Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Microsoft 365
Photograph of a person seated at a table in a conference room working on a tablet with a stylus. There is another person seated at the table and another person standing in the background. They both have laptops.

Office 365 E3 EOG (bez Teams)

Usługa Office 365 E3 to oparty na chmurze pakiet aplikacji i usług zwiększających produktywność z funkcjami ochrony informacji i zapewniania zgodności. 

 • Każdy użytkownik może zainstalować aplikację Microsoft 365 dla urządzeń przenośnych na pięciu komputerach PC lub Mac, pięciu tabletach i pięciu telefonach.
 • Wspomagaj ochronę informacji za pomocą szyfrowania wiadomości, zarządzania prawami i ochrony przed utratą danych dla poczty e-mail i plików.
 • Chroń dane firmowe przez umożliwienie lepiej zabezpieczonego dostępu do zasobów firmy i zapewnienie bezpiecznego udostępniania informacji poufnych w ramach organizacji oraz poza nią.
 • Ułatw zapewnianie zgodności z przepisami prawa dzięki funkcjom archiwizacji wiadomości e-mail ze zbieraniem elektronicznych materiałów dowodowych i archiwum skrzynek pocztowych.

Wymagania systemowe >

Usługa Microsoft Teams wymaga osobnej licencji. Dowiedz się więcej o nowej strukturze subskrypcji >

Originally starting from €23.10 now starting from €23.10

€23.10 €23.10

za użytkownika/miesiąc

Subskrypcja roczna odnawiana automatycznie1

Rozwijaj swoją firmę

Uzyskaj najnowsze aplikacje mobilne i klasyczne platformy Microsoft 365 oraz usługi współpracy w połączeniu z zaawansowanymi funkcjami zgodności i pełnymi możliwościami informatycznymi. 

Usługa Office 365 E3 obejmuje

 • Word

 • Excel

 • PowerPoint

 • Outlook

 • OneNote

 • SharePoint

 • OneDrive

Korzyści unikatowe dla usługi Office 365 E3

 • Exchange Online

  Inteligentniejsza praca dzięki funkcjom poczty e-mail i kalendarza klasy biznesowej z magazynem o pojemności 100 GB.

 • Microsoft Purview Information Protection

  Chroń informacje za pomocą podstawowego szyfrowania wiadomości na platformie Microsoft 365 i ochrony przed utratą danych na platformie Microsoft 365 (dla wiadomości e-mail i plików).

 • Microsoft OneDrive do pracy

  Korzystaj z osobistego magazynu w chmurze o pojemności od 1 do 5 TB (lub więcej) w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.3 Łatwo udostępniaj dokumenty innym osobom w organizacji i spoza niej oraz określaj, kto może wyświetlać i edytować poszczególne pliki.

 • Dodatkowe funkcje zapewniania zgodności

  Zwiększ możliwości zapewniania zgodności dzięki funkcjom Zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych w Microsoft Purview i Inspekcja w Microsoft Purview (w wersji Standard).

 • Program SharePoint na platformie Microsoft 365

  Udostępniaj zawartość, wiedzę i aplikacje oraz zarządzaj nimi dzięki magazynowi programu SharePoint. Zwiększ możliwości pracy zespołowej, szybko znajduj informacje i bezproblemowo współpracuj w całej organizacji.

Wspólne funkcje usługi Office 365

 • Aplikacje Microsoft 365

  Zainstaluj aplikacje platformy Microsoft 365, takie jak Word, Excel, PowerPoint, OneNote (tylko dla komputerów PC) i Access (tylko dla komputerów PC), na maksymalnie pięciu komputerach PC lub Mac, pięciu tabletach i pięciu telefonach na każdego użytkownika.5

 • Interfejs użytkownika aplikacji platformy Microsoft 365 z obsługą wielu języków

 • Microsoft 365 dla urządzeń przenośnych

  Korzystaj z aplikacji platformy Microsoft 365 zaprojektowanych dla urządzeń przenośnych i tabletów.

 • Platforma Microsoft 365 w Internecie

  Twórz, udostępniaj i współpracuj z dowolnego miejsca.

 • Outlook

  Kontaktuj się z innymi i utrzymuj dobrą organizację dzięki poczcie e-mail, funkcjom kalendarza i kontaktom — wszystko to jest dostępne w jednym miejscu.

 • Microsoft Delve

  Zarządzaj swoim profilem platformy Microsoft 365 dzięki aplikacji Delve. Odnajduj i organizuj informacje, które są dla Ciebie w danym momencie najbardziej istotne, w obrębie wszystkich aplikacji Microsoft 365.

 • Microsoft Whiteboard

  Współpracuj i współtwórz treści na cyfrowej kanwie umożliwiającej swobodne tworzenie.

 • Grupy Microsoft 365

  Korzystaj z tej usługi w połączeniu z dotychczas używanymi narzędziami platformy Microsoft 365, aby współpracować z innymi członkami zespołu podczas pisania dokumentów, tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, pracy nad planami projektowymi, planowania spotkań lub wysyłania wiadomości e-mail.

 • Microsoft Stream

  Przekazuj, organizuj i udostępniaj inteligentne treści wideo w całej firmie.

 • Sway

  Twórz atrakcyjne wizualnie biuletyny, prezentacje i dokumenty w czasie liczonym w minutach.

 • Power Apps dla platformy Microsoft 365

  Twórz potrzebne aplikacje biznesowe oraz rozszerzaj lub dostosowuj aplikacje, z których już korzystasz.

 • Microsoft Forms

  Łatwe tworzenie ankiet, testów i sondaży.

 • Power Automate dla platformy Microsoft 365

  Łatwo wykonuj powtarzające się zadania dzięki automatyzacji przepływów pracy.

 • Microsoft Planner

  Organizuj pracę zespołową, twórz nowe plany, przypisuj zadania, udostępniaj pliki, czatuj i otrzymuj informacje o postępach w pracy.

 • Microsoft To Do

  Zaplanuj swój dzień i skutecznie zarządzaj wszystkimi swoimi sprawami.

 • Microsoft Viva Insights (informacje osobiste)

  Ułatw pracownikom skuteczne działanie, zapewniając szczegółowe informacje oparte na danych i możliwości dbania o ich dobre samopoczucie.4

 • Microsoft Graph

  Korzystaj z tego ujednoliconego modelu programowania, aby uzyskiwać dostęp do danych na potrzeby tworzenia aplikacji dla organizacji i klientów, obsługujących miliony użytkowników.

 • Microsoft Viva Engage (społeczność i konwersacje)

  Buduj wartościowe relacje w pracy, zapewniając pracownikom miejsce, w którym mogą się komunikować, wyrażać siebie i odnaleźć poczucie przynależności.4

 • Aktywacja na komputerze udostępnionym

 • Obsługa zasad grupy, telemetria platformy Microsoft 365, ustawienia roamingu

 • Zgodność

  Ułatw zapewnianie zgodności z przepisami prawa dzięki funkcjom archiwizacji wiadomości e-mail, wyszukiwania zawartości i podstawowej inspekcji oraz ręcznym zasadom przechowywania danych i etykietom poufności.

 • Lokalna synchronizacja z usługą Active Directory dla logowania jednokrotnego (SSO)

Usługi dodatkowe

Microsoft Copilot dla Microsoft 365

Korzystaj ze sztucznej inteligencji, aby pomóc swojej organizacji osiągnąć jeszcze więcej.

Microsoft Teams Enterprise

Dodaj usługę Microsoft Teams jako autonomiczne rozwiązanie do czatowania, spotkań, udostępniania plików oraz pracy z aplikacjami biznesowymi w udostępnionym obszarze roboczym.

Microsoft Viva

Wpływaj na zaangażowanie i wydajność pracowników.

Zarządzanie ryzykiem prywatności Microsoft Priva

Pomóż identyfikować zagrożenia prywatności i zapewnij ochronę przed nimi oraz zautomatyzuj obsługę żądań osób i zarządzaj nimi na dużą skalę. 

Pracuj wydajniej dzięki platformie Microsoft 365

Pomagaj pojedynczym osobom i zespołom jak najlepiej wykonywać pracę

Platforma Microsoft 365 korzysta z zaawansowanych możliwości chmury, aby ułatwiać ludziom i organizacjom zwiększanie produktywności.

Usługa Office 365 a Microsoft 365

Odkryj, które rozwiązanie spełni potrzeby Twojej organizacji.

Uaktualnianie do platformy Microsoft 365 E3

Zadbaj o bezpieczne zwiększanie produktywności w miejscu pracy i przyspieszanie innowacji dzięki platformie Microsoft 365 E3.

Zasoby dotyczące wdrażania

Uzyskaj informacje dotyczące szkoleń z zakresu platformy Microsoft 365, związanego z nią planowania, wdrażania i nie tylko.

Często zadawane pytania

 • Płacić można wszystkimi popularnymi kartami kredytowymi, a kwota za subskrypcję będzie widoczna na wyciągu z karty kredytowej. Istnieje także możliwość otrzymania faktury. Rozliczenie może być miesięczne lub roczne, zależnie od wybranych usług. Gdy tylko faktura będzie gotowa do wglądu, otrzymasz stosowną wiadomość e-mail. Jeśli podczas kupowania subskrypcji został podany numer zamówienia (PO), będzie on zamieszczony na fakturze.

 • Opłaty z odnawianiem corocznym są dostępne dla planów usługi Office 365 Enterprise. W przypadku odnawiania corocznego wykupujesz roczną subskrypcję, ale możesz wybrać opłaty miesięczne albo zapłacić za cały rok przy tworzeniu konta.

 • Dostępne są rabaty dla klientów z umowami Enterprise Agreement, którzy chcą dokonać zakupu w ramach licencjonowania zbiorowego. Partner firmy Microsoft może Ci pomóc przeanalizować opcje zakupu dla dużych przedsiębiorstw i wybrać najlepszą z nich. Dowiedz się więcej o licencjonowaniu zbiorowym. Znajdź partnera firmy Microsoft.

 • Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie. W przypadku subskrypcji odnawianych corocznie, takich jak Office 365 E3, występuje kara za anulowanie umowy przed jej zakończeniem. Przeczytaj całą umowę subskrypcyjną dotyczącą usług online firmy Microsoft.

 • Twoje dane należą do Ciebie. Jeśli anulujesz subskrypcję usługi Office 365, możesz pobrać swoje dane (np. wiadomości e-mail i dokumenty z witryn zespołów) i zapisać je w innej lokalizacji. Przed anulowaniem zapisz swoje dane. Po anulowaniu subskrypcji dane skojarzone z kontem platformy Microsoft 365 będą dostępne dla administratorów na koncie o ograniczonej funkcjonalności przez 90 dni.

 • Tak. Jeśli chcesz rozszerzyć plan, możesz przenieść swoje konto do innego planu. Na przykład plan Aplikacje Microsoft 365 dla firm można rozszerzyć do planu usługi Office 365 Enterprise.

  W większości przypadków plan można rozszerzyć za pomocą kreatora Przełącz plany w Centrum administracyjnym. Jeśli używana subskrypcja obejmuje ponad 300 użytkowników lub plan zakupiono przy użyciu karty przedpłaconej, kreator Przełącz plany nie jest dostępny. Plany, których nie obsługuje kreator Przełącz plany, można uaktualnić ręcznie. Dowiedz się więcej o rozszerzaniu planów usługi Office 365

  UWAGA: Jeśli uaktualniasz konto, nazwa domeny jest przenoszona na nowe konto niezależnie od tego, czy na koncie platformy Microsoft 365 została użyta istniejąca nazwa domeny, czy nazwa domeny została skonfigurowana za pomocą platformy Microsoft 365.

 • Tak. Jeśli wykupisz subskrypcję usługi Office 365 na taką samą liczbę kont użytkowników, jaka była utworzona w momencie zakończenia bezpłatnego okresu próbnego, informacje na tych kontach użytkownika i ich konfiguracja pozostaną niezmienione. Po wygaśnięciu bezpłatnej wersji próbnej utracisz możliwość bezpłatnego korzystania z usługi Office 365. Jeśli w ciągu 30 dni nie wykupisz subskrypcji usługi Office 365, informacje o koncie zostaną usunięte. Po usunięciu informacji o koncie wersji próbnej nie będzie można ich odzyskać.

 • Partnerzy firmy Microsoft to wykwalifikowane firmy informatyczne oraz programistyczne, które mogą pomóc przenieść się do usługi Office 365 lub opracować niestandardowe rozwiązania dla Twojej firmy. Znajdź partnera firmy Microsoft.

 • Możesz dodać swoją nazwę domeny do rozwiązania Microsoft 365, aby utworzyć adresy e-mail z nazwą domeny. Znajdź rejestratora domen lub dostawcę hostingu DNS. Porównaj zarządzanie domenami w różnych subskrypcjach usługi Office 365.

 • Dostęp do Internetu jest wymagany do instalacji i aktywowania usługi Office 365, a także do zarządzania kontem subskrypcji w przypadku wszystkich planów. Ponadto łączność z Internetem jest niezbędna do korzystania z usług biurowych na platformie Microsoft 365 w chmurze, takich jak poczta e-mail, konferencje czy zarządzanie infrastrukturą informatyczną.6

  Wiele planów usługi Office 365, na przykład Microsoft 365 Business Standard i Office 365 E3, obejmuje również wersję klasyczną platformy Microsoft 365. Jedną z korzyści wynikających z posiadania tej wersji aplikacji platformy Microsoft 365 jest możliwość pracy w trybie offline — przy kolejnym połączeniu się z Internetem cała praca zostanie automatycznie zsynchronizowana, dzięki czemu dokumenty będą zawsze aktualne. Klasyczna wersja platformy Microsoft 365 jest również automatycznie uaktualniana po nawiązaniu połączenia z Internetem, co oznacza, że Twoje narzędzia pracy będą zawsze aktualne. Porównaj plany usługi Office 365.

 • FastTrack na platformę Microsoft 365 to usługa zapewniania sukcesu klientów, ułatwiająca bezproblemowe i pewne przejście na platformę Microsoft 365 oraz szybsze uzyskanie korzyści biznesowych.

  Centrum usługi FastTrack to zespół złożony z setek inżynierów z całego świata, zaangażowanych w optymalizowanie środowiska platformy Microsoft 365 z myślą o informatykach i partnerach.

  Nasi inżynierowie usługi FastTrack udzielą Ci zdalnej, spersonalizowanej pomocy, aby ułatwić przygotowanie środowiska technicznego firmy i zapewnić bezproblemową migrację oraz szybkie rozpoczęcie korzystania z usługi.

  Centrum FastTrack Center skontaktuje się z uprawnionymi klientami w ciągu 30 dni od zakupu subskrypcji usługi Office 365. Zasoby i usługi rozwiązania FastTrack są uwzględnione planach subskrypcji dla klientów mających co najmniej 50 stanowisk w ramach planów Aplikacje Microsoft 365 dla firm i przedsiębiorstw, a także płatnych planów dla instytucji rządowych, pracowników korzystających z kiosków i organizacji niedochodowych.

  Dowiedz się więcej w opisie usługi i często zadawanych pytaniach dotyczących usługi FastTrack.

Powrót do kart
 • [1] Zasady anulowania płatnych subskrypcji mogą się różnić w zależności od czynników takich jak status klienta, produkt i wybrane domeny w firmie Microsoft. Subskrypcję możesz anulować w dowolnej chwili w Centrum administracyjnym platformy Microsoft 365. Niektóre subskrypcje mogą wymagać opłaty za anulowanie. Dowiedz się, jak anulować subskrypcję platformy Microsoft 365. Po anulowaniu subskrypcji wszystkie skojarzone dane zostaną usunięte. Dowiedz się więcej o przechowywaniu, usuwaniu i niszczeniu danych na platformie Microsoft 365.
 • [2] Po zakończeniu miesięcznego bezpłatnego okresu próbnego subskrypcja zostanie automatycznie przekształcona w 12-miesięczną subskrypcję płatną i zostanie naliczona odpowiednia opłata za subskrypcję. Aby zapobiec naliczaniu opłat w przyszłości, w dowolnej chwili anuluj bezpłatną wersję próbną subskrypcji. Przy rejestracji jest wymagana karta kredytowa. Dowiedz się więcej.
 • [3] Nieograniczona przestrzeń dyskowa w usłudze OneDrive w przypadku subskrypcji dla pięciu lub większej liczby użytkowników. Firma Microsoft udostępni na początku 5 TB przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive dla każdego użytkownika. Klienci, którzy chcą uzyskać dodatkową przestrzeń dyskową w usłudze OneDrive, mogą w tym celu skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft. Subskrypcje dla mniej niż pięciu użytkowników otrzymują 1 TB przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive dla każdego użytkownika.
 • [4] Funkcje premium wymagają licencji platformy Microsoft Viva. Do włączenia funkcji zintegrowanych z usługą Microsoft Teams jest wymagana licencja usługi Teams. Można ich jednak używać bez usługi Teams za pomocą sieci Web lub innych środowisk w aplikacji. Dowiedz się więcej.
 • [5] Dostępność aplikacji mobilnych zależy od kraju/regionu.
 • [6] Dostępność konferencji głosowych i pakietów telefonicznych zależy od kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz obsługiwane kraje i regiony.