Microsoft Products and Services Agreement

Umowa Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) to transakcyjna umowa licencyjna dla organizacji komercyjnych, administracji publicznej oraz edukacyjnych posiadających co najmniej 250 użytkowników/urządzeń. Umowa MPSA sprawdza się najlepiej w przypadku organizacji, które chcą w ramach pojedynczej, niewygasającej umowy uzyskać licencje na oprogramowanie instalowane lokalnie (on-premises) bądź na usługi chmurowe firmy Microsoft albo licencje z obu tych obszarów, bez podejmowania zobowiązania na całą organizację. Pakiet Software Assurance jest opcjonalny.

Często zadawane pytania

Omówienie


Umowa Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) konsoliduje zakupy oprogramowania i usług firmy Microsoft w chmurze oraz pakietów Software Assurance. Umowa MPSA jest przeznaczona dla organizacji posiadających co najmniej 250 użytkowników. Umowa udostępnia strukturę Kont Zakupów.

Umowa MPSA jest dostępna w następujących krajach: Afganistan, Albania, Algieria, Angola, Arabia Saudyjska, Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Autonomia Palestyńska, Azerbejdżan, Bahamy, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Belgia, Belize, Bermudy, Białoruś, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Brazylia, Brunei, Bułgaria, Cabo Verde, Chile, Chorwacja, Côte d'Ivoire, Curaçao, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Egipt, Ekwador, Estonia, Etiopia, Fidżi, Filipiny, Finlandia, Francja, Ghana, Grecja, Gruzja, Gwatemala, Hiszpania, Holandia, Honduras, Specjalny Region Administracyjny Hongkong, Indonezja, Irak, Irlandia, Islandia, Izrael, Jamajka, Japonia, Jemen, Jordania, Kajmany, Kamerun, Kanada, Katar, Kazachstan, Kenia, Kirgistan, Kolumbia, Korea, Kostaryka, Kuwejt, Liban, Libia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia (Była Jugosłowiańska Republika), Specjalny Region Administracyjny Makau, Malezja, Malta, Maroko, Mauritius, Meksyk, Mołdawia, Monako, Mongolia, Namibia, Nepal, Niemcy, Nigeria, Nikaragua, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Pakistan, Panama, Paragwaj, Peru, Polska, Portugalia, Republika Dominikańska, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Rwanda, Salwador, Senegal, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, St. Kitts i Nevis, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan, Tanzania, Tajlandia, Tajwan, Trynidad i Tobago, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Uganda, Ukraina, Urugwaj, Uzbekistan, Wenezuela, Węgry, Wietnam, Włochy, Wyspy Owcze, Zambia, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Zjednoczone Królestwo.

Konto Zakupów (Purchasing Account) to obiekt utworzony dla jednostki dokonującej zakupów w organizacji w celu zamawiania produktów i usług oraz zarządzania nimi przez rejestrowanie ich w ramach umowy MPSA. Może to być dział, podmiot stowarzyszony, podgrupa pracowników lub cała organizacja. Aby zarejestrować Konto Zakupów, należy wypełnić formularz rejestracji Konta Zakupów i podać w nim nazwę rejestrującego konto podmiotu prawnego. W ten sposób podmiot prawny wraz z Kontem Zakupów zostaje objęty warunkami umowy MPSA. Każde Konto Zakupów jest rejestrowane tylko raz. Do każdego konta jest przypisywany typ sektora: komercyjny, edukacyjny lub administracji publicznej. W ramach jednej umowy MPSA można posiadać Konta Zakupów o różnych typach sektorów. Jedno Konto Zakupów jest wyznaczane na Administratora Umowy. Administrator Umowy zarządza umową MPSA, nadzoruje udział innych Kont Zakupów w umowie MPSA i ma pełny wgląd we wszystkie zasoby wszystkich kont.

Zakupy za pośrednictwem umowy MPSA

Tak. W ramach jednego Konta Zakupów można w celu dokonywania zakupów transakcyjnych korzystać z usług wielu partnerów bez konieczności rejestrowania nowego Konta Zakupów dla jednostki dokonującej zakupów.

Tak. Organizacja może podpisać umowę MPSA lub dodać Konto Zakupów do istniejącej umowy MPSA. Konta Zakupów są niezależne od siebie, więc klient może dysponować kontami komercyjnymi, administracji publicznej i edukacyjnymi, jeśli każde z nich spełnia definicję podmiotu stowarzyszonego z podmiotem prawnym, który podpisał umowę MPSA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z partnerem LSP (Licensing Solution Provider).

Tak. Organizacja może podpisać umowę MPSA lub dodać Konto Zakupów do istniejącej umowy MPSA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z partnerem LSP (Licensing Solution Provider). Instytucje administracji publicznej korzystają z jednego poziomu cenowego; także dla organizacji edukacyjnych istnieje jeden poziom cenowy. Zobacz więcej informacji na temat uprawnień do programów licencjonowania zbiorowego dla administracji publicznej.

Tak. Nowością w umowie MPSA jest możliwość posiadania w ramach jednej umowy wielu typów organizacji — komercyjnej, edukacyjnej lub rządowej — dzięki korzystaniu z Kont Zakupów.

Tak. Można kupić pakiety Software Assurance i zarządzać korzyściami SA. Aktywne pakiety Software Assurance i korzyści uzyskane w ramach innego programu licencjonowania zbiorowego (na przykład Microsoft Select Plus, Microsoft Enterprise Agreement lub Microsoft Open License) nie zostaną powiązane z nową umową MPSA ani ta umowa nie wpływa na nie. Więcej informacji podano w omówieniu pakietu Software Assurance dostępnego w ramach umowy MPSA.

Poziomy cenowe i punkty

Nie ma minimum wejściowego wymaganego do rozpoczęcia zakupów za pośrednictwem umowy MPSA. Jednak w celu zachowania uprawnień do kontynuacji zakupów na poziomie A, należy przed terminem rocznego przeglądu zgromadzić w ramach każdej aktywnej puli produktów co najmniej 500 punktów lub kupić usługi chmurowe dla co najmniej 250 użytkowników. Termin rocznego przeglądu jest wyznaczany w rocznicę miesiąca, w którym po raz pierwszy podpisano umowę MPSA.
 
Wymagania minimalne umowy MPSA mogą podlegać regułom specyficznym dla danego kraju.
 
Podczas rejestracji Konta Zakupów określany jest typ konta (komercyjne, edukacyjne lub rządowe). W miarę dokonywania zakupów, punkty przypisane do poszczególnych produktów są sumowane w ramach każdej puli produktów dla każdego typu konta z osobna, czyli uzyskane w ramach kont edukacyjnych są sumowane w pulach edukacyjnych, a uzyskane w ramach kont komercyjnych – w pulach komercyjnych. W przypadku kont komercyjnych łączna liczba punktów określa poziom cenowy dla każdej puli produktów.
 
Na przykład: Konto 1 i Konto 2 są typu komercyjnego. Konto 1 kupuje 500 licencji Microsoft Office, a Konto 2 kupuje 200 licencji Office. Łączny zakup to 700 licencji, a odpowiadające im punkty określają poziom cenowy.

Zakupy dokonywane w ramach Kont Zakupów danej umowy MPSA są agregowane i na bieżąco uwzględniane przy weryfikacji wymaganej liczby punktów dla każdej puli, co zapewnia organizacjom komercyjnym najkorzystniejsze poziomy cenowe (organizacje rządowe i edukacyjne mają swoje odrębne, stałe poziomy cenowe). Organizacja uzyska następny poziom cenowy dla danej puli, gdy tylko spełni odpowiednie wymaganie dotyczące zgromadzenia minimalnej rocznej liczby punktów. Rabat jest naliczany dla zamówienia, które uprawnia do kolejnego progu rabatowego (na przykład do przejścia z poziomu A na poziom B). Wszystkie kolejne zamówienia związane z tym samym typem konta składane w ramach całej organizacji automatycznie otrzymują nowy poziom cenowy dla przyszłych zakupów.

Zakup krótkoterminowych subskrypcji wybranych usług w chmurze pozwala zaspokoić krótkoterminowe potrzeby, takie jak obsługa pracowników sezonowych w okresach świątecznych lub zwiększone potrzeby w trakcie realizacji projektów specjalnych. Ta elastyczna opcja zakupów umożliwia klientowi płacenie tylko za to, czego potrzebuje, i wtedy, gdy tego potrzebuje, zapewniając korzystne ceny i wygodę rozwiązania krótkoterminowego.

Licencje na oprogramowanie i usługi w chmurze zakupione w ramach umowy MPSA można przeglądać w witrynie Microsoft Business Center. Aby wyświetlić licencje na oprogramowanie zakupione w ramach innej umowy licencjonowania zbiorowego Microsoft, należy skorzystać z witryny Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC). Gdy wszystkie licencje i usługi w chmurze będą w pełni objęte umową MPSA, wszystkie zakupy w ramach tej umowy będzie można przeglądać za pomocą jednego narzędzia. W przypadku pytań dotyczących ogólnej sytuacji licencyjnej organizacji należy skontaktować się z partnerem.

Instrukcje dotyczące rejestracji w witrynie Business Center i konfigurowania konta są dostępne na stronie szkoleń i zasobów dotyczących witryny Business Center.

Zarządzanie zakupami

Usługi w chmurze można administracyjnie uruchomić bezpośrednio w witrynie Microsoft Business Center, która wysyła zamówienie do przetworzenia do wybranego partnera. Następnie partner wystawia fakturę za zakup usług chmurowych. Korzystając z kafelka „Usługi online” w ramach witryny Business Center można zarządzać licencjami na usługi chmurowe i przypisywać je. Po przeprocesowaniu zakupu usług chmurowych, w podsumowaniu na witrynie Business Center będą one widoczne jako dostępne. Należy pamiętać, że usług Microsoft Azure nie można kupić w ramach umowy MPSA.

Klucze licencji zbiorczych (VLK, Volume Licensing Key) są wyświetlane na stronie „Pliki do pobrania i klucze” w witrynie Business Center.

W przypadku umowy MPSA można pobrać zamówione produkty z witryny Business Center. Jeśli potrzebne są nośniki fizyczne, należy skontaktować się z partnerem firmy Microsoft.

Tak, można użyć istniejącego konta, skonfigurować nowe konto lub użyć konta już skojarzonego z umową MPSA.

Instrukcje dotyczące rejestracji w witrynie Business Center i konfigurowania konta organizacji są dostępne w skrócona instrukcji: Rejestrowanie się w celu korzystania z witryny Business Center.