Personvern, sikkerhet og samsvar i Microsoft Teams

Tryggere og mer pålitelig nettbasert samarbeid og kommunikasjon.

Samarbeid med selvtillit

Vi går omfattende til verks for å levere funksjonaliteter på foretaksnivå, uten å gå på kompromiss med personvern og sikkerhet.

Frem trygge og mer inkluderende møter med solide kontroller og policyer for administratorer for å gjøre det enkelt å hindre forstyrrelser, angi deltakerprivilegier, fjerne forstyrrende deltakere og blokkere anonyme gjester.

A screen in Teams showing meeting options that include choosing who can bypass the lobby and who is able to present during the meeting.

Frem trygge og mer inkluderende møter med solide kontroller og policyer for administratorer for å gjøre det enkelt å hindre forstyrrelser, angi deltakerprivilegier, fjerne forstyrrende deltakere og blokkere anonyme gjester.

Flere ressurser

Opplæringsvideoer for brukere

Samarbeid på en sikrere måte både i og utenfor organisasjonen med Microsoft Teams.

Ressurser for lærere

Dra nytte av brukervennlige funksjoner som bidrar til tryggere og mer sikre nettbaserte undervisninger.

Microsoft Klareringssenter

Sikkert og samsvar i Microsoft Teams underbygges av Microsoft Sikkerhet for å hjelpe til med å beskytte dataene og personvernet samt sikre samsvar.

Skaff deg Microsoft Teams til organisasjonen i dag

Skaff deg Teams og oppnå mer sammen.