Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Microsoft 365

Visio

Pracuj wizualnie w dowolnym miejscu i czasie.

Schemat blokowy w programie Visio: Contoso Environmental Clearance

Zmień sposób, w jaki korzystasz z danych i je wizualizujesz, aby wcielić w życie swoje najlepsze pomysły. Dzięki dziesiątkom gotowych do użycia szablonów i tysiącom kształtów, które można dostosowywać, program Visio ułatwia i uatrakcyjnia tworzenie zaawansowanych wizualizacji.

Schemat blokowy w programie Visio

Współpracuj w czasie rzeczywistym

Twórz samodzielnie i razem z innymi diagramy o profesjonalnym wyglądzie w celu efektywnego podejmowania decyzji, wizualizowania danych i wdrażania procesów. Dzięki temu poprawisz wydajność w obrębie całej firmy.

Program Visio i platforma Microsoft 365

Program Visio to innowacyjne rozwiązanie ułatwiające wizualizowanie przepływów procesów biznesowych połączonych z danymi za pomocą szerokiego wachlarza zintegrowanych funkcji, które pozwalają wykorzystać pełne możliwości platformy Microsoft 365 w programie Visio.

A cup of coffee, a few pencils and a tablet device using Microsoft Teams to show a cross-functional flowchart.

Twórz, przeglądaj i edytuj diagramy programu Visio oraz współpracuj nad nimi z poziomu aplikacji Microsoft Teams.

Powrót do kart
Blok historii

Dostępność lepsza niż kiedykolwiek wcześniej

Program Visio obsługuje wiele różnych funkcji ułatwień dostępu — w tym funkcje Narrator oraz Sprawdzanie ułatwień dostępu i duży kontrast — aby zagwarantować, że Twoje diagramy programu Visio będą dostępne dla wszystkich.

Mała roślina, gazeta i tablet na stronie Uprawnienia aplikacji platformy Microsoft 365.

Funkcje zabezpieczeń i ochrony prywatności klasy korporacyjnej

Program Visio używa wielu tych samych funkcji zabezpieczeń, co aplikacje platformy Microsoft 365, w tym Zarządzania prawami do informacji, aby umożliwić ciągłą produkcję plików diagramów podczas współpracy między użytkownikami.

Ustal, która aplikacja najlepiej spełnia Twoje potrzeby

Odkryj odpowiednie rozwiązanie, aby łatwo tworzyć profesjonalne diagramy i przekazywać swoje pomysły wizualnie.

Aplikacja internetowa Visio

Uwzględniona w programach Visio (plan 1) i Visio (plan 2)

Osoba siedząca przy małym okrągłym stole z filiżanką kawy i tworząca wykres na tablecie.
 • Poszerz swoje środowisko programu Microsoft Visio o przeglądarkę, w której możesz wyświetlać, tworzyć i edytować diagramy przechowywane w chmurze.

 • Zapewnij subskrybentom platformy Microsoft 365 możliwość wyświetlania, drukowania i udostępniania diagramów oraz wstawiania do nich komentarzy w podróży i w ruchu.

 • Aplikacja Visio dla sieci Web jest zawsze aktualna. Nigdy nie będzie konieczna instalacja nowej wersji.

 • Oparta na chmurze firmy Microsoft aplikacja Visio dla sieci Web używa wielu tych samych funkcji zabezpieczeń, ułatwień dostępu i zgodności, które są dostępne w produktach platformy Microsoft 365.

Aplikacja klasyczna Visio

Uwzględniona w programie Visio (plan 2)

Osoba siedząca przy biurku z rośliną i kubkiem, pracująca na monitorze stacjonarnym.
 • Wybieraj spośród ponad 250 000 kształtów w ekosystemie zawartości online programu Visio.

 • Uzyskaj dostęp do dodatkowych szablonów, które nie są obecnie dostępne w aplikacji Visio dla sieci Web.

 • Pracuj w bardziej naturalny sposób, używając palca lub pióra do rysowania diagramów i dodawania do nich adnotacji na urządzeniu obsługującym dotyk.

 • Automatycznie generuj schematy organizacyjne na podstawie źródeł danych, takich jak program Excel, program Exchange lub usługa Microsoft Entra ID.

Często zadawane pytania

 • Wersje próbne istnieją tylko dla programów Visio (plan 1) Visio (plan 2). Dla nowych użytkowników wersji próbnej z kontem służbowym są one bezpłatne przez 30 dni. Aby zarejestrować się w celu skorzystania z 30-dniowej wersji próbnej, użyj następujących linków dla subskrypcji Visio (plan 1) i Visio (plan 2). Program Visio (plan 1) zapewnia dostęp do aplikacji Visio dla sieci Web. Program Visio (plan 2) zapewnia dostęp zarówno do aplikacji Visio dla sieci Web, jak i do klasycznej aplikacji Visio. Programy Visio Standard i Visio Professional nie mają wersji próbnych.

 • Oto pełna lista komercyjnych planów platformy Microsoft 365 obejmujących aplikację internetową Visio: Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium, Aplikacje Microsoft 365 dla firm, Office 365 E1, Office 365 E3, Office 365 E5, Microsoft 365 F3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw, Office 365 A1, Office 365 A3, Office 365 A5, Microsoft 365 A1, Microsoft 365 A3 i Microsoft 365 A5.

  Należy pamiętać, że plany dla małych i średnich firm — takie jak Business Basic i Business Standard z identyfikatorem konta Microsoft (hotmail.com, outlook.com, live.com, msn.com) — nie będą mieć dostępu do aplikacji internetowej Visio, ponieważ te plany nie są klasyfikowane jako komercyjne.

 • Nie można mieszać ze sobą 32- i 64-bitowych wersji rozwiązań firmy Microsoft. Aby rozwiązać ten problem, musisz odinstalować bieżącą 64-bitową wersję pakietu Office i zamiast niej zainstalować wersję 32-bitową. Zapoznaj się z tą stroną pomocy technicznej, aby uzyskać dodatkowe instrukcje.

 • Możliwość korzystania z różnych wersji pakietu Office i programu Visio zależy od technologii instalacji, która została użyta do zainstalowania produktów. Aby uzyskać zgodność, należy przestrzegać następujących reguł:

  • Nie można instalować razem dwóch produktów, które są w tej samej wersji, ale używają różnych technologii instalacji.
  • Nie można instalować razem dwóch produktów, jeśli oba korzystają z technologii Szybka instalacja i mają nakładające się aplikacje pakietu Office.

  Zapoznaj się z tą stroną pomocy technicznej, aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących zgodności, i z tą stroną pomocy technicznej, aby uzyskać informacje na temat instalacji w ramach licencjonowania zbiorowego.

 • W przypadku wersji niesubskrypcyjnej (Visio Standard lub Visio Professional) pobierz program Visio na nowy komputer, używając klucza produktu, który był używany z już istniejącą aplikacją. Zaloguj się za pomocą istniejącego konta Microsoft i wprowadź klucz produktu na stronie microsoft365.com/setup. Zrealizowanie klucza spowoduje połączenie konta z aplikacją Visio. Po wykonaniu wspomnianych powyżej kroków wykonaj te kroki, aby pobrać program Visio. Zapoznaj się z tą stroną pomocy technicznej, aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących instalowania programu Visio.

  Zapoznaj się z tą stroną pomocy technicznej, aby uzyskać instrukcje instalacji programu Visio (plan 1) lub Visio (plan 2).

 • Programy Visio (plan 1) i Visio (plan 2) oferują 2 GB przestrzeni dyskowej w ramach usługi OneDrive dla subskrypcji służbowej. Jeśli nie masz obecnie usługi OneDrive dla subskrypcji służbowej, otrzymasz 2 GB przestrzeni dyskowej w ramach planu subskrypcji. Jeśli już masz usługę OneDrive dla subskrypcji służbowej, 2 GB przestrzeni dyskowej zawarte w planie aplikacji Visio dla sieci Web nie powiększa dotychczasowej pojemności magazynu ani nie zastępuje bieżącej usługi OneDrive dla subskrypcji służbowej.

 • W systemie Windows 11 działają wszystkie obecnie obsługiwane wersje programu Visio. Należą do nich zarówno plany programu Visio, jak i wersje niesubskrypcyjne programu Visio 2013, 2016 i 2019. Uaktualnienie programu Visio do nowszej wersji nie spowoduje szkody dla starych plików programu Visio — w nowszej wersji będą one działały zgodnie z oczekiwaniami. Jednak program Visio automatycznie blokuje otwieranie plików programu Visio w wersjach starszych niż 2013. Zapoznaj się z tą stroną pomocy technicznej, aby rozwiązać ten problem.

 • Tak, bieżąca wersja programu Visio jest zgodna ze starszymi wersjami. Tak, pliki utworzone w bieżącej wersji można otwierać w starszych wersjach i odwrotnie. Pamiętaj, że bieżąca wersja (domyślnie) zapisuje rysunki w pliku VSDX. Natomiast wersja 2003 zapisuje je jako pliki VSD, co powoduje, że aby otworzyć plik w starszej wersji programu Visio, musisz zapisać rysunek jako plik VSD.

 • Bieżące wersje programu Visio zawierają funkcje zarządzania prawami do informacji (IRM). W niesubskrypcyjnych wersjach programu Visio przejdź do pozycji Plik > Informacje > Chroń diagram > Ogranicz dostęp.

  W aplikacji Visio dla sieci Web nie można ustawiać funkcji IRM, ale po zapisaniu pliku w trybie online aplikacja Visio dla sieci Web honoruje wszelkie prawa dostępu ustawione dla pliku w aplikacji klasycznej Visio. Zapoznaj się z tą stroną pomocy technicznej, aby uzyskać dodatkowe szczegóły dotyczące zarządzania prawami do informacji w programie Visio.

 • Łączenie danych jest dostępne tylko za pośrednictwem aplikacji klasycznej Visio, ale w aplikacji Visio dla sieci Web można wyświetlać diagramy połączone z danymi.

  • Program Visio obsługuje obecnie wiele źródeł danych, między innymi:
  • Skoroszyty programu Microsoft Excel
  • Bazy danych programu Microsoft Access
  • Listy programu Microsoft SharePoint Foundation
  • Bazy danych programu Microsoft SQL Server
  • Katalogi programu Microsoft Exchange Server
  • Informacje usługi Microsoft Entra ID
  • Inne źródła danych OLEDB lub ODBC

Wprowadzenie do programu Visio

Obserwuj program Visio

Obserwuj program Visio w serwisach społecznościowych

Przeczytaj wiadomości dotyczące programu Visio

Prześlij pomysły dotyczące ​​programu Visio

Obserwuj platformę Microsoft 365