A Microsoft ajándékfelhasználási feltételei (digitális termékek)


Az Ön és a Microsoft Corporation (vagy lakóhelyétől függően valamely leányvállalata) (a továbbiakban: mi, Microsoft) között létrejött Microsoft ajándékfelhasználási feltételek (digitális termékek) (a továbbiakban: jelen Szerződés) tartalmazzák, hogy Ön megvásárolhatja és beválthatja a résztvevő Microsoft áruházak (a továbbiakban: Résztvevő áruházak) digitális termékeinek ajándékait (a továbbiakban: Ajándékok). A Résztvevő áruházakban történő Ajándékvásárlással vagy -beváltással Ön elfogadja a jelen Szerződést.

Jelen Szerződés fontos feltételeket tartalmaz a két fél kapcsolatára vonatkozóan. Magába foglalja továbbá az Értékesítési feltételeket és a Microsoft szolgáltatási szerződést, amelyek tartalmazzák az Ön Microsoft-fiókjának szabályozási feltételeit és (csak amerikai lakosoknak) a kötelező érvényű választottbírósági eljárás záradékát a csoportos perindításról való lemondással együtt, amik a Microsofttal felmerülő vitái során az Ön jogait is érintik.

  1. Ajándék vásárlása. Az Ajándék vásárlásakor azonnal levonjuk a vásárláskor feltüntetett összeget. A Microsoft nem biztosít áregyeztetést, ha az árak a jövőben megváltoznak. Csak egy megajándékozott személyt jelölhet ki a személy e-mail-címének megadásával. A vásárlás befejezését követően e-mailben értesítjük a megajándékozott személyt, amely tartalmazza az Ajándék beváltásához szükséges kódot (a továbbiakban: Kód). Amennyiben a kézbesítési dátumon nem változtat, a vásárlást követően azonnal elküldjük az e-mailt a megajándékozott személynek. Amennyiben rendelkezésre áll ez a lehetőség, az Ajándékról szóló értesítő e-mail elküldését a vásárlástól számítva legfeljebb egy évvel későbbre ütemezheti. Az Ajándékokat csak az ugyanabban az országban/régióban élő felhasználók vásárolhatják meg és válthatják be csak a Résztvevő áruházakban.
  2. Ajándék beváltása. Az Ajándék beváltásához az megajándékozottnak rendelkeznie kell egy érvényes Microsoft-fiókkal (vagy létre kell hoznia egy új Microsoft-fiókot). Bárki felhasználhatja a Kódot az ajándék beváltására, aki hozzáfér az Ajándékot tartalmazó e-mailhez; a Microsoft nem ellenőrzi, hogy a megajándékozott beváltja-e az ajándékot vagy továbbadja másoknak. A Kódok csak egyszeri használatra érvényesek, és csak egyszer lehet beváltani őket. Vannak érvényességi idővel rendelkező Ajándékok, amelyeket a megajándékozottnak egy meghatározott időtartamon belül fel kell használnia. A Microsoft nem vállal felelősséget az Ajándékkód elvesztéséért, ellopásáért, elkallódásáért vagy az Ön engedélye nélkül történő felhasználásért, illetve ha az Ajándék érvényességi ideje a beváltás vagy felhasználás előtt lejár. Ahhoz, hogy a megajándékozott személy beválthassa vagy felhasználhassa az Ajándékot, szükség lehet bizonyos hardver- vagy szoftverspecifikációkra, mint például internet-hozzáférésre (a csatlakozási idő díjköteles lehet). Az Ajándékokhoz további feltételek tartozhatnak, amelyeket Önnek vagy a megajándékozott személynek el kell fogadnia az Ajándék felhasználása előtt. Az Ajándékok tartalma kizárólag személyes és törvényes célokra használható.
  3. Kiskorúak. A kiskorúak megajándékozására a Résztvevő áruházakban a digitális termékekre vonatkozó („Digitális termékek”) életkori korlátozások, valamint a Microsoft családbiztonsági beállításai alkalmazandók. Ezek a korlátozások megakadályozzák, hogy a kiskorúak a korosztályuk számára nem megfelelő Ajándékokhoz férjenek hozzá. Ha többet szeretne megtudni a családbiztonsági követelményekről, látogasson el a https://account.microsoft.com/family/about weboldalra.
  4. Visszaküldések és visszatérítések. Az Ajándékokat az Ajándék beváltása előtt, de legfeljebb a vásárlást követő 14 napig visszamondhatja, és az árát visszatérítjük az Ajándék vásárlójának. A megajándékozott személyek nem jogosultak visszatérítésre vagy visszalépési időszakra, és tudomásul veszik, hogy csak a törvényben foglaltaknak megfelelően van lehetőség pénzvisszafizetésre.
  5. Megfelelő tartalom. A Résztvevő áruházakban elérhető, kijelölt Digitális termékek vásárolhatók meg Ajándékként. Ha rendelkezésre állnak Digitális termékekre vonatkozó Ajándék-előfizetések, az előfizetés csak a vásárláskor meghatározott időszakra vonatkozik. Az előfizetési időszak lejárata után a megajándékozottnak lehetősége van tovább fizetni az előfizetési díjat a Résztvevő áruházaknál kínált aktuális összegért. Amennyiben a megajándékozott úgy dönt, hogy megszünteti az előfizetést, a megajándékozott előfizetése megszűnik.
  6. Ügyfélszolgálat. Az ajándékvásárlással vagy -beváltással, illetve Microsoft-fiókhoz való hozzáféréssel vagy használattal kapcsolatos kérdések vagy vitás ügyek esetén vegye fel a kapcsolatot Microsoft-ügyfélszolgálattal.
  7. Felfüggesztés, megszüntetés, készpénzre válthatóság. A jelen Szerződés rendelkezéseinek megsértése esetén a Microsoft bármilyen intézkedést hozhat, amelyet helyesnek ítél, például felfüggesztheti vagy megszüntetheti az Ön ajándékvásárlási vagy -beváltási jogosultságát, az áruházunkban történő vásárlási jogát (ideértve a Résztvevő áruházakat), illetve a Microsoft-fiókjához való hozzáférését. Amikor megvásárol egy Ajándékot, Ön a vonatkozó terméket vagy szolgáltatást is megvásárolja. Az Ajándékok és a Kódok készpénzre nem válthatók, nem értékesíthetők tovább és érvénytelenek ott, ahol törvénybe ütköznek.