Cyfrowa transformacja

IMAGINE

Wyobraź sobie skuteczną realizację swojej wizji.
Dzięki cyfrowej transformacji to możliwe.

Co to jest cyfrowa transformacja?

Cyfrowa transformacja opiera się na szerokim wykorzystaniu technologii informacyjnych w obsłudze wszystkich procesów przedsiębiorstwa - sprzedaży, obsługi klientów,
produkcji, finansów, dystrybucji i wielu innych.
Ta fundamentalna zmiana jest możliwa przede wszystkim dzięki dynamicznemu rozwojowi chmury obliczeniowej i jej zdolności do przetwarzania gigantycznych zasobów informacji.
Opiera się ona na czterech kluczowych filarach: zaangażowaniu klientów w różnych kanałach komunikacji, wsparciu pracowników w cyfrowym środowisku pracy, optymalizacji procesów biznesowych oraz transformacji produktów i modeli działania.

Doświadczenie zbierane na całym świecie

Dzięki doświadczeniom ze współpracy z klientami z różnych branż, Microsoft
pomaga zmienić sposób prowadzenia działalności organizacjom na całym świecie.

Usługi finansowe
Sprzedaż detaliczna i produkty konsumenckie
Produkcja
Administracja publiczna

Cyfrowa Tranformacja w biznesie

Obejrzyj cykl wideo-wywiadów z Partnerami Microsoft, którzy oferują rozwiązania dedykowane poszczególnym branżom takim jak: produkcja, handel, finanse, energetyka i sektor publiczny.

Obejrzyj cykl wideo

Digital Business Tranformation Program

Inicjatywa Digital Business Transformation ma na celu aktywną wymianę doświadczeń, dzielenie się inspiracjami technologicznymi oraz wspólne tworzenie dobrych praktyk i gotowości cyfrowej na transformujących się rynkach.

Zapraszamy na stronę transformationlab.pl
Augemented Intelligence in banking

Microsoft Services

Konsultanci, inżynierowie i eksperci specjalizujący się w transformacji cyfrowej pomagają Klientom wdrażać produkty, oprogramowanie i usługi Microsoft, które otwierają przed nimi nowe możliwości rozwoju biznesu.

Dowiedz się więcej