Six separate people smiling and the raised hand emoticon from Teams. Six separate people smiling and the raised hand emoticon from Teams. Six separate people smiling and the raised hand emoticon from Teams.

Videokonferanse

Møt, samarbeide og arbeid sikkert fra hvor som helst, med Microsoft Teams.

Legg til rette for fleksibelt arbeid med hybride møter

Arbeid hvor som helst og hold arbeidsflyten i gang under samarbeid, med videokonferanser i Teams.

Føl deg sikker når du presenterer

Samle alle hvor de enn er – både fysisk og på nettet – for å jobbe og samarbeide med videokonferanser i Teams.

Hold idédugnader og samarbeid visuelt

Hold møter når som helst med videokonferanser – enten du ringer på tomannshånd eller leder rådhusmøter for bedriften.

Administrer og kontroller møter

Hold sikre videokonferanser – demp støy, fjern deltakere uten invitasjoner og utpek presentatører.

Arranger virtuelle arrangementer

Hold sikre, interaktive møter for opptil 1000 deltakere samt nettseminarer og kringkastinger for opptil 10 000.*

Uttrykk deg bedre med videokonferanser

Gjør møtene mer engasjerende og meningsfulle med videokonferanser, og stimuler til teamarbeid og produktivitet i sanntid.

Oversikt
Guided Tour

Startside for veiledet omvisning

Funksjoner i videokonferanser

Ta en rask titt på noen få av alle de nyttige funksjonene du får med Team sine videokonferanser.

Opptak

Ta opp møter med Teams-appen for videokonferanser, for fremtidig referanse og for å dele med deltakerne.

Chat

Chat med deltakere før, under og etter nettkonferanser.

Direkteteksting

Slå på teksting under videokonferanser. Innholdet blir mer tydelig mens du følger med i sanntid.

Tilpassede bakgrunner

Velg bakgrunn, last opp din egen, eller gjør den uskarp. Slik reduserer du forstyrrelser under videokonferanser.

Rekk opp hånda

Bruk rekk opp hånden-knappen for å si noe eller stille spørsmål under videokonferansesamtale, uten å avbryte.

Taleveileder

Taleveileder bidrar til at du blir tryggere når du taler i møter. Du får diskret hjelp til tempo, varsler hvis du avbryter noen og påminnelser om å lytte til publikum.

Deltakerliste

Vis og last ned deltakerlisten. Da kan du henvise til den og følge opp etter møtet.

Fordeler med videokonferanse

Oppdag noen av hovedfordelene med videokonferanse i Teams.

Skap mer engasjement

Videokonferanse lar folk engasjere seg på et dypere og mer personlig plan.

Stimuler til samarbeid

Samarbeid i sanntid hvor som helst med videokonferanse.

Bli mer produktive

Det visuelle med videosamtaler lar folk formidle mer på mindre tid.

Forbedre ansattopplevelsen

Å møtes ansikt til ansikt i videokonferanser gjør at ansatte som jobber ekstern føler mer tilhørighet.

Gi folk frihet og fleksibilitet

La folk få mer kontroll og reduser begrensningene knyttet til plass – koble deg til når og hvor som helst med videokonferanse.

Kommuniser raskere enn med e-post

Hold videokonferanser og del skjermen din, i stedet for å sende e-poster og vente på svar.

Mer om videokonferanse

Finn ut mer om videokonferanse, fra hvordan det fungerer til hva som fungerer sammen med det.

Slik virker videokonferanser

Med kamera, mikrofon og en app til videokonferanse slik som Teams, kan folk se og høre hverandre fra to eller flere steder, samtidig.

Videokonferanse i Teams

Møt hverandre på tomannshånd, eller hold store virtuelle arrangementer i Teams. Kommuniser og samarbeid når og hvor som helst – om prosjekter med grupper av så og si alle størrelser.

Videokonferanser som byr på mer enn bare video

Få gjort mer under møter. Del skjermer og filer, se teksting, chat, ta opptak og endre bakgrunn med Teams-programvare for videokonferanse.

