Photograph of a person seated at a table in a conference room working on a tablet with a stylus. There is another person seated at the table and another person standing in the background. They both have laptops.

Office 365 E3

Usługa Office 365 E3 to oparty na chmurze pakiet aplikacji i usług zwiększających produktywność z funkcjami ochrony informacji i zapewniania zgodności.

• Każdy użytkownik może zainstalować pakiet Office dla urządzeń przenośnych na pięciu komputerach PC lub Mac, pięciu tabletach i pięciu telefonach.
• Chroń informacje za pomocą szyfrowania wiadomości, zarządzania prawami i ochrony przed utratą danych dla poczty e-mail i plików.
• Chroń dane firmowe przez umożliwienie lepiej zabezpieczonego dostępu do zasobów firmy i zapewnienie bezpiecznego udostępniania informacji poufnych w ramach organizacji oraz poza nią.
• Ułatw zapewnianie zgodności z przepisami prawa dzięki funkcjom archiwizacji wiadomości e-mail ze zbieraniem elektronicznych materiałów dowodowych i archiwum skrzynek pocztowych.

 

€19.70 za użytkownika/miesiąc
subskrypcja roczna odnawiana automatycznie
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
Omówienie Wymagania Często zadawane pytania

Rozwijaj swoją firmę

Uzyskaj najnowsze aplikacje mobilne i klasyczne pakietu Office oraz zintegrowane usługi współpracy w połączeniu z zaawansowanymi funkcjami zgodności i pełnymi możliwościami informatycznymi. 

Usługa Office 365 E3 obejmuje

Korzyści unikatowe dla usług Office 365 E3 i Office 365 E5

 • Exchange Online

  Inteligentniejsza praca dzięki funkcjom poczty e-mail i kalendarza klasy biznesowej z magazynem o pojemności 100 GB.

 • Microsoft OneDrive do pracy

  Korzystaj z osobistego magazynu w chmurze o pojemności od 1 do 5 TB w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.1 Łatwo udostępniaj dokumenty innym osobom w organizacji i spoza niej oraz określaj, kto może wyświetlać i edytować poszczególne pliki.

 • Information Protection

  Chroń informacje za pomocą podstawowego szyfrowania wiadomości w pakiecie Office i ochronie przed utratą danych w usłudze Office 365 dla wiadomości e-mail i plików.

 • Dodatkowe funkcje zapewniania zgodności

  Zwiększ możliwości swoich funkcji zapewniania zgodności, korzystając z podstawowego zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i podstawowej inspekcji.

 • SharePoint Online

  Udostępniaj zawartość, wiedzę i aplikacje oraz zarządzaj nimi dzięki magazynowi usługi SharePoint Online. Zwiększ możliwości pracy zespołowej, szybko znajduj informacje i bezproblemowo współpracuj w całej organizacji.

 • Microsoft Bookings

  Uprość sposób zarządzania harmonogramami i spotkaniami z klientami.

 • Azure Information Protection

  Kontroluj i zabezpieczaj wiadomości e-mail, dokumenty i dane poufne, które udostępniasz poza swoją firmę.

Wspólne funkcje usługi Office 365

 • Aplikacje usługi Office 365

  Zainstaluj aplikacje usługi Office 365, takie jak Word, Excel, PowerPoint, OneNote (tylko dla komputerów PC) i Access (tylko dla komputerów PC), na maksymalnie pięciu komputerach PC lub Mac, pięciu tabletach i pięciu telefonach na każdego użytkownika2.

 • Office dla urządzeń przenośnych

  Korzystaj z aplikacji usługi Office 365 zaprojektowanych dla urządzeń przenośnych i tabletów.2

 • Outlook

  Kontaktuj się z innymi i utrzymuj dobrą organizację dzięki poczcie e-mail, funkcjom kalendarza i kontaktom — wszystko to jest dostępne w jednym miejscu.

 • Microsoft Teams

  Czatuj, spotykaj się, udostępniaj pliki oraz korzystaj z aplikacji biznesowych w udostępnionym obszarze roboczym.

 • Grupy usługi Office 365

  Korzystaj z tej usługi w połączeniu z dotychczas używanymi narzędziami usługi Office 365, aby współpracować z innymi członkami zespołu podczas pisania dokumentów, tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, pracy nad planami projektowymi, planowania spotkań lub wysyłania wiadomości e-mail.

 • Microsoft Stream

  Przekazuj, organizuj i udostępniaj inteligentne treści wideo w całej firmie.

 • Power Apps dla platformy Microsoft 365

  Twórz potrzebne aplikacje biznesowe oraz rozszerzaj lub dostosowuj aplikacje, z których już korzystasz.

 • Power Automate dla platformy Microsoft 365

  Łatwo wykonuj powtarzające się zadania dzięki automatyzacji przepływów pracy.

 • Power Virtual Agents dla usługi Teams

  Reaguj na potrzeby biznesowe za pomocą niestandardowych czatbotów dla usługi Teams.

 • Dataverse for Teams

  Sprawne tworzenie w bazie danych o niskiej konieczności używania kodu dla usługi Teams.

 • Microsoft To Do

  Zaplanuj swój dzień i skutecznie zarządzaj swoim życiem.

 • Szczegółowe informacje Microsoft Viva (szczegółowe informacje osobiste)

  Ułatw pracownikom skuteczne działanie dzięki szczegółowym informacjom opartym na danych i środowiskom z funkcjami dbania o dobre samopoczucie.

 • No Data Available

  Zasoby Microsoft Viva

  Zadbaj o zaangażowanie i informowanie pracowników za pomocą nowoczesnego środowiska zaangażowania.

 • Obsługa zasad grupy, telemetria pakietu Office, ustawienia roamingu

 • Lokalna synchronizacja z usługą Active Directory dla logowania jednokrotnego (SSO)

 • Interfejs użytkownika aplikacji usługi Office 365 z obsługą wielu języków

 • Office w sieci Web

  Twórz, udostępniaj i współpracuj z dowolnego miejsca.

 • Office Delve

  Zarządzaj swoim profilem usługi Office 365 dzięki aplikacji Delve. Ponadto odnajduj i organizuj informacje, które są dla Ciebie w danym momencie najbardziej istotne, w obrębie wszystkich aplikacji pakietu Office.

 • Microsoft Whiteboard

  Współpracuj nad pomysłami i zawartością na zapewniającej swobodę wspólnej kanwie cyfrowej, która jest teraz zintegrowana z usługą Microsoft Teams.

 • Microsoft Kaizala Pro

  Pozostawaj w kontakcie ze swoją organizacją i koordynuj pracę w jej obrębie, a także z dostawcami, partnerami i klientami, za pomocą tej prostej i bezpiecznej aplikacji do czatu dla urządzeń przenośnych, używającej numerów telefonów.

 • Yammer

  Łączenie się i interakcje za pośrednictwem sieci społecznościowej dla przedsiębiorstw.

 • Microsoft Sway

  Twórz atrakcyjne wizualnie biuletyny, prezentacje i dokumenty w czasie liczonym w minutach.

 • Microsoft Forms

  Łatwe tworzenie ankiet, testów i sondaży.

 • Microsoft Planner

  Organizuj pracę zespołową, twórz nowe plany, przypisuj zadania, udostępniaj pliki, czatuj i otrzymuj informacje o postępach w pracy.

 • Microsoft Shifts

  Zapewnij pracownikom pierwszej linii (Firstline Worker) i ich menedżerom możliwość zarządzania harmonogramami i pozostawania w kontakcie za pomocą urządzeń przenośnych.

 • Microsoft Graph API

  Uzyskaj dostęp do zasobów usług firmy Microsoft w chmurze za pomocą tego internetowego interfejsu API RESTful.

 • Aktywacja na komputerze udostępnionym

 • Zgodność

  Ułatw zapewnianie zgodności z przepisami prawa dzięki funkcjom archiwizacji wiadomości e-mail, wyszukiwania zawartości i podstawowej inspekcji oraz ręcznym zasadom przechowywania danych i etykietom poufności.


Usługi dodatkowe

Pakiet telefoniczny

Zasubskrybuj pakiet telefoniczny w ramach usługi Office 365 i korzystaj z dotychczasowych numerów telefonów lub uzyskaj nowe.4

Konferencje głosowe

Uczestnicy mogą dołączać do spotkania przez telefon za pomocą lokalnego numeru dostępowego albo przy użyciu opcji dołączania jednym naciśnięciem na komputerze lub urządzeniu przenośnym.3

Nowoczesna komunikacja głosowa przy użyciu systemu telefonicznego

Nawiązuj, odbieraj i przekierowuj połączenia biznesowe w dowolnym miejscu, za pomocą dowolnego urządzenia.4

Szczegółowe informacje Microsoft Viva (szczegółowe informacje dla menedżera i dla lidera)

Zrozum wpływ wzorców pracy na dobre samopoczucie pracowników oraz wyniki biznesowe. Domyślne środki ochrony zabezpieczają indywidualne prawa do zachowania prywatności.

Nauka Microsoft Viva

Płynnie zintegruj dostęp do zawartości edukacyjnej w miejscach, w których pracownicy już spędzają czas.

Tematy Microsoft Viva

Dodaj rozwiązanie do organizowania i odnajdowania zawartości oparte na sztucznej inteligencji, aby ułatwić pracownikom znajdowanie informacji i korzystanie z wiedzy w całej organizacji.

Zarządzanie prywatnością dla rozwiązania Microsoft 365

Pomóż identyfikować zagrożenia prywatności i zapewnij przed nimi ochronę oraz zautomatyzuj obsługę żądań osób i zarządzaj nimi na dużą skalę.


Pracuj wydajniej dzięki platformie Microsoft 365

Optymalnie wykorzystaj możliwości funkcji opartych na chmurze

Platforma Microsoft 365 korzysta z zaawansowanych możliwości chmury, aby ułatwiać ludziom i organizacjom zwiększanie produktywności.

Usługa Office 365 a platforma Microsoft 365

Odkryj, które rozwiązanie spełni potrzeby Twojej organizacji.

Uaktualnianie do platformy Microsoft 365 E3

Platforma Microsoft 365 E3 ułatwia bezpieczne zwiększanie produktywności w miejscu pracy i wprowadzanie innowacji.

Zasoby dotyczące wdrażania

Uzyskaj informacje dotyczące planowania i wdrażania usługi Office 365 i nie tylko.

1. Nieograniczony magazyn usługi OneDrive dla subskrypcji pięciu lub większej liczby użytkowników. Firma Microsoft udostępni na początku 5 TB magazynu usługi OneDrive dla każdego użytkownika. Klienci, którzy chcą uzyskać dodatkową przestrzeń dyskową w usłudze OneDrive, mogą w tym celu skontaktować się z pomocą techniczną Microsoft. Subskrypcje dla mniej niż pięciu użytkowników otrzymują 1 TB magazynu usługi OneDrive dla każdego użytkownika.
2. Dostępność aplikacji mobilnych zależy od kraju/regionu.
3. Dostępność konferencji głosowych i pakietów telefonicznych zależy od kraju/regionu. Zobacz obsługiwane kraje i regiony w celu uzyskania dodatkowych informacji.
4. Dostępność pakietów telefonicznych zależy od regionu. Sprawdź bieżącą dostępność na świecie.