Aktualności na temat nośników Usługi instalacji uaktualnień

Aktualności na temat nośników

Dostęp do wcześniejszych wersji produktów — aktualizacja z sierpnia 2017 r.

  • Klienci, którzy licencjonowali oprogramowanie za pośrednictwem programu licencjonowania grupowego firmy Microsoft, są uprawnieni do korzystania z wcześniejszych wersji oprogramowania, na które posiadają licencję. Uprawnienie to jest nazywane prawem do korzystania ze starszej wersji produktów (downgrade right). Więcej informacji zawierają Kompendium informacji na temat prawa do korzystania ze starszej wersji produktów w ramach programów licencjonowania grupowego, a także Postanowienia dotyczące produktów (Product Terms).
  • Jeśli posiadasz, nabyty zgodnie z prawem nośnik fizyczny (CD/DVD) starszego licencjonowanego produktu firmy Microsoft, na który Twoja organizacja obecnie ma licencję z prawem do korzystania ze starszej wersji produktów, wówczas możesz — według uznania — korzystać z tej wcześniejszej wersji oprogramowania.
  • Na ogół witryna Volume Licensing Service Center (VLSC) zapewnia dostęp do pobierania tylko aktualnej (N) oraz ostatniej (N-1) wersji produktów.
  • Wraz z wydaniem nowych wersji produktów poprzednio dostępne produkty są usuwane z witryny VLSC, ponieważ stają się wersjami N-2.
  • Począwszy od grudnia 2012 r., ograniczony zestaw wcześniejszych wersji produktów (N-2 i N-3) pozostaje dostępny do pobrania z witryny VLSC:
Aktualna wersja (N) Poprzednia wersja (N-1) Dodana poprzednia wersja (N-2 i N-3)
Microsoft Exchange Server 2016
Exchange Server 2013
Exchange Server 2010
Exchange Server 2007
Office 2016
Office 2013
Office 2010
Office 2007
SQL Server 2017
SQL Server 2016
SQL Server 2014
SQL Server 2012
Windows 10
Windows 8.1
Windows 8
Windows 7
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012

Uwaga: Jeśli klucze produktów dla wersji N-2 wymienionej powyżej są niedostępne na witrynie VLSC, skontaktuj się z centrum aktywacji produktów firmy Microsoft.

Jeśli Twoja organizacja nadal potrzebuje dostępu do konkretnych wcześniejszych wersji produktów, zalecamy najpierw skontaktowanie się z odsprzedawcą produktów firmy Microsoft w celu ustalenia, czy posiada on jeszcze nośniki z tym produktem. Jeśli posiadasz fizyczne nośniki licencjonowania grupowego (kompletne albo zestawy subskrypcji) lub zakupione nośniki CD/DVD, możesz nadal korzystać z tych dysków w celu instalowania wcześniejszych wersji produktów, które nie są już dostępne na witrynie VLSC.

Informacje na temat dostępności produktów


Firma Microsoft co miesiąc wydaje nowe produkty i aktualizacje produktów dla klientów korzystających z umów licencjonowania grupowego. Aby dowiedzieć się, jakie nowe produkty są dostępne, sprawdź następujący dokument:

Dla klientów korzystających z umów licencjonowania grupowego witryna Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) stanowi kluczowy zasób, który umożliwia zarządzanie licencjami na oprogramowanie i uzyskiwanie dostępu do licencjonowanego oprogramowania firmy Microsoft.
  • Aktualizacje produktów są dostępne do pobrania: aby pobrać produkty z witryny Volume Licensing Service Center (VLSC), zaloguj się w witrynie VLSC, a następnie wybierz pozycję Pliki do pobrania.

Uwaga: Aby uzyskać dostęp do witryny VLSC, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem tej witryny i mieć dostęp do danych umowy. Jeśli potrzebujesz pomocy w celu uzyskania dostępu do tej witryny, odwiedź sekcję Pomoc, aby skontaktować się z centrum pomocy technicznej firmy Microsoft.

Pokrewne witryny


Wyszukiwanie zasad licencjonowania produktów
Wyszukaj prawa używania produktów w ramach umów licencjonowania grupowego, punkty w różnych programach, uwagi specjalne i dokumenty pomocnicze.

Omówienie dokumentu „Postanowienia dotyczące Produktów” (Product Terms)
Zapoznaj się z przewodnikiem opartym na scenariuszach, który ułatwi zrozumienie zasad stosowania modeli licencjonowania firmy Microsoft do typowych rozwiązań informatycznych.

Klucze i aktywacja produktów
Uzyskaj instrukcje aktywacji z wyszczególnieniem produktów, które wymagają kluczy.