Placówki opieki zdrowotnej

Dowiedz się, jak organizacje świadczące opiekę zdrowotną przekształcają technologie służby zdrowia i zmieniają się, aby spersonalizować obsługę pacjentów, zwiększyć interoperacyjność danych, możliwości zespołów opieki zdrowotnej i poprawić wyniki leczenia.

Zmiana sposobu rozwiązywania problemów dotyczących opieki zdrowotnej

Zapewnij lepszą opiekę zdrowotną, zwiększając możliwości organizacji dowolnej wielkości z sektora opieki zdrowotnej w zakresie zmiany sposobu integracji ludzi, procesów i analiz danych o stanie zdrowia. Odkryj rozwiązania dla placówek opieki zdrowotnej umożliwiające dalsze jej personalizowanie, zwiększające możliwości zespołów opieki i podnoszące wyniki operacyjne w bezpiecznym i zgodnym z przepisami środowisku.


Dowiedz się, jak Microsoft może pomóc placówkom opieki zdrowotnej

Zobacz, jak placówki wykorzystują rozwiązania Microsoft dla służby zdrowia.

No Data Available

Ograniczenie liczby zdarzeń niepożądanych dzięki analizie danych

Zastosowanie uczenia maszynowego i analizy klinicznej ograniczyło liczbę zdarzeń niepożądanych na OIOM-ie o 44%.

No Data Available

Analiza danych pacjentów w celu poprawy jakości opieki

Indywidualne usługi dla klientów zapewniają spersonalizowaną opiekę i zwiększają liczbę wizyt po odbyciu rozmowy o 42%.

No Data Available

Zapewnianie pełnego wglądu w informacje w odpowiedzi na potrzeby pacjentów

Aplikacje biznesowe zapewniają pracownikom narzędzia do optymalnej opieki nad pacjentami i obniżenia kosztów.

No Data Available

Pomagamy Australijczykom żyć dłużej i zdrowiej

Dostępność kompletnych informacji o pacjencie ułatwia personelowi Bupa świadczenie spersonalizowanej opieki i uzyskiwanie lepszych wyników.

Właściwa opieka, właściwe miejsce, właściwy czas

CHFT rozszerza gamę rozwiązań opieki dostępnych dla pacjentów o wizyty wirtualne.

Ratowanie życia

Lekarze specjalizujący się w intensywnej terapii w placówce medycznej St. Luke ratują życie pacjentom z COVID-19, używając Microsoft Teams. Skróceniu również ulega czas powrotu do zdrowia.