Photograph of a person seated at a table in a conference room working on a tablet with a stylus. There is another person seated at the table and another person standing in the background. They both have laptops.

Office 365 E3

Usługa Office 365 E3 to oparty na chmurze pakiet aplikacji i usług zwiększających produktywność z funkcjami ochrony informacji i zapewniania zgodności.

• Każdy użytkownik może zainstalować aplikację Microsoft 365 dla urządzeń przenośnych na pięciu komputerach PC lub Mac, pięciu tabletach i pięciu telefonach.
• Chroń informacje za pomocą szyfrowania wiadomości, zarządzania prawami i ochrony przed utratą danych dla poczty e-mail i plików.
• Chroń dane firmowe przez umożliwienie lepiej zabezpieczonego dostępu do zasobów firmy i zapewnienie bezpiecznego udostępniania informacji poufnych w ramach organizacji oraz poza nią.
• Ułatw zapewnianie zgodności z przepisami prawa dzięki funkcjom archiwizacji wiadomości e-mail ze zbieraniem elektronicznych materiałów dowodowych i archiwum skrzynek pocztowych.

Wymagania systemowe >
€25.10 za użytkownika/miesiąc
Subskrypcja roczna odnawiana automatycznie1
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Rozwijaj swoją firmę

Uzyskaj najnowsze aplikacje mobilne i klasyczne platformy Microsoft 365 oraz zintegrowane usługi współpracy w połączeniu z zaawansowanymi funkcjami zgodności i pełnymi możliwościami informatycznymi. 

Usługa Office 365 E3 obejmuje

Korzyści unikatowe dla usług Office 365 E3 i Office 365 E5

 • Exchange Online

  Inteligentniejsza praca dzięki funkcjom poczty e-mail i kalendarza klasy biznesowej z magazynem o pojemności 100 GB.

 • Microsoft OneDrive do pracy

  Korzystaj z osobistego magazynu w chmurze o pojemności od 1 do ponad 5 TB w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.3 Łatwo udostępniaj dokumenty innym osobom w organizacji i spoza niej oraz określaj, kto może wyświetlać i edytować poszczególne pliki.

 • Microsoft Purview Information Protection

  Chroń informacje za pomocą podstawowego szyfrowania wiadomości na platformie Microsoft 365 i ochrony przed utratą danych na platformie Microsoft 365 (dla wiadomości e-mail i plików).

 • Dodatkowe funkcje zapewniania zgodności

  Zwiększ możliwości zapewniania zgodności, korzystając ze zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i podstawowej inspekcji.

 • SharePoint Online

  Udostępniaj zawartość, wiedzę i aplikacje oraz zarządzaj nimi dzięki magazynowi usługi SharePoint Online. Zwiększ możliwości pracy zespołowej, szybko znajduj informacje i bezproblemowo współpracuj w całej organizacji.

Wspólne funkcje usługi Office 365

 • Aplikacje platformy Microsoft 365

  Zainstaluj aplikacje platformy Microsoft 365, takie jak Word, Excel, PowerPoint, OneNote (tylko dla komputerów PC) i Access (tylko dla komputerów PC), na maksymalnie pięciu komputerach PC lub Mac, pięciu tabletach i pięciu telefonach na każdego użytkownika.8

 • Platforma Microsoft 365 dla urządzeń przenośnych

  Korzystaj z aplikacji platformy Microsoft 365 zaprojektowanych dla urządzeń przenośnych i tabletów.

 • Outlook

  Kontaktuj się z innymi i utrzymuj dobrą organizację dzięki poczcie e-mail, funkcjom kalendarza i kontaktom — wszystko to jest dostępne w jednym miejscu.

 • Microsoft Teams

  Czatuj, spotykaj się, udostępniaj pliki oraz korzystaj z aplikacji biznesowych w udostępnionym obszarze roboczym.

 • Grupy Microsoft 365

  Korzystaj z tej usługi w połączeniu z dotychczas używanymi narzędziami platformy Microsoft 365, aby współpracować z innymi członkami zespołu podczas pisania dokumentów, tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, pracy nad planami projektowymi, planowania spotkań lub wysyłania wiadomości e-mail.

 • Microsoft Stream

  Przekazuj, organizuj i udostępniaj inteligentne treści wideo w całej firmie.

 • Power Apps dla platformy Microsoft 365

  Twórz potrzebne aplikacje biznesowe oraz rozszerzaj lub dostosowuj aplikacje, z których już korzystasz.

 • Power Automate dla platformy Microsoft 365

  Łatwo wykonuj powtarzające się zadania dzięki automatyzacji przepływów pracy.

 • Power Virtual Agents dla usługi Teams

  Reaguj na potrzeby biznesowe za pomocą niestandardowych czatbotów dla usługi Teams.

 • Dataverse for Teams

  Sprawne tworzenie w bazie danych o niskiej konieczności używania kodu dla usługi Teams.

 • Microsoft To Do

  Zaplanuj swój dzień i skutecznie zarządzaj swoim życiem.

 • Szczegółowe informacje Microsoft Viva (szczegółowe informacje osobiste)

  Ułatw pracownikom skuteczne działanie dzięki szczegółowym informacjom opartym na danych i środowiskom z funkcjami dbania o dobre samopoczucie.

 • Microsoft Viva Connections

  Zadbaj o zaangażowanie i informowanie pracowników za pomocą nowoczesnego środowiska zaangażowania.

 • Obsługa zasad grupy, telemetria platformy Microsoft 365, ustawienia roamingu

 • Lokalna synchronizacja z usługą Active Directory dla logowania jednokrotnego (SSO)

 • Interfejs użytkownika aplikacji platformy Microsoft 365 z obsługą wielu języków

 • Platforma Microsoft 365 w Internecie

  Twórz, udostępniaj i współpracuj z dowolnego miejsca.

 • Microsoft Delve

  Zarządzaj swoim profilem platformy Microsoft 365 dzięki aplikacji Delve. Ponadto odnajduj i organizuj informacje, które są dla Ciebie w danym momencie najbardziej istotne, w obrębie wszystkich aplikacji Microsoft 365.

 • Microsoft Whiteboard

  Współpracuj nad pomysłami i zawartością na zapewniającej swobodę wspólnej kanwie cyfrowej, która jest teraz zintegrowana z usługą Microsoft Teams.

 • Yammer

  Łączenie się i interakcje za pośrednictwem sieci społecznościowej dla przedsiębiorstw.

 • Sway

  Twórz atrakcyjne wizualnie biuletyny, prezentacje i dokumenty w czasie liczonym w minutach.

 • Microsoft Forms

  Łatwe tworzenie ankiet, testów i sondaży.

 • Microsoft Planner

  Organizuj pracę zespołową, twórz nowe plany, przypisuj zadania, udostępniaj pliki, czatuj i otrzymuj informacje o postępach w pracy.

 • Microsoft Shifts

  Zapewnij pracownikom pierwszej linii i ich menedżerom możliwość zarządzania harmonogramami i pozostawania w kontakcie za pomocą urządzeń przenośnych.

 • Microsoft Graph

  Korzystaj z tego ujednoliconego modelu programowania, aby uzyskiwać dostęp do danych na potrzeby tworzenia dla organizacji i klientów aplikacji, z których korzystają miliony użytkowników.

 • Aktywacja na komputerze udostępnionym

 • Zgodność

  Ułatw zapewnianie zgodności z przepisami prawa dzięki funkcjom archiwizacji wiadomości e-mail, wyszukiwania zawartości i podstawowej inspekcji oraz ręcznym zasadom przechowywania danych i etykietom poufności.

 • Microsoft Viva Engage (społeczność i konwersacje)

  Buduj wartościowe relacje w pracy, zapewniając pracownikom miejsce do komunikowania się, wyrażania siebie i odczuwania przynależności.

 • Visio dla sieci Web

  Twórz, edytuj, udostępniaj i współtwórz profesjonalne diagramy i schematy blokowe w aplikacji Visio dla sieci Web.


Usługi dodatkowe

Pakiet telefoniczny

Zasubskrybuj pakiet telefoniczny w ramach platformy Microsoft 365 i korzystaj z dotychczasowych numerów telefonów lub uzyskaj nowe.9

Konferencje głosowe Microsoft Teams

Uczestnicy mogą dołączać do spotkania przez telefon za pomocą lokalnego numeru dostępowego albo przy użyciu opcji dołączania jednym naciśnięciem na komputerze lub urządzeniu przenośnym.9

Microsoft Teams Phone Standard

Nawiązuj, odbieraj i przekierowuj połączenia biznesowe w dowolnym miejscu, za pomocą dowolnego urządzenia.

Szczegółowe informacje Microsoft Viva (szczegółowe informacje dla menedżera i dla lidera)

Zrozum wpływ wzorców pracy na dobre samopoczucie pracowników oraz wyniki biznesowe. Domyślne środki ochrony zabezpieczają indywidualne prawa do zachowania prywatności.

Nauka Microsoft Viva

Płynnie zintegruj dostęp do zawartości edukacyjnej w miejscach, w których pracownicy już spędzają czas.

Tematy Microsoft Viva

Dodaj rozwiązanie do organizowania i odnajdowania zawartości oparte na sztucznej inteligencji, aby ułatwić pracownikom znajdowanie informacji i korzystanie z wiedzy w całej organizacji.

Zarządzanie ryzykiem prywatności Microsoft Priva

Pomóż identyfikować zagrożenia prywatności i zapewnij przed nimi ochronę oraz zautomatyzuj obsługę żądań osób i zarządzaj nimi na dużą skalę.


Obniż koszty dzięki platformie Microsoft 365

60%

Zmniejsz koszty licencji o ponad 60 procent na użytkownika w porównaniu do mozaiki oddzielnych rozwiązań, przeprowadzając konsolidację z użyciem platformy Microsoft 365 E3.4

40%

Zautomatyzuj aktualizowanie systemu, zmniejszając w ten sposób koszty zarządzania infrastrukturą informatyczną nawet o 40 procent5 i skracając czas zarządzania urządzeniami o 25 procent4 z systemem Windows 11 Enterprise i platformą Microsoft 365 E3.

50%

Włącz model zabezpieczeń Zero Trust, aby ograniczyć ryzyko naruszenia zabezpieczeń danych o 50 procent6 i skrócić całkowity czas zarządzania zabezpieczeniami dostępu i tożsamości o 50 procent7 dzięki rozwiązaniom zabezpieczającym na platformie Microsoft 365.


Pracuj wydajniej dzięki platformie Microsoft 365

Pomagaj pojedynczym osobom i zespołom jak najlepiej wykonywać pracę

Platforma Microsoft 365 korzysta z zaawansowanych możliwości chmury, aby ułatwiać ludziom i organizacjom zwiększanie produktywności.

Usługa Office 365 a platforma Microsoft 365

Odkryj, które rozwiązanie spełni potrzeby Twojej organizacji.

Uaktualnianie do platformy Microsoft 365 E3

Bezpieczne zwiększanie produktywności w miejscu pracy i przyspieszanie innowacji dzięki platformie Microsoft 365 E3.

Zasoby dotyczące wdrażania

Uzyskaj informacje dotyczące szkoleń z zakresu platformy Microsoft 365, jej wdrażania i nie tylko.

 1. Po rozpoczęciu płatnej subskrypcji zasady anulowania będą zależeć od wybranego produktu i domeny w firmie Microsoft oraz od tego, czy jesteś nowym klientem. Dowiedz się więcej. Subskrypcję platformy Microsoft 365 można anulować w dowolnej chwili w Centrum administracyjnym platformy Microsoft 365. Po anulowaniu subskrypcji wszystkie skojarzone dane zostaną usunięte. Dowiedz się więcej na temat przechowywania, usuwania i niszczenia danych na platformie Microsoft 365.
 2. Po zakończeniu miesięcznego bezpłatnego okresu próbnego subskrypcja zostanie automatycznie przekształcona w 12-miesięczną subskrypcję płatną i zostanie naliczona odpowiednia opłata za subskrypcję. Aby zapobiec naliczaniu opłat w przyszłości, w dowolnej chwili anuluj bezpłatną wersję próbną subskrypcji. Do zarejestrowania się potrzebna jest karta kredytowa. Dowiedz się więcej.
 3. Nieograniczona przestrzeń dyskowa w usłudze OneDrive w przypadku subskrypcji dla pięciu lub większej liczby użytkowników. Firma Microsoft udostępni na początku 5 TB przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive dla każdego użytkownika. Klienci, którzy chcą uzyskać dodatkową przestrzeń dyskową w usłudze OneDrive, mogą w tym celu skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft. Subskrypcje dla mniej niż pięciu użytkowników otrzymują 1 TB przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive dla każdego użytkownika.
 4. Forrester Consulting, badanie „The Total Economic Impact™ of Microsoft 365 E3” zlecone przez firmę Microsoft, październik 2022 r.. Wyniki dotyczą złożonej organizacji opartej na 15 klientach, jak podano w badaniu, do którego prowadzi link.
 5. Enterprise Strategy Group, badanie „Exploring the Economic Benefits of Windows 365”, badanie zlecone przez firmę Microsoft, czerwiec 2022 r..
 6. Forrester Consulting, badanie „The Total Economic Impact™ of Zero Trust Solutions From Microsoft” zlecone przez firmę Microsoft, grudzień 2021 r.. Wyniki dotyczą złożonej organizacji opartej na 5 klientach, jak podano w badaniu, do którego prowadzi link.
 7. Forrester Consulting, badanie „The Total Economic Impact™ of Microsoft 365 E5” zlecone przez firmę Microsoft, grudzień 2020 r.. Wyniki dotyczą złożonej organizacji opartej na 10 klientach, jak podano w badaniu, do którego prowadzi link.
 8. Dostępność aplikacji mobilnych zależy od kraju/regionu.
 9. Dostępność konferencji głosowych i pakietów telefonicznych zależy od kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz obsługiwane kraje i regiony.