Enterprise Mobility + Security

Co to jest Enterprise Mobility + Security?


Pakiet Microsoft Enterprise Mobility + Security zapewnia rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa, oparte na tożsamości, z kompleksowym podejściem do wyzwań związanych z bezpieczeństwem w dzisiejszych czasach rozpowszechnienia rozwiązań mobilnych i chmurowych. Nasze technologie pomagają nie tylko chronić organizację, ale również identyfikować naruszenia bezpieczeństwa, zanim spowodują istotne szkody.

Szczegółowe informacje na temat produktów i usług, w tym przykłady wykorzystania przez klientów, można znaleźć na witrynie pakietu Enterprise Mobility + Security.

Co zawiera pakiet Enterprise Mobility + Security?

No Data Available

Enterprise Mobility + Security — często zadawane pytania


Tak. Pakiet Enterprise Mobility Suite nazywa się obecnie Enterprise Mobility + Security E3 — bez zmian dla dotychczasowych klientów, którzy nabyli pakiet Enterprise Mobility Suite.

Dostępne są dwa produkty:
  • Pakiet Enterprise Mobility + Security E3 obejmuje licencje Azure Active Directory Premium P1, Microsoft Intune, Azure Information Protection P1 i Microsoft Advanced Threat Analytics oraz prawo do licencji dostępowych Windows Server CAL — tak jak pakiet Enterprise Mobility Suite w przeszłości.
  • Pakiet Enterprise Mobility + Security E5 to najnowszy produkt, który obejmuje wszystkie funkcje pakietu Enterprise Mobility + Security E3 oraz nowe funkcje dostępne wcześniej w wersji autonomicznej, jak Microsoft Cloud App Security, lub w wersjach zapoznawczych, jak Azure Active Directory (AD) Identity Protection, Azure AD Privileged Identity Management i Azure Information Protection.

Plan Azure Active Directory (AD) Premium nazywa się obecnie Azure AD Premium P1 — bez zmian dla dotychczasowych klientów. Plan Azure AD Premium P2 obejmuje wszystkie funkcje planu Azure AD Premium P1, a także nowe funkcje Identity Protection i Privileged Identity Management.

Plan Azure Rights Management (RMS) Premium nazywa się obecnie Azure Information Protection Premium P1 — bez zmian dla dotychczasowych klientów Azure RMS. Plan P2 obejmuje klasyfikację automatyczną (dodatkowo do klasyfikacji ręcznej), funkcję nadawania etykiet oraz wszystkie składniki dostępne w planie P1.

Tak. Usługę Microsoft Intune, która stanowi część obu pakietów Enterprise Mobility + Security E3 i E5, można obecnie zainstalować na 15 urządzeniach dla każdej licencji na użytkownika-subskrybenta.