na koji funkcioniraju do onoga što podržavaju.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Više o videokonferencijama"}],"itemsCount":20}

Pročitajte više o održavanju videokonferencija na servisu Teams

Šest načina na koje možete učiniti da dnevni red mrežnih sastanaka dođe do izražaja

Tri načina na koje možete koristiti rješenja za videokonferencije da biste poboljšali poslovanje

Kako poboljšati mrežne sastanke zajedničkim korištenjem zaslona

Povežite prijatelje i obitelj uz videokonferencije u aplikaciji Teams

Ostanite povezani s drugim osobama čak i kada ste razdvojeni. Virtualno se sastajte – bilo kad i bilo gdje – uz videokonferencije.

Zabavite se uz zajednički način

 

Održavajte videokonferencije u virtualnom zajedničkom prostoru. Odaberite okruženje, npr. kafić, odmaralište ili lounge bar, i sve ćete vidjeti na jednom mjestu uz zajednički način.1

A Teams call in Together mode.

Pozovite bilo koga, bilo kad i bilo gdje

 

Započnite videokonferenciju i sve pozovite da se uključe, čak i ako nisu u aplikaciji Microsoft Teams. Uz videokonferencije sve je gotovo jednako zabavno kao i uživo.

A Teams video call with seven participants.
|

Videokonferencija je mrežni sastanak s dvoje ili više sudionika koji osim audioulaza i audioizlaza obuhvaća i videoulaz te videoizlaz. Prednost videokonferencija to što sudionik, osim što može čuti što sugovornici govore, može vidjeti i njihove izraze lica te reakcije.

Videokonferencije omogućuju suradnju u stvarnom vremenu, povećavaju produktivnost, štede vrijeme i pomažu osobama koje rade na daljinu da se osjećaju manje izolirano te angažiranije. Ako sudionici grupne videokonferencije ne žele biti pred kamerom, uvijek je mogu isključiti i ostaviti uključen samo mikrofon. Neki programi za videokonferencije čak omogućuju zamućivanje ili promjenu pozadine radi dodatne zaštite privatnosti bez gubitka mogućnosti komunikacije oči u oči.

Rad na daljinu i rad od kuće u velikom su porastu pa je mogućnost komunikacije i suradnje u stvarnom vremenu putem videokonferencija neophodna za produktivnost, sudjelovanje i moral zaposlenika.

Mnogo je prednosti korištenja softverske aplikacije razvijene za suradnju na mreži u stvarnom vremenu, kao što su videokonferencije te dodatne mogućnosti, npr. zajedničko korištenje datoteka i kalendari. Taj je softver osmišljen upravo da bi se stvorilo bolje cjelovito okruženje za osobe koje žele čavrljati, upućivati i primati pozive te surađivati na mreži, i to s bilo kojeg mjesta i u bilo koje vrijeme. Uz to, softver za videokonferencije koji je besprijekorno integriran s cijelim paketom aplikacija za povećanje produktivnosti – za razliku od samostalne aplikacije – omogućuje dodatne prednosti na području uštede vremena, tijekova rada i jednostavnosti korištenja.

U videokonferencijskom pozivu možete jednostavno sudjelovati. Potreban vam je samo uređaj s kamerom, mikrofon i aplikacija za videokonferencije kao što je Microsoft Teams. Kada dobijete pozivnicu za videokonferenciju, uključite se u nju putem uređaja u unaprijed određeno vrijeme. Saznajte više u vodiču za hibridne i udaljene sastanke.

Saznajte više o aplikaciji Microsoft Teams

Još danas počnite koristiti Microsoft Teams

* Tijekom trenutnog razdoblja pojačanog rada na daljinu iskoristite mogućnost emitiranja za do 20 000 sudionika do kraja ove godine.
1. Dostupno samo za stolna računala.