Enheter utviklet for videokonferanse

Møt folk og jobb der du vil, slik du vil, med enheter som er laget spesielt for videokonferanser i Teams – alt fra hodesett til høyttalertelefoner, og fra kameraer til skjermer.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Opptak.","id":"recordings","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH8wp?ver=9cf0","imageAlt":"A Teams video call being recorded.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":2,"name":"Opptak","videoHref":"","content":"<p>Ta opp møter med Teams-appen for videokonferanser, for fremtidig referanse og for å dele med deltakerne.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Opptak"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Chat.","id":"chat","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGSTf?ver=66e4","imageAlt":"A presentation being reviewed over a Teams call while some participants have a conversation in chat.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":3,"name":"Chat","videoHref":"","content":"<p>Chat med deltakere før, under og etter nettkonferanser.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Chat"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Direkteteksting.","id":"live-captions","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWKXp8?ver=aeaf","imageAlt":"Live captions being used during a Teams video call.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":4,"name":"Direkteteksting","videoHref":"","content":"<p>Slå på teksting under videokonferanser. Innholdet blir mer tydelig mens du følger med i sanntid.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Direkteteksting"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Tilpassede bakgrunner.","id":"customized-backgrounds","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGVzS?ver=f0ff","imageAlt":"Participants in a Teams video call using custom backgrounds.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":5,"name":"Tilpassede bakgrunner","videoHref":"","content":"<p>Velg bakgrunn, last opp din egen, eller gjør den uskarp. Slik reduserer du forstyrrelser under videokonferanser.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tilpassede bakgrunner"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Rekk opp hånda.","id":"raise-your-hand","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGSTu?ver=49b4","imageAlt":"A presentation being displayed in Teams and a participant using the raise hand button.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":6,"name":"Rekk opp hånda","videoHref":"","content":"<p>Bruk rekk opp hånden-knappen for å si noe eller stille spørsmål under videokonferansesamtale, uten å avbryte.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rekk opp hånda"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Taleveileder.","id":"speaker-coach","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWWlAm?ver=142d","imageAlt":"A Sales Analysis Review presentation being given over a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Taleveileder","videoHref":"","content":"<p>Taleveileder bidrar til at du blir tryggere når du taler i møter. Du får diskret hjelp til tempo, varsler hvis du avbryter noen og påminnelser om å lytte til publikum.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Finn ut mer om taleveileder i Microsoft Teams.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2189113&clcid=0x414&culture=nb-no&country=NO","openInNewTab":true,"title":"Finn ut mer","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Taleveileder"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Deltakerliste.","id":"participant-list","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGVzV?ver=28fc","imageAlt":"A participant list for a Design Review meeting in Teams that is displaying name, duration, join time, leave time and role for each participant.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":8,"name":"Deltakerliste","videoHref":"","content":"<p>Vis og last ned deltakerlisten. Da kan du henvise til den og følge opp etter møtet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Deltakerliste"}],"arialabel":"Funksjoner i videokonferanser.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH0EH?ver=3f8e","imageAlt":"A Teams video call where the participants are collaborating and working on a presentation together in real time.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":1,"name":"Funksjoner i videokonferanser","videoHref":"","content":"<p>Ta en rask titt på noen få av alle de nyttige funksjonene du får med Team sine videokonferanser.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Funksjoner i videokonferanser"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Skap mer engasjement.","id":"empower-engagement","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGY9F?ver=282d","imageAlt":"A Teams video conference where the speaker is being highlighted while they are giving a presentation.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":10,"name":"Skap mer engasjement","videoHref":"","content":"<p>Videokonferanse lar folk engasjere seg på et dypere og mer personlig plan.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skap mer engasjement"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Stimuler til samarbeid.","id":"foster-collaboration","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWHb7a?ver=d65c","imageAlt":"A Teams call where participants are collaborating on a presentation, conversing in the chat and using the raise hand function.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":11,"name":"Stimuler til samarbeid","videoHref":"","content":"<p>Samarbeid i sanntid hvor som helst med videokonferanse.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Stimuler til samarbeid"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Øk produktiviteten.","id":"increase-productivity","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWI9xk?ver=a056","imageAlt":"A Teams video call and a live Transcript from the call being displayed.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":12,"name":"Øk produktiviteten","videoHref":"","content":"<p>Det visuelle med videosamtaler lar folk formidle mer på mindre tid.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Bli mer produktive"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Forbedre ansattopplevelsen.","id":"improve-the-employee-experience","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGSUK?ver=7d37","imageAlt":"A Teams video call with many participants in Together mode.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":13,"name":"Forbedre ansattopplevelsen","videoHref":"","content":"<p>Å møtes ansikt til ansikt i videokonferanser gjør at ansatte som jobber ekstern føler mer tilhørighet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Forbedre ansattopplevelsen"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Gi folk frihet og fleksibilitet.","id":"provide-freedom-and-flexibility","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH5Xo?ver=4b13","imageAlt":"A mobile view of a Teams video call.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":14,"name":"Gi folk frihet og fleksibilitet","videoHref":"","content":"<p>La folk få mer kontroll og reduser begrensningene knyttet til plass – koble deg til når og hvor som helst med videokonferanse.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gi folk frihet og fleksibilitet"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kommuniser raskere enn med e-post.","id":"communicate-faster-than-email","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH5Xs?ver=9893","imageAlt":"A mobile view of a meeting chat in Teams.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":15,"name":"Kommuniser raskere enn med e-post","videoHref":"","content":"<p>Hold videokonferanser og del skjermen din, i stedet for å sende e-poster og vente på svar.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kommuniser raskere enn med e-post"}],"arialabel":"Fordeler med videokonferanse.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWI4pd?ver=794a","imageAlt":"A Teams video call in Together mode.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":9,"name":"Fordeler med videokonferanse","videoHref":"","content":"<p>Oppdag noen av hovedfordelene med videokonferanse i Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Fordeler med videokonferanse"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Slik virker videokonferanser.","id":"how-video-conferencing-works","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGYau?ver=65e1","imageAlt":"A Teams video call with 6 participants that is being recorded.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":17,"name":"Slik virker videokonferanser","videoHref":"","content":"<p>Med kamera, mikrofon og en app til videokonferanse slik som Teams, kan folk se og høre hverandre fra to eller flere steder, samtidig.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Slik virker videokonferanser"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Videokonferanse i Teams.","id":"video-conferencing-in-teams","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGVBP?ver=5177","imageAlt":"A Teams video call with many participants.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":18,"name":"Videokonferanse i Teams","videoHref":"","content":"<p>Møt hverandre på tomannshånd, eller hold store virtuelle arrangementer i Teams. Kommuniser og samarbeid når og hvor som helst – om prosjekter med grupper av så og si alle størrelser.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Videokonferanse i Teams"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Videokonferanser som byr på mer enn bare video.","id":"video-conferencing-more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGVBR?ver=8c3b","imageAlt":"A Teams video call where a presentation is being given and participants are using reactions.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":19,"name":"Videokonferanser som byr på mer enn bare video","videoHref":"","content":"<p>Få gjort mer under møter. Del skjermer og filer, se teksting, chat, ta opptak og endre bakgrunn med Teams-programvare for videokonferanse.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Videokonferanser som byr på mer enn bare video"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Enheter utviklet for videokonferanse.","id":"devices-designed-for-video-conferencing","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH8y9?ver=4b33","imageAlt":"A Teams video call between people in a conference room and people joining from home.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":20,"name":"Enheter utviklet for videokonferanse","videoHref":"","content":"<p>Møt folk og jobb der du vil, slik du vil, med enheter som er laget spesielt for videokonferanser i Teams – alt fra hodesett til høyttalertelefoner, og fra kameraer til skjermer.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Enheter utviklet for videokonferanse"}],"arialabel":"Mer om videokonferanse.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH8wh?ver=420d","imageAlt":"A Teams video call.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":16,"name":"Mer om videokonferanse","videoHref":"","content":"<p>Finn ut mer om videokonferanse, fra hvordan det fungerer til hva som fungerer sammen med det.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Mer om videokonferanse"}],"itemsCount":20}

Les mer om videokonferanser i Teams

6 måter å få nettbaserte møteagendaer til å skille seg ut på

3 måter videokonferanser kan gjøre forretningene deres bedre på

Slik kan skjermdeling forbedre nettmøter

Samle venner og familie med videokonferanser i Teams

Hold kontakten med folk, selv når dere er fra hverandre. Kom sammen virtuelt – når og hvor som helst – med videokonferanser.

Ha det gøy med Sammen-modus

 

Vær vert for videokonferanser i et delt virtuelt område. Velg mellom omgivelser som kaféer, feriesteder eller lounger, og treff alle på samme sted med sammen-modus.1

A Teams call in Together mode.

Inviter hvem du ønsker, når og hvor som helst

 

Start videosamtaler, og inviter med hvem som helst, selv folk som ikke bruker Microsoft Teams. Videokonferanser gjør virtuell kontakt nesten like morsomt som å treffes personlig.

A Teams video call with seven participants.
|

Videosamtaler er nettmøter med to eller flere deltakere. De har inn- og utdata for både lyd og video. Fordelen er at du kan se de andres uttrykk og reaksjoner, i tillegg til å høre hva de sier.

Videokonferanser lar dere samarbeide i sanntid. Dere blir mer produktive og sparer tid. Dessuten kan det motivere folk som jobber eksternt og bidra til at de føler seg mindre isolert. Hvis deltakere i gruppe videokonferanser ikke ønsker å ha på kameraet, kan de velge å slå det av og bare ha på mikrofonen. Der finnes til og med programvare for videokonferanse som kan gjøre bakgrunnen uskarp eller endre den. Slik ivaretar du privatlivet ditt, men beholder muligheten for blikkontakt.

Fjernarbeid og jobbing hjemmefra har blitt mer og mer vanlig. Kommunikasjon og samarbeid i sanntid via videokonferanser kan derfor øke produktivitet, deltakelse og arbeidsmoral.

Der er mange fordeler med å bruke programvareapplikasjoner (apper) som er utviklet for samarbeid i sanntid på nettet. De inneholder blant annet videosamtaler og videokonferanser, i tillegg til andre egenskaper som fildeling og kalender. Programvaren er nemlig spesifikt utformet for å gi en bedre helhetlig opplevelse til dem som ønsker å chatte, ringe og samarbeide på nettet – hvor og når som helst. Dessuten, programvare for videokonferanse som er sømløst integrert i en hel serie med produktivitetsapper – i motsetning til frittstående apper – gir ekstra tidsbesparelse, arbeidsflyt og brukervennlighet.

Å bli med i videokonferanser er enkelt. Du trenger bare en enhet med kamera, mikrofon og en app til videokonferanser slik som Microsoft Teams. Når du så blir invitert til en videokonferanse, er det bare å bli med på konferansen med enheten din, på det forhåndsbestemte tidspunkt. Finn ut mer fra Veiledning for hybride og eksterne møter.

Finn ut mer om Microsoft Teams

Kom i gang med Microsoft Teams i dag

* I denne perioden med økt fjernarbeid får dere kringkastinger med visningstilgang for opptil 20 000 deltakere. Gjelder ut året.
1. Tilgjengelig bare for stasjonære datamaskiner.