Windows Server 2012 R2


W systemie Windows Server 2012 R2 uwzględnione zostały doświadczenia, jakie Microsoft zebrał w trakcie procesów tworzenia i eksploatacji publicznych chmur obliczeniowych, aby zbudować dynamiczną, zapewniającą wysoki poziom dostępności i ekonomiczną platformę serwerową dla centrum przetwarzania danych i prywatnej chmury obliczeniowej. Rozwiązanie zapewnia klientom skalowalną, obsługującą wielu użytkowników (multitenant-aware) infrastrukturę chmury obliczeniowej, która pomaga rozproszonym i mobilnym pracownikom poszczególnych organizacji w sposób bardziej bezpieczny zestawiać połączenia pomiędzy różnym lokalizacjami oraz pozwala działom informatyki szybciej i sprawniej reagować na potrzeby firmy.
Edycje Często zadawane pytania

Datacenter


Edycja Datacenter stanowi idealne rozwiązanie dla klientów, którzy pragną zbudować wysoce zwirtualizowane środowisko prywatnej i hybrydowej chmury obliczeniowej. Jak zawsze, w ramach każdej licencji edycja zapewnia dostęp do wszystkich funkcji produktu i umożliwia korzystanie z nieograniczonej liczby instancji systemu Windows Server. Edycja Datacenter będzie w dalszym ciągu wymagała posiadania licencji na procesor i licencji dostępowej CAL. Jednakże, wraz z wprowadzeniem na rynek systemu Windows Server 2012 R2, jedna licencja będzie obejmowała maksymalnie dwa procesory fizyczne na jednym serwerze.

Standard


Edycja Standard stanowi idealne rozwiązanie dla tych klientów, którzy pragną zbudować środowisko fizyczne lub lekko zwirtualizowane. Teraz edycja ta umożliwi klientowi uruchomienie, na podstawie każdej licencji, maksymalnie dwóch instancji wirtualnych systemu Windows Server oraz zapewni wszystkie funkcje dostępne w edycji Datacenter. Licencje na edycję Standard ulegną zmianie wraz z wprowadzeniem na rynek systemu Windows Server 2012 R2 i teraz będą takie same jak w przypadku edycji Datacenter. Edycja Standard będzie w dalszym ciągu wymagała posiadania licencji na procesor i licencji dostępowej CAL, a każda licencja obejmie maksymalnie dwa procesory fizyczne na jednym serwerze.

Essentials


Edycja Essentials stanowi idealne rozwiązanie dla małych firm, które posiadają maksymalnie 25 użytkowników i pragną uzyskać prostsze, pre-konfigurowane połączenie z usługami dostępnymi za pośrednictwem chmury obliczeniowej. Co prawda edycja ta nie umożliwia korzystania z żadnych instancji zwirtualizowanych, ale może być używana w instancji wirtualnej. Licencja na edycję Essentials nie uległa zmianie – w dalszym ciągu jest to licencja serwerowa na serwer wyposażony w dwa procesory i do korzystania z niej nie są wymagane licencje dostępowe CAL.

Foundation


Edycja Foundation stanowi idealne rozwiązanie dla małych firm, które posiadają maksymalnie 15 użytkowników i potrzebują serwera ogólnego przeznaczenia. Licencja na edycję Foundation nie uległa zmianie; w dalszym ciągu jest to licencja serwerowa na serwer wyposażony w jeden procesor, do korzystania z niej nie jest wymagana licencja CAL, a jest sprzedaż odbywa się wyłącznie za pośrednictwem firm OEM (Original Equipment Manufacturer).
Edycja Idealna dla... Porównanie funkcjonalności Model licencjonowania Cena (Euro)
Datacenter Wysoce zwirtualizowane chmury prywatne i środowiska hybrydowe Pełna funkcjonalność systemu Windows Server oraz nieograniczona liczba instancji wirtualnych Processor + CAL* 5 470**
Standard Środowiska o małej gęstości upakowania lub w których nie są wykorzystywane rozwiązania wirtualne Pełna funkcjonalność systemu Windows Server oraz dwie instancje wirtualne Processor + CAL* 1 004**
Essentials Środowiska małych firm Prostszy interfejs, prekonfigurowane połączenia z usługami dostępnymi za pośrednictwem chmury obliczeniowej; brak praw wirtualizacji Serwer (limit 25 kont użytkowników)  483**
Foundation Ekonomiczny serwer ogólnego przeznaczenia Funkcjonalność serwera ogólnego przeznaczenia bez praw wirtualizacji Serwer (limit 15 kont użytkowników) Wyłącznie wersje OEM
*Dla każdego użytkownika lub urządzenia uzyskującego dostęp do serwera wymagana jest licencja CAL. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie Zasady użytkowania produktów (Product Use Rights).
**Open No Level (NL) ERP. (Aby uzyskać konkretny cennik, należy się skontaktować ze sprzedawcą firmy Microsoft. Firma Microsoft nie określa cennika ani warunkow płatności w przypadku zakupu licencji od sprzedawcow detalicznych).

Licencje na oprogramowanie Windows Server 2012 możesz zakupić korzystając z wielu kanałów, co zapewnia optymalny poziom elastyczności i wyboru przy nabywaniu oprogramowania. Poniżej dowiesz się więcej na temat kanałów, co pomoże Ci dokonać wyboru opcji, która najlepiej spełni Twoje potrzeby