Støtte for ansvarlighet i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR)

Microsoft-tjenester som støtter ansvarlighet i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR), for forespørsler fra de registrerte, varsel om datainnbrudd og konsekvensanalyser for databeskyttelse.

Få tilgang til dokumentasjon om ansvarlighet i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR)

Finn informasjon om funksjonene i Microsoft-tjenester som kan brukes til å oppfylle kravene i EUs personvernforordning (GDPR). Få tilgang til dokumentasjon som er nyttig for ansvarlighet i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR), og forståelsen av de tekniske og organisasjonsmessige målingene Microsoft har gjort for å støtte EUs personvernforordning (GDPR). Dokumentasjon for konsekvensanalyser for databeskyttelse (DPIA), forespørsler om den registrerte (DSR) og varsel om datainnbrudd leveres, slik at det kan inkluderes i ditt eget ansvarlighetssprogram, for å oppfylle kravene i EUs personvernforordning (GDPR).


Dokumentasjon om ansvarlighet i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR)

Sjekkliste for klargjøring til ansvarlighet

En praktisk metode for å få tilgang til informasjon du kan komme til å trenge for å støtte EUs personvernforordning (GDPR) når du bruker Microsoft-tjenester.

Varsel om datainnbrudd

Microsoft oppdager og reagerer på datainnbrudd i personlige data og informerer kontrollere i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR).

Konsekvensanalyser for databeskyttelse (DPIA)

Slik hjelper Microsoft organisasjoner med å oppfylle forpliktelser overfor konsekvensanalyser for databeskyttelse (DPIA).

Forespørsler om den registrerte

Slik hjelper Microsoft kontrollere med å behandle forespørsler om den registrerte i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR).


Kundeavtaler

Vilkår for nettbaserte tjenester

Du finner Microsofts kontraktfestede forpliktelser med hensyn til EUs personvernforordning (GDPR) i vilkårene for nettbaserte tjenester.

Produktvilkår i Microsoft

Microsoft utvider forpliktelsene overfor EUs personvernforordning (GDPR) til alle volumlisensieringskunder.

Tillegg for databeskyttelse

Microsoft-tjenester utvider forpliktelsene til Microsofts konsulenttjenestekunder og andre.


Microsofts kontroller for overholdelse av EUs personvernforordning (GDPR)

Gå til Samsvarsbehandling

Se gjennom og inkluder kontroller Microsoft bruker til å støtte forpliktelser i EUs personvernforordning (GDPR).

Kartlegging av kontroller for EUs personvernforordning (GDPR)

Få tilgang til en omfattende kartlegging av Microsofts forpliktelser angående kontroller for EUs personvernforordning (GDPR).

Vanlige spørsmål om samsvar med EUs personvernforordning (GDPR)

Les om vår kontraktfestede forpliktelse overfor deg, og din egen forpliktelse overfor samsvar med EUs personvernforordning (GDPR).