Szyfrowanie wiadomości usługi Office 365

W ramach naszych zintegrowanych inwestycji w ochronę informacji wprowadzamy nowe, zaawansowane możliwości szyfrowania wiadomości e-mail i ochrony praw w funkcji Szyfrowanie wiadomości usługi Office 365, oparte na usłudze Azure Information Protection. Nowe funkcje Szyfrowania wiadomości usługi Office 365 ułatwiają udostępnianie chronionych wiadomości e-mail dowolnej osobie — w organizacji i poza nią.

Ochrona poufnych wiadomości e-mail

Zmniejsz ryzyko niezamierzonego ujawnienia informacji, stosując szyfrowanie i ochronę praw do wiadomości e-mail wysyłanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Twojej organizacji.

 • Nowość! Wysyłaj wiadomości szyfrowane i objęte ochroną praw do osób w organizacji i poza nią (z uwzględnieniem użytkowników usługi Office 365, aplikacji poczty e-mail spoza usługi Office 365 i internetowych usług poczty e-mail, takich jak Gmail.com i Outlook.com) za pomocą szablonu Nie przesyłaj dalej lub niestandardowego szablonu usług Rights Management, aby umożliwić wdrażanie scenariuszy firma-firma i firma-klient.
 • Wysyłaj zaszyfrowane wiadomości e-mail do wszystkich, niezależnie od adresu e-mail.
 • Udostępnij silne, zautomatyzowane szyfrowanie w ramach ekonomicznej infrastruktury.
 • Wyeliminuj konieczność stosowania certyfikatów i jako klucza publicznego używaj adresów e-mail adresatów.
 • Komunikuj się za pośrednictwem sieci z włączoną obsługą protokołu TLS, aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo wiadomości.
 • Zwiększ bezpieczeństwo odpowiedzi pocztą e-mail przez szyfrowanie każdej wiadomości w wątku.

Zachowanie kontroli

Kontroluj dane poufne za pomocą elastycznych zasad lub funkcji kontroli klienta ad hoc wbudowanych w usługę Office 365.

 • Nowość! Funkcje kontroli użytkownika końcowego, które umożliwiają użytkownikom łatwe szyfrowanie i stosowanie szablonów zarządzania prawami.
 • Nowość! Zapewniaj własne klucze szyfrowania i zarządzaj nimi za pomocą funkcji Bring Your Own Key dla usługi Azure Information Protection.
 • Łatwo zarządzaj poufnymi danymi przy użyciu reguł transportu programu Exchange z jedną akcją.
 • Chroń informacje poufne oraz dane w sposób spójny i zautomatyzowany przed opuszczeniem Twojej bramy.
 • Korzystaj z szyfrowania na podstawie zasad, aby szyfrować wiadomości na poziomie bramy zgodnie z regułami zasad.

Łatwiej spełniaj wymogi związane z zapewnianiem zgodności

 • Nowość! Jeśli jesteś użytkownikiem usługi Office 365, wysyłaj zaszyfrowaną pocztę e-mail z dowolnego urządzenia, korzystając z programu Outlook dla systemu Windows, Outlook dla komputerów Mac lub usługi Outlook.com.
 • Łatwiej zarządzaj zgodnością, korzystając ze ścisłej integracji z funkcjami ochrony przed utratą danych.
 • Nowość! Natywne środowisko odczytu w wierszu dla wiadomości szyfrowanych przy użyciu zasad Nie przesyłaj dalej lub niestandardowych szablonów usług Rights Management podczas korzystania z klientów programu Outlook dla użytkowników usługi Office 365.
 • Nowość! Adresaci wiadomości spoza usługi Office 365 mogą uwierzytelniać się i odczytywać wiadomości chronione za pomocą konsumenckich kont usług Google lub Yahoo — poza jednorazowym kodem dostępu i kontem Microsoft.
 • Łatwo nawiguj po zaszyfrowanych wiadomościach w przejrzystym interfejsie usługi Office 365.
 • Dostarczaj zaszyfrowaną pocztę e-mail bezpośrednio do skrzynek odbiorczych adresatów, a nie do usługi sieci Web.
 • Bezproblemowo odszyfrowywuj i czytaj zaszyfrowaną pocztę e-mail — nie musisz w tym celu instalować oprogramowania klienckiego.
 • Korzystaj z uproszczonego zarządzania użytkownikami, które eliminuje potrzebę utrzymywania certyfikatu.

Wypróbuj Szyfrowanie wiadomości usługi Office 365 w ramach wersji próbnej planu Office 365 E3.

Jak kupić Szyfrowanie wiadomości usługi Office 365

Aby używać Szyfrowania wiadomości usługi Office 365, kup plan Office 365 E3