Microsoft® studentų parduotuvė

Sąlygos

Data: 2013 m. sausio mėn.

„Microsoft“ siūlo tam tikras programinės įrangos, aparatūros ir kitų prekių nuolaidas galimiems studentams, mokomajam fakulteto personalui ir darbuotojams („Galimi studentai“, kaip aprašyta toliau) pagal studentų parduotuvės programą („Programa”). Programa, į kurią specialiai įtraukiami visi pasiūlymai, pateikiami pagal Programą, siūloma Galimiems studentams pagal nurodytas sąlygas („Sąlygos”). Dalyvaudami Programoje ir naudodamiesi jos pasiūlymais patvirtinate, kad esate Galimas studentas ir sutinkate laikytis šių Sąlygų. Įsigyjant prekes pagal Programą taikomos visos kitos „Microsoft“ saugyklos pirkimo sąlygos, įskaitant, be apribojimo, grąžinimo politiką ir naudojimo bei pardavimo sąlygas, kurios nėra pakeistos šiomis Sąlygomis.

PROGRAMOS APRAŠAS

Galimi studentai gali naudotis Programos pasiūlymais ir įsigyti produktų iš „Microsoft“ studentų parduotuvės svetainės https://www.microsoft.com/lt-lt/store/b/home („Pasiūlymo svetainė“) arba bet kokios teisių perėmėjos URL.

PROGRAMOS IR PASIŪLYMO TRUKMĖ

Programa bus tęsiama, kol ją nutrauks „Microsoft“. „Microsoft“ pasilieka teisę bet kada dėl bet kokios priežasties nutraukti, atšaukti arba kitaip pakeisti Programą ir šias Sąlygas. Be to, „Microsoft“ pasilieka teisę bet kada dėl bet kokios priežasties nutraukti, atšaukti arba kitaip pakeisti bet kurį specialų pasiūlymą, pateiktą pagal Programą arba su ja susijusį.

PROGRAMOS TINKAMUMO REIKALAVIMAI

Programoje gali dalyvauti tik asmenys, kurie atitinka toliau nurodytus kriterijus („Galimi studentai”):

  1. Asmuo turi būti registruotas universiteto arba kolegijos dieninių arba vakarinių studijų studentas, mokomojo fakulteto personalo narys arba galimos akredituotos švietimo įstaigos darbuotojas. Jis taip pat turi pateikti registracijos įrodymą „Microsoft“ arba jos paskirto tiekėjo prašymu. Buvę šių įstaigų studentai teisės gauti nuolaidų neturi.
  2. Asmuo turi sėkmingai patvirtinti teisę gauti nuolaidas pagal Pasiūlymo svetainės internetinį akademinį patvirtinimo procesą. Ir
  3. Asmuo turi turėti „Microsoft“ abonementą arba jį susikurti pirkimo metu.

Jei dalyvaujate Programoje, „Microsoft“ pasilieka teisę kreiptis į jus tiesiogiai arba per paskirtą „Microsoft“ tiekėją, siekdama patikrinti, ar esate Galimas studentas. Jei nusprendžiate „Microsoft“ arba jos paskirtam tiekėjui nepateikti visų dokumentų, padedančių patikrinti, ar esate Galimas studentas, sutinkate „Microsoft“ kompensuoti Programos pasiūlymo su nuolaida ir visos to paties produkto (-ų) mažmeninės prekybos kainos skirtumą. „Microsoft“ gali savo nuožiūra nuspręsti, ar užtenka dokumentų, kuriuos pateikėte norėdami leisti patikrinti, ar esate Galimas studentas. Teikdami su teise gauti nuolaidas susijusią informaciją „Microsoft“ paskirtam tiekėjui sutinkate, kad tiekėjas gali perduoti tokią informaciją „Microsoft“ (su Programa susijusiais tikslais).

„Microsoft“ savo nuožiūra gali priimti kitas patvirtinimo formas teisei gauti nuolaidas nustatyti vietoj internetinio akademinio patvirtinimo proceso. „Microsoft“ savo nuožiūra gali bet kada ir dėl bet kokios priežasties nustatyti Programos teisės gauti nuolaidas kriterijus ir juos pakeisti arba nepripažinti teisės gauti nuolaidas.

PIRKIMO APRIBOJIMAI

Programinė įranga su nuolaida:

Programinė įranga „Office 365 University“: kiekvienas Galimas studentas gali nusipirkti daugiausia du „Office 365 University“ produktus. Galimi studentai gali suaktyvinti antrą „Office 365 University“ produktą tik praėjus trims metams nuo pradinio suaktyvinimo.

Programinė įranga „Windows 8 Professional Student“: kiekvienas Galimas studentas gali nusipirkti daugiausia penkias (5) licencijas 12 mėnesių laikotarpiu.

Kita siūloma programinė įranga: Galimi studentai pagal Programą gali įsigyti daugiausiai tris programinės įrangos licencijas 12 mėnesių laikotarpiu ir ne daugiau kaip vieną to paties pavadinimo programinės įrangos licenciją. Jokiu atveju vienas namų ūkis 12 mėnesių laikotarpiu negali įsigyti daugiau nei trijų programinės įrangos licencijų.

Aparatūra ir kitos prekės su nuolaida:

Programos pasiūlymams, į kuriuos įtraukti aparatūros arba kitokios ne programinės įrangos produktai, taip pat gali būti taikomi prekių, kurias gali įsigyti vienas studentas ar namų ūkis, skaičiaus apribojimai: vienam pasiūlymui arba vienam laikotarpiui, kaip aprašyta konkrečiose pasiūlymo sąlygose.

SIŪLOMA PROGRAMINĖ ĮRANGA

Pagal Programą siūlomos tik elektroninės programinės įrangos produktų atsisiuntimo (ESD) versijos. Iš Pasiūlymo svetainės už papildomą mokestį galima užsisakyti tam tikrų produktų atsarginės kopijos diską.