No Data Available

Legg til rette for personlig tilpasset

La pasienter og familiene deres ta del i helsebeslutninger med sikre og persontilpassede løsninger for pasientengasjement. Analyser og få innsikt fra data som er unike for hvert tilfelle, slik at klinikere og pasienter effektivt kan koordinere behandlingsplaner for høyere pasienttilfredshet.

Skap pasientopplevelser som persontilpasset helseomsorg

Få innsikt for å ta beslutninger om personlig tilpasset behandling

Forbedre behandlingsplanene gjennom en 360-graders oversikt over den enkelte pasienten, inkludert innsikt i pasientopplevelser som genereres ved å analysere tilbakemeldinger, prediktiv behandling og saksinformasjon. Gjør det enklere for pasientene å få tilgang til sikre portaler og mobile verktøy for bedre pasienttilfredshet og større åpenhet om behandlingen. 

Gjør hver behandlingsplan mer personlig

Bidra til at pasientene får best mulig helse ved å bruke innsikt fra svært pasientspesifikke data. Gi pasientene en personlig helseopplevelse for å hjelpe dem med å holde seg engasjert og få fart på behandlingen.

Se hvordan bedrifter bruker løsninger for helsetjenester fra Microsoft

No Data Available

Children’s Mercy Hospital

Leger ved Children's Mercy Hospital bruker skyen for å hjelpe spedbarn til å overleve en farlig medfødt hjertetilstand.

No Data Available

Providence St. Joseph

Providence St. Joseph Health leverer en tilpasset pasientopplevelse med Microsoft Dynamics 365.

No Data Available

NHS Glasgow og Clyde

NHS bruker kunstig intelligens og ekstern pasientovervåkning for å forbedre helseutfall hos pasienter med kroniske lidelser.

No Data Available

Patient.Info

Gi helsepasienter flere muligheter til å ta informerte beslutninger ved hjelp av lett tilgjengelig tilgang til pålitelig helsestoff.

Finn ut mer om tilpassede løsninger for pasientbehandling og -opplevelser

Pasient- og medlemsengasjement Genomikk Klinisk analyse Pleiekoordinering Sikkerhet og samsvar

Begynn den digitale helsetransformasjonen

Skap løsninger som gir bedre opplevelser, innsikt og behandling, ved å plassere folkene i sentrum.