Licencje klienta są wymagane do korzystania ze wszystkich funkcji usługi Skype dla firm Online i programu Skype dla firm Server.

  • Standardowe licencje dostępowe (CAL) umożliwiają użytkownikom lub urządzeniom łączenie się z programem Skype dla firm Server i korzystanie z funkcji obecności, wiadomości błyskawicznych, równorzędnych połączeń VoIP i wideo HD oraz łączności programu Skype.
  • Licencje klienta programu Skype dla firm Server są dostępne za pośrednictwem klienta autonomicznego, z planem Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw, i można je też uzyskać, pobierając bezpłatnego klienta Skype dla firm Basic.

Licencje subskrypcyjne na użytkownika (USL, User Subscription License) są wymagane do korzystania z usługi Skype dla firm Online.

  • Plan 1 Online umożliwia korzystanie z funkcji obecności, wiadomości błyskawicznych, równorzędnych połączeń VoIP i wideo HD oraz łączności programu Skype.
  • Plan 2 Online pozwala używać wszystkich wyżej wymienionych funkcji. Dodatkowo obejmuje planowane i spontaniczne spotkania przy użyciu połączeń audio i wideo oraz udostępnianie pulpitu i aplikacji na telefonach komórkowych, tabletach oraz komputerach PC i Mac.

Licencje dostępowe (CAL) są wymagane do korzystania z programu Skype dla firm Server.

  • Standardowe licencje dostępowe (CAL) umożliwiają użytkownikom lub urządzeniom łączenie się z programem Skype dla firm Server i korzystanie z funkcji obecności, wiadomości błyskawicznych, równorzędnych połączeń VoIP i wideo HD oraz łączności programu Skype.
  • Licencje dostępowe typu Enterprise umożliwiają korzystanie z planowanych i spontanicznych spotkań przy użyciu połączeń audio i wideo, udostępniania pulpitu i aplikacji oraz konferencji telefonicznych na telefonach komórkowych, tabletach oraz komputerach PC i Mac. Aby uzyskać licencję dostępową typu Enterprise, należy dysponować licencją dostępową typu Standard.
  • Dodatkowo licencje dostępowe obejmują połączenia alarmowe, połączenia przychodzące i wychodzące w publicznej sieci telefonicznej (PSTN), a także inne funkcje telefoniczne klasy korporacyjnej. Aby uzyskać licencję dostępową typu Plus, należy dysponować licencją dostępową typu Standard.

Oprócz licencji dostępowych, licencje serwera są wymagane dla każdego serwera frontonu.

 


Więcej zasobów

Powiązane produkty