Platforma Microsoft 365 dla instytucji rządowych

Większe możliwości pracowników instytucji rządowych w zakresie bezpiecznej współpracy pozwalają osiągnąć lepsze efekty pracy zgodne z określoną misją.

 

Photograph of two people standing in a building lobby looking at a tablet device. There are people in the background.

Rozwiązania dla instytucji rządowych

Chroń swoją agencję przed zagrożeniami

Podnieś poziom ochrony infrastruktury o kluczowym znaczeniu i danych poufnych oraz zwiększ zaufanie obywateli.

Współpraca między agencjami

Popraw możliwości koordynacji i komunikacji w obrębie agencji oraz między nimi.


Federal Police logo
"Jednolita platforma chmurowa Microsoft ma dla organizacji policji wartość strategiczną: zapewnia zrównoważoną, elastyczną i bezpieczną kulturę miejsca pracy. Narzędzia platformy Microsoft 365 usprawniają współpracę i prowadzenie dochodzeń."

Wim Liekens, dyrektor działu informacji policji oraz dyrektor ds. informatycznych, Policja Federalna w Belgii


Zasoby dla instytucji rządowych

Centrum zaufania

Firma Microsoft oferuje dogłębną wiedzę fachową i informacje ułatwiające instytucjom rządowym spełnianie obowiązków wynikających z przepisów. Zapoznaj się z tymi zasobami.

Inteligentne zabezpieczenia

Sprawdź, w jaki sposób platforma Microsoft 365 zapewnia kompleksowe zabezpieczenia obejmujące użytkowników, urządzenia, aplikacje i dane.

Microsoft Teams

Dowiedz się więcej o centrum pracy zespołowej w ramach platformy Microsoft 365.

Produkty firmy Microsoft dla instytucji rządowych

Zobacz, w jaki sposób agencje korzystają z technologii chmury firmy Microsoft, aby skuteczniej realizować swoją misję oraz lepiej obsługiwać obywateli.

Obrona przed zagrożeniami dzięki ich inteligentnej analizie

Zobacz, jak agencje korzystają z technologii chmury firmy Microsoft, aby bezpieczniej realizować swoją misję.