No Data Available

Dowiedz się, jak promować dobro obywateli i usprawnić świadczenie usług w publicznej służbie zdrowia i pomocy społecznej

Dowiedz się, jak organizacje publicznej służby zdrowia stosują nowe i innowacyjne rozwiązania, aby lepiej realizować swoje zadania i służyć obywatelom

  

No Data Available

Departament Pomocy Społecznej stanu Kalifornia

Przejdź z rozwiązań papierowych na usługi cyfrowe, aby zapewnić pracownikom mobilnym natychmiastowy dostęp do akt spraw i skrócić czas odpowiedzi na wnioski.

No Data Available

Koalicja stanu Connecticut na rzecz wyeliminowania bezdomności

Zapewnij możliwości nowoczesnego zbierania danych, aby ułatwić eliminację bezdomności w społeczności.

No Data Available

Administracja ośrodków pomocy społecznej dla dzieci

Skróć czas raportowania o połowę, zwiększ morale i usprawnij rozpatrywanie niemal 50 000 zgłaszanych co roku spraw pomocy społecznej.

No Data Available

Departament Zdrowia Australii

Scal podzielone źródła danych, aby poprawić stan zdrowia pacjentów i jakość świadczonych usług.

Skontaktuj się z nami