ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນມາດ​ຕະ​ຖານ
ຮ້ານ​ຄ້າ MICROSOFT, ຮ້ານ​ຄ້າ WINDOWS, ແລະ ຮ້ານ​ຄ້າ XBOX
ອັບ​ເດດ ຕຸລາ 2017

ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ແມ່ນ​ຂໍ້​ຕົ​ກ​ລົງ​ລະ​ຫວ່າງ​ທ່ານ ແລະ​ ຜູ້​​ອອກ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ. ກະ​ລຸ​ນາ​ອ່ານ​ເບິ່ງ. ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ແມ່ນ​ນຳ​ໃຊ້​ກັບ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ຊອບ​ແວ​ທີ່​ທ່ານ​ດາວ​ໂຫຼດ​ຈາກ​ຮ້ານ​ຄ້າ Microsoft, ຮ້ານ​ຄ້າ Windows, ຫຼື​ ຮ້ານ​ຄ້າ Xbox (ແຕ່​ລະ​ອັນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຖືກ​ອ້າງ​ອີງ​ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ເປັນ “ຮ້ານ​ຄ້າ”), ລວມ​ທັງ​ການ​ອັບ​ເດດ​ໃດ​ໜຶ່ງ ຫຼື ການ​ເສີມ​ສຳ​ລັບ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ, ນອກ​ຈາກວ່າ ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ແຍກ​ຕ່າງ​ຫາກ, ເຊິ່ງ​ເປັນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ໃດ​ກໍ່​ໄດ້​ທີ່​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ນຳ​ໃຊ້.

ໂດຍ​ການ​ດາວ​ໂຫຼດ ຫຼື ນຳ​ໃຊ້​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ, ຫຼື ພະ​ຍາ​ຍາມ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ທ່ານຍອມ​ຮັບ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້. ຖ້າ​ທ່ານ​ບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ພວກ​ມັນ, ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ສິດ​ຕໍ່ ແລະ ຕ້ອງ​ບໍ່​ດາວ​ໂຫຼດ ຫຼື ນຳ​ໃຊ້​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ.

ຜູ້​​ອອກ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ໝາຍ​ເຖິງ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ໃຫ້​ການ​ອະ​ນະ​ຍາດ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ແກ່​ທ່ານ​ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ຮ້ານ​ຄ້າ.

ຖ້າ​ທ່ານ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ເ​ຫຼົ່າ​ນີ້, ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້.
1. ສິດ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ ແລະ​ ການ​ນຳ​ໃຊ້; ການ​ໝົດ​ອາ​ຍຸ. ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຕິດ​ຕັ້ງ ແລະ ໃຊ້​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ຢູ່​ໃນ​ອຸ​ປະ​ກອນ Windows ຫຼື Xbox consoles ໄດ້​ຕາມ​ທີ່​ອະ​ທິ​ບາຍ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. Microsoft ສະ​ຫງວນ​ສິດ​ທີ່​ຈະແກ້​ໄຂກົດ​ລະ​ບຽບ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ຂອງ​ພວກ​ເຮົາໃນ​ເວ​ລ​ໃດ​ກໍ່​ໄດ້.
2. ການບໍລິການທາງອິນ​ເຕີ​ເນັດ.

a. ຄຳ​ຍິນຍອມ​ສຳ​ລັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ກາ​ນ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ແລະ ໄວ​ເລ​ສ. ຖ້າ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ລະ​ບົບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ຜ່ານ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ, ເຊິ່ງ​ອາດ​ຈະ​ລວມ​ທັງ​ຜ່ານ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ໄວ​ເລ​ສ, ການ​ໃຊ້​ແອັບພ​​ລິ​ເຄ​ຊັນແມ່ນ​ຖື​ເປັນ​ຄຳ​ຍິນຍອມ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕໍ່​ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ (ລວມ​ທັງ​ທີ່​ບໍ່​ຈຳ​ກັດ​ແຕ່​ຂໍ້​ມູນ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອຸ​ປະ​ກອນ, ລະ​ບົບ, ແລະ ຊອບ​ແວ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ເຄື່ອງ​ປະ​ກອບ​ອື່ນໆ) ສຳ​ລັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ກາ​ນ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ແລະ ໄວ​ເລ​ສ. ຖ້າ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ອື່ນ​ທີ່ນຳ​ສະ​ເໜີ​ມີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການທີ່​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຂອງ​ທ່ານດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ, ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ຈະ​ໄດ້​ເອົາ​ໄປ​ໃຊ້​ນຳ.

b. ການ​ໃຊ້ການບໍລິການທາງອິນ​ເຕີ​ເນັດບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ບໍ່​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ໃດ​ໜຶ່ງໄປ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຕໍ່ມັນ ຫຼື ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ມັນ ຫຼື ເຄືອ​ຂ່າຍ​ໄວ​ເລ​ສ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ບໍ່​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ເພື່ອ​ພະ​ຍາ​ຍາມທຳການ​ເຂົ້າ​ເຖິງການ​ບໍ​ລິ​ການ, ຂໍ້​ມູນ, ບັນ​ຊີ ຫຼື​ ເຄືອ​ຂ່າຍ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ດ້ວຍ​ວິ​ທີ​ການ​ໃດໆ.

3. ຂອບ​ເຂດຂອງການອະນຸຍາດ. ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ແມ່ນ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້, ບໍ່​ໄດ້​ຂາຍ. ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້ໃຫ້​ສິດ​ບາງ​ອັນ​ແກ່​ທ່ານ​ເພື່ອ​ໃຊ້​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ຖ້າ Microsoft ປິດ​ໃ​ຊ້​ງານ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ຢູ່​ໃນ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕາມ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂອງ​ທ່ານ​ກັບ Microsoft, ສິດ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ. ຜູ້​ອອກ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ສະ​ຫງວນ​ສິດ​ອື່ນ​ທັງ​ໝົດ. ​ນອກ​ຈາກວ່າ​ກົດ​ໝາຍ​ໃຫ້​ສິດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກັບ​ທ່ານ​ແລ້ວ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈະມີ​ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ກໍ່​ຕາມ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ໃຊ້​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ຕາມ​ແຕ່​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ຢູ່​ໃນຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ໃນ​ການ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ແນວນັ້ນ, ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ທຸກ​ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ທາງ​ດ້ານ​​ເຕັກ​ນິກ​ຢູ່​ໃນ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນທີ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໃຊ້​ມັນ​ພຽງ​ແຕ່​ໃນ​​ວິ​ທີ​ທາງ​ສະ​ເພາະ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ທ່ານຈະ​ຕ້ອງ​ບໍ່:

a. ໃຊ້​ງານ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ຈຳ​ກັດ​​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຢູ່​ໃນແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ.

b. ປີ້ນ​ດ້ານ​ວິ​ສາ​ວະ​ກຳ, ຖອດ​ແຍກ ຫຼື​ ມ້າງ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ, ຍົກ​ເວັ້ນ​ແຕ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍ​ນຳ​ໃຊ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ, ເຖິງແມ່ນ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ນີ້ກໍ່​ຕາມ;

c. ສ້າງ​ສຳ​ເນົາ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ຫຼາຍ​ກ່​ວາ​ທີ່​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້ ຫຼື​ ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໂດຍ​ກົດ​ໝາຍ​ນຳ​ໃຊ້, ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າຈະ​ມີ​ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ນີ້​ກໍ່​ຕາມ;

d. ເຜີຍ​ແຜ່ ຫຼື ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ໃຫ້​ກັບ​ຜູ້​ອື່ນ​ເພື່ອກັອບ​ປີ້​ເອົາ;

e. ໃຫ້​ເຊົ່າ, ເຊົ່າ ຫຼື​ ໃຫ້​ຢືມແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ.

f. ໂອນ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ ຫຼື ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້​ໃຫ້ພາກ​ສ່ວນ​ທີ​ສາມ.
4. ການ​ສ້າງ​ເປັນເອກະສານ. ຖ້າ​ມີ​​ເອ​ກະ​ສານ​ໃຫ້​ກັບ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ອັດ​ສຳ​ເນົາ ແລະ ​ໃຊ້​ເອ​ກະ​ສານ​ເພື່ອ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ອ້າງ​ອີງ​ສ່ວນ​ຕົວໄດ້.
5. ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແລະ​ ການ​ສົ່ງ​ອອກ. ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ອາດ​ຈະ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ​​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຫຼື​ ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ສາ​ກົນ ຫຼື ການ​ສົ່ງ​ອອກ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ທຸກ​ລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ພາຍ​ໃນ ແລະ​ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ກັບເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ບັງ​ຄັບໃຊ້ ຫຼື ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນໃຫ້​ການຮອງ​ຮັບ. ​ກົດ​ໝາຍ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ລວມ​ມີ​ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​​ຈຸດ​ໝາຍ​ປາຍ​ທາງ, ຜູ້​ໃຊ້​ທົ່ວ​ໄປ, ແລະ​ການ​ໃຊ້​ທົ່ວ​ໄປ. ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຍີ່​ຫໍ້ Microsoft, ໄປ​ທີ່​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌​ການ​ສົ່ງ​ອອກຂອງ Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=242130).
6. ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຮອງ​ຮັບ. ໃຫ້​ຕິດຕໍ່​ຜູ້​ອອກ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ ເພື່ອ​ກຳ​ນົດ​ວ່າ ມີ​ການ​ບໍ​ລິ​ການຮອງ​ຮັບໃດ​ໃຫ້​ແດ່. Microsoft, ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ຮາດ​ແວ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ໄວ​ເລ​ສ​ຂອງ​ທ່ານ (ນອກ​ຈາກວ່າ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ຜູ້​ອອກ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ) ບໍ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ການ​ໃຫ້​ການ​ຮອງ​ຮັບສຳ​ລັບ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ.
7. ທັງ​ໝົດ​ຂໍ້​ຕົ​ກ​ລົງ. ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້, ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້, ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ, ແລະ ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເສີມ ແລະ ການ​ອັບ​ເດດ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ທັງ​ໝົດ​ລະ​ຫວ່າງ​ທ່ານ ແລະ ຜູ້​​ອອກແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນສຳ​ລັບ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ.
8. ກົດ​ໝາຍ​ນຳ​ໃຊ້.

a. ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ​ກາ​ນາ​ດາ. ຖ້າ​ທ່ານ​ໄດ້ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ມາ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຫຼື ກາ​ນາ​ດາ, ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດ ຫຼື ແຂວງ​ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຢູ່ (ຫຼື ຖ້າ​ມີ​ທຸ​ລະ​ກິດ, ແມ່ນ​ບ່ອນ​ທີ່​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕັ້ງ​ຢູ່) ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ແປ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ຂໍ້ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ການ​ລະ​ເມີດ​ຂອງພວກ​ມັນ, ແລະ ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ອື່ນໆ​ທັງ​ໝົດ, (ລວມ​ທັງ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້, ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ທຳ, ແລະ ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ການ​ກະ​ທຳ​ຜິດ) ໂດຍ​ບໍ່​ຄຳ​ນຶງ​ຖິງ​ກາ​ນ​ຂັດ​ກັນ​ຂອງ​ຫຼັກ​ກົດ​ໝາຍ.

b. ຢູ່ນອກສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ​ກາ​ນາ​ດາ. ຖ້າ​ທ່ານ​ໄດ້​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ມາ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ອື່ນ​ໃດ​ໜຶ່ງ, ຈະ​ນຳ​ໃຊ້ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ປະ​ເທດນັ້ນ​.
9. ຜົນ​ສັກ​ສິດ​ທາງ​ກົດ​ໝາຍ. ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ເຖິງ​ສິດ​ທາງ​ກົດ​ໝາຍ​ສະ​ເພາະ. ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ອື່ນພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງລັດ ຫຼື ຂອງປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ. ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນີ້​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ສິດຂອງ​ທ່ານ​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍຂອງ​ລັດ ຫຼື ຂອງປະ​ເທດຂອງ​ທ່ານ ຖ້າ​ກົດ​ໝາຍ​​ຂອງລັດ ຫຼື ປະ​ເທດ​ຂອງ​​ທ່ານ​ບໍ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ເຮັດແນວນັ້ນ.
10. ການປະຕິເສດການຮັບປະກັນ. ແອັບພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ “ຕາມ​ທີ່​ເປັນ”, “ພ້ອມ​ກັບ​ທຸກ​ຂໍ້​ບົກ​ພ່ອງ” ແລະ “ຕາມ​ທີ່​ມີ”. ທ່ານ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່ທຸກ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ມັນ. ຜູ້​ອອກ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ, ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ມັນ​ເອງ, Microsoft (ຖ້າ Microsoft ບໍ່​ແມ່ນ​ຜູ້​ອອກ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ), ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ໄວ​ເລ​ສ​ຜ່ານເຄືອ​ຂ່າຍ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ສະ​ໜອງ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ໃຫ້, ແລະ ແຕ່​ລະ​ສາ​ຂາ, ຜູ້​ຂາຍ, ຕົວ​ແທນ ແລະ ຜູ້​ສະ​ໜອງ (“ບັນ​ດາ​ຝ່າຍ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ”), ​ບໍ່​ໃຫ້​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ, ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ, ຫຼື ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ. ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທັງ​ໝົດ​ຕໍ່​ຄຸນ​ນະ​ພາບ, ຄວາມ​ປອ​ດ​ໄພ, ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ສະ​ບາຍ, ແລະ ​ປະ​​ສິດ​ທິ​ພາຍ​ຂອງ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນແມ່ນ​ຢູ່​ກັບ​ທ່ານ. ຖ້າ​ພິ​ສູດ​ອອກ​ມາ​ວ່າ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ບົກ​ພ່ອງ, ທ່ານ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ຫຼື​ ການ​ສ້ອມ​ແປງ​​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ. ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​ທ່ານ ທີ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄດ້. ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​ທ່ານ, ຝ່າຍ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງບໍ່​ລວມ​ເອົາ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ ຫຼື ເງື່ອນ​ໄຂທີ່ບົ່ງ​ບອກ​ເຖິງໃດໆ, ລວມ​ທັງ​ບັນ​ດາ​ອັນ​ທີ່​ຊື້​ຂາຍ​ໄດ້, ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ​ສຳ​ລັບ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ສະ​ເພາະ, ຄວາມ​ປອດ​ໄພ, ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ສະ​ບາຍ , ແລະ ການ​ບໍ່​ລະ​ເມີດ.
11. ການ​ຈຳ​ກັດ​ກ່ຽວ​ກັບ ແລະ ​ການ​ຍົກ​ເວັ້ນ​ຂອງການ​ແກ້​ໄຂ ແລະ​ ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ. ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍ​ບໍ່​ຫ້າມ, ທ່ານມີ​ພື້ນ​ຖານ​ໃດ​ໜຶ່ງສຳ​ລັບ​ການ​ກູ້ຄືນ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ກູ້ຄືນຈາກ​ຜູ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ​ໄດ້​ພຽງ​ແຕ່​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໂດຍ​ກົງ​ຮອດ​ຈຳ​ນວນ​ທີ່​ທ່ານ​ຈ່າຍ​ໄປ​ສຳ​ລັບ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ ຫຼື US$1.00, ເອົາ​ອັນ​ທີ່​ຫຼາຍ​ກ່​ວາ. ທ່ານ​​ຈະ​ບໍ່, ແລະ​ ສະ​ຫຼະ​ສິດ​ທີ່​ຈະ, ​ຂໍ​ການ​ກູ້​ຄືນ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ອື່ນ​ໃດ​ໜຶ່ງ, ລວມ​ທັງ​ຜົນ​ຕາມ​ມາ, ຂາດ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ, ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ພິ​ເສດ, ທາງ​ອ້ອມ, ຫຼື ໂດຍ​ບັງ​ເອີນຈາກ​ຜູ້​ອອກແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ. ຖ້າ​ກົດ​ໝາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​ທ່ານ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ, ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ ຫຼື​​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃດ​ໜຶ່ງ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ບໍ່​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້, ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ຂອງ​ມັນ​ແມ່ນ​ຖືກ​ຈຳ​ກັດ​ໃຫ້​ແຕ່ 90 ວັນ ນັບ​ຈາກ​ເວ​ລາ​ທີ່ທ່ານ​ດາວ​ໂຫຼດ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ.

ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ນີ້​ນຳ​ໃຊ້​ກັບ:
ອັນ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ ຫຼື ການ​ບໍ​ລິ​ການທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜ່ານ​ແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນ; ແລະ
ຂໍ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ສຳ​ລັບ​ການ​ລະ​ເມີດ​ສັນ​ຍາ, ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ, ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ ຫຼື​ເງື່ອນ​ໄຂ; ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບເຄັ່ງ​ຄັດ, ຄວາມ​ລະ​ເລີຍ, ຫຼື​ ການ​ລະ​ເມີດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ອື່ນ; ການ​ລະ​ເມີດ​ລັດ​ຖະ​ບັນ​ຍັດ ຫຼື​ ກົດ​ລະ​ບຽບ; ຫຼື​ການຮັ່ງ​ມີ​ດີ​​ຂຶ້ນ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ທຳ; ຫຼື​ ພາຍ​ໃຕ້​ທິດ​ສະ​ດີ​ອື່ນ​ໃດ​ໜຶ່ງ; ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍ​ອະ​ນຸ​ຍາດ.

ມັນ​ຍັງ​ນຳ​ໃຊ້​ຢູ່ ແມ້ວ່າ:
ການແກ້​ໄຂນີ້​ບໍ່​ຊົດ​ເຊີຍ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເຕັມ: ຫຼື​
ຜູ້​ອອກແອັບ​ພ​ລິ​ເຄ​ຊັນຮູ້​ຈັກ ຫຼື ​ຄວນ​ຈະ​ຮູ້​ຈັກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕ່າງໆ